ANBI

Informatie over ANBI

De Protestantse Gemeente te Maassluis en haar diaconie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. 

Informatie: 
RSIN (fiscaal nummer) Protestantse Gemeente te Maassluis: 0024.13.589 
RSIN (fiscaal nummer) Diaconie Protestantse Gemeente te Maassluis: 8241.33.183

De Protestantse Gemeente Maassluis staat sinds november 2019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76414175.

Contactadres Kerkelijk Bureau
Lange Boonestraat 5, 3142 CC Maassluis

Mevr. Willie Seip
telefoon: 010-8800227
e-mail: kerkelijkbureau@pknmaassluis.nl

PDF Informatie over ANBI.

College van Kerkrentmeesters

PDF Beleidsplan 2013-2017

PDF Begroting 2019

PDF Jaarrekening 2017

PDF jaarrekening_2018

PDF jaarcijfers_2019_pgm

College van Diakenen

PDF Diaconie Beleids- en Werkplan 2013-2017

PDF Diaconie resultatenrekening 2014

PDF Diaconie begroting 2016

 

PDF Diaconie jaarrekening_2018

PDF: jaarrekening_2019_2

 

Laatst gewijzigd op 3 juli 2020.