Diaconie

College van Diakenen

Postadres

Diaconie Protestantse Gemeente te Maassluis

Lange Boonestraat 5

3142 CC  Maassluis

e-mail:

cvd@pknmaassluis.nl

Bankrekening:

NL63INGB0000160100 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Maassluis

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Alg. Adjunct

            Vacant

 

 

Nan van der Vlist- van den Bos

 

Tel. 010-5914761

Rita van den Berg

 

 

Tel. 010-5923266

       Vacant

 

 

 

 

Leden namens Iona

Jan Seip

Cees van der Boom

 

Leden namens Groote Kerk

Wim Pronk

Sander Wakker

Leden namens Koningshof

Dirk van der Eijk

 

 

 

 

 

De Protestantse Gemeente te Maassluis en haar Diaconie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. 

Informatie: RSIN (fiscaal nummer) Diaconie:: 8241.33.183 ten name van de Diaconie Protestantse Gemeente te Maassluis..

Diaconie Beleids- en Werkplan 2013-2017  beleids_en_werkplan_cvd_2015_2017.pdf

Project rondgang collecte   -  diaconie_rondgang2020_corr.pdf

Diaconie Financiën    - resultatenrek_2018_tbv_website.pdf

                                   - begroting_2020_tbv_website.pdf

Zie de activiteitenpagina voor alle actuele zaken.

Laatst gewijzigd op 31 mei 2020.