Avondgebed met en voor vluchtelingen

Op dinsdag 14 maart, om 19.00 uur, is er weer een Avondgebed met en voor vluchtelingen in een van de zalen van de Immanuëlkerk. Iedereen is van harte welkom. Het is voor vluchtelingen fijn om te ervaren dat u hen met uw aanwezigheid en uw gebed steunt.

Tijdens de dienst wordt een gedeelte uit de bijbel gelezen (in het Nederlands en in het Arabisch), er worden enkele liederen gezongen en er wordt gebeden. Wie dit wil kan in zijn eigen taal een voorbede doen. Er wordt afgesloten met het “Onze Vader”, ieder in de eigen taal.

Het Avondgebed voor vluchtelingen wordt iedere tweede dinsdag van de oneven maanden gehouden. Deze keer wordt de dienst geleid door mevrouw Ageeth Palland.

Laatst gewijzigd op 5 maart 2017.