Activiteiten van de diaconie

 


 

Deze webpagina bevat specifieke en algemene informatie.
Kijkt u vooral verder door de schuifbalk naar beneden te bewegen.

 

===========================================================================================
===========================================================================================

Mededelingen van het College van Diakenen

Rondgangcollecte 2019;    vanaf zondag  19 mei 2019     zie projecten

           gift te storten op NL63INGB0000160100     t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Maassluis
                 
mededeling:   Rondgangcolllecte

Doelen: 1) Diaconaal Centrum Pauluskerk
              2) Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
              3) Hulpverlening in Moldavië

 Agenda overige activiteiten; zie projecten

College van Diakenen

Op zondag 1 december is de 1e collecte in de Immanuelkerk en Koningshof (HA)bestemd voor het Landbouwproject in Zimbabwe van ds. Martijn van Leerdam.

In de Groote kerk is de 1e collecte en in de Immanuelkerk en Koningshof de 3e collecte bestemd voor de Algemene Middelen van de Diaconie.

Op zondag 8 december is de 1e collecte in alle kerkgebouwen bestemd voor

Beter bestand tegen het water - Bangladesh

De 3e collecte in de Groote kerk  is bestemd voor Plaatselijke ondersteuning van de Diaconie.

Zimbabwe

De meeste landen in Afrika laten de laatste jaren mooie ontwikkelingen zien, maar vanwege slecht bestuur en economische sancties zakt Zimbabwe steeds verder weg.  Stichting KOZA spant zich al jaren in voor voedselhulp en onderwijs in Harare, via het kerkelijke netwerk van de City Life Church. Veel mensen in Maassluis hebben dat werk financieel ondersteund, en ook dit jaar wordt er via de avondmaalscollectes in de Immanuelkerk en Koningshof werk van gemaakt. Hoewel de globale situatie slechts weinig profiteert van een enkel lokaal initiatief, hebben we veel mensen kunnen helpen. In het bijzonder gaat het dan om de meiden van het kindertehuis, die door de kerk in Harare worden verzorgd en opgevoed.

U kunt ons werk in Zimbabwe steunen via de avondmaalscollectes in de Immanuelkerk en Koningshof. Ook kunt u uw bijdrage direct overmaken via NL68TRIO0198352077, ten name van stichting KOZA.

Met vriendelijke groet van ds. Martijn van Leerdam

 

Algemene Middelen Diaconie

Uit dit fonds worden de kosten gefinancierd voor het allerdaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.

Water staat Bengalen aan de lippen

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingentalrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk.Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door eengoed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veiligmogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh

 

KIAM beëindigt werkzaamheden per januari 2019.

Zie dit artikel onder de Pagina van Iona en Koningshof.

===========================================================================================

ALGEMENE INFORMATIE:

Stichting Voedselbank Maassluis
 

Voedselmand

·         Voedselmand hal Immanuëlkerk en Koningshof

Iedere zondag kunt u verpakt voedsel (het liefst rijst,pasta’s , wasmiddelen e.d.) in de mand in de hal van de Immanuëlkerk en Koningshof leggen. Wij zorgen er dan voor dat het de vrijdag daarop bij de Voedselbank terecht komt.

Contact:Adres   : Troelstraweg 6  , 3144 XC  Maassluis.

Tel.                   :  06 427 059 23  (Joke Cats of Cees v.d.Boom)

Openingstijden iedere vrijdagmorgen van 07.00 uur tot ca. 15.00 uur

Email               :  info@voedselbankmaassluis.nl      

Website           :  www.voedselbankmaassluis.nl                    Rekeningnr. :  1210107

Taalmaatje

Zoals bekend hebben buitenlandse medeburgers vaak moeite met onze taal. Het taalmaatje project wordt gedaan met de EGMA gemeente (Maranathakerk) en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Eenmaal per week b.v. samen boodschappen doen of samen een ingewikkelde brief lezen. Of je keukenkastje leeghalen en alles benoemen. Het gaat om 1 keer per week een ontmoeting. Iedere 3e woensdag van de maand kunnen taalmaatjes elkaar ontmoeten in een zaal van de Immanuëlkerk om ervaringen uit te wisselen. Opleiding/cursus is niet nodig ! Een betrokken hart en Nederlands kunnen spreken/schrijven zijn voldoende.

Contactpersoon: Joke Cats  , tel. 5911569

SchuldHulpMaatje

Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis is op 1 februari 2013 opgericht door de Protestantse Gemeente, de Evangelische Gemeente en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Maassluis. Het doel van BOOM is om inwoners van Maassluis met (dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door het geven van geld, maar door het inzetten van SchuldHulpMaatjes, die samen met de hulpvrager op zoek gaan naar structurele oplossingen.

Voor meer informatie zie de website  www.stichtingboommaassluis.nl  en

de Landelijke website :    www.SchuldHulpMaatje.nl

 

Mantelzorg

In onze wijkgemeente zijn er maar liefst ongeveer 350 mantelzorgers actief. Deze mensen zorgen zeer intensief voor een dierbare, welke hulpbehoevend is.

Vaak is dit heel intensief en zetten ze zich dag en nacht in! Wij willen door middel van een luisterend oor, advies en bovenal praktische hulp er zijn voor de mantelzorgers die hier behoefte aan hebben.

Bij het geven van praktische hulp kan men denken aan boodschappen doen, chauffeuren, een klusje doen, een rondje wandelen met de hulpbehoevende, etc.

Een toegewijd hart is het enige wat nodig is evenals af en toe een uurtje tijd vrij maken!

Contactpersoon  :  Caroline Mateovics, tel 010-5916759

     Email:  vdburgt.mateovics@versatel.nl

Laatst gewijzigd op 26 november 2019.