Bijzondere catechesegroep (BIKA)

Wij zijn een catechesegroep voor mensen met een verstandelijke beperking. Eens in de twee weken komen wij bij elkaar in het gebouw De Schans, Kerkstraat 4. Het maakt niet uit hoe oud je bent, iedereen is van harte welkom!

Wat doen we allemaal? Vanaf 19.15 uur is er een inloopmoment. Onder het genot van een kopje thee of koffie praten we over wat er in de afgelopen weken gebeurd is. Om 19.30 uur starten we met een Bijbelverhaal en bespreken we het verhaal. We denken na over hoe het verhaal past in ons dagelijks leven en wat we ervan kunnen leren. Samen zingen is erg belangrijk en dat doen we graag.

Rond het kerstfeest organiseren we een speciale dienst waarin iedereen actief meedoet. De voorbereidingen hiervoor vinden plaats tijdens de catechese en de groep geniet volop van deze speciale dienst. Ook werken we altijd mee met de dienst op Palmpasen.

De muzikale ondersteuning tijdens de avonden en speciale diensten gebeurt door een aantal leden. Zij kunnen een muziekinstrument bespelen en we genieten met elkaar van de muziek en het zingen.

Een aantal leden worden gehaald en gebracht, omdat ze dat zelf niet kunnen. Het is fijn dat vrijwilligers zich hiervoor inzetten.  

Heb je een verstandelijke beperking en wil je eens komen kijken? Heel graag.
Je kunt contact opnemen met Henrike Heijboer, tel: 06-13907173. Mailen kan ook naar henrike.heijboer@gmail.com

Vrijwilligers of mensen die willen rijden nodig ik ook van harte uit te reageren.

Met vriendelijke groet,
namens de leiding
Henrike Heijboer
 

Laatst gewijzigd op 13 september 2016.