Oecumenische herdenkingsdienst 4 mei

Op vrijdagavond 4 mei, de avond van de Dodenherdenking, is er om 19.00 uur een korte oecumenische viering in het Witte Kerkje, Constantijn Huygensstraat, Maassluis. Deze viering gaat uit van het Platform van Kerken te Maassluis. De heer Engel Leune, voorganger bij de Baptistengemeente, zal in de viering voorgaan. Het orgel wordt bespeeld door Piet George Klootwijk. Tijdens de dienst zal gecollecteerd worden voor War Child. U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

Na afloop lopen we naar het monument in het Julianaplantsoen. Namens de gezamenlijke kerken van Maassluis zullen daar ook bloemen gelegd worden.