Activiteiten van de diaconie

Deze webpagina bevat specifieke en algemene informatie.
Kijkt u vooral verder door de schuifbalk naar beneden te bewegen.

 

===========================================================================================
===========================================================================================

Mededelingen van het College van Diakenen

Rondgangcollecte 2019;    Deze collecte heeft 9900 euro opgebracht

           gift te storten op NL63INGB0000160100     t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Maassluis
                 
mededeling:   Rondgangcolllecte

Doelen: 1) Diaconaal Centrum Pauluskerk
              2) Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
              3) Hulpverlening in Moldavië

 Agenda overige activiteiten; zie projecten

College van Diakenen

In de komende weken zijn er kerkdiensten te beluisteren vanuit de Groote Kerk.

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12301

Collecte giften kunt u storten op bank nr. NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis.Uw gift is van harte welkom en wordt gedeeld tussen kerk en diaconie.Of ga naar www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte. 

We gaan er van uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.

Op zondag 31 mei Pinksterzendingszondag zijn de de Collecte’s bestemd voor 

SAMEN/Zending

1/4 voor GZB,Cuba.   

1/4 voor zending in Marokko.

Diaconie, plaatselijke noodondersteuning.

 

Steun de snelgroeiende kerk op Cuba!

 De kerk op Cuba groeit! Als je net tot geloof bent gekomen,wil je dat niet voor jezelf houden, maar graag delen met je buren, familie en vrienden.Vanzelfsprekend is dat niet. Lange tijd was er op Cuba weinig ruimte voor religie. Geloofde je, dan hield je dat voor jezelf. Het kon namelijk wel eens reden zijn voor ontslag. Dat veranderde in de jaren negentig toen Cuba minder geïsoleerd raakte van de rest van de wereld.Sindsdien groeit de kerk explosief. Dat heeft tot gevolg dat er veel te weinig predikanten zijn.

Liefde van Christus.

Hugo had het prima voor elkaar in zijn leven: een leuke vrouw, een goede baan als arts eneen riant salaris. In zijn vrije tijd was hij actief in de kerk. Het grote tekort aan predikanten zette hem aan het denken. Hij besloot het roer drastisch om te gooien. Nu studeert hij theologie. Dat betekent wel dat het gezin de nodige offers moet brengen. Een arts verdient zo’n 50 dollar per maand; een predikant ongeveer een derde daarvan. Daar kun je op Cuba nauwelijks van rondkomen. Maar Hugo wil niet anders, het is de liefde van Christus die hem drijft.

GZB op Cuba.

De kerk op Cuba groeit harder dan het aantal predikanten dat wordt opgeleid. Veel seminaries bieden daarom ook theologische vorming aan voor gemeenteleden, zodat ook zij op eengoede manier leiding kunnen geven aan de gemeente. De GZB helpt daar graag bij! Naast financiële steun worden ds. Peter Kleinbloesem en ds. Ferdinand van den Bosch regelmatig ingezet voor gastlessen en toerusting van predikanten.

 

Collecte voor jonge open kerk in Marokko

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer christenen uit diverse Afrikaanse landen komen in Marokko studeren en blijven er deels wonen. Ook stranden Afrikaanse migranten die via de woestijn Europa willen bereiken in Marokko. Veel van deze Afrikanen zijn christen. Hierdoor groeit de kerk in Marokko.

 

Hulp aan getraumatiseerde migranten

De Evangelische Kerk in Rabat zit vol op zondagochtend. Eén grote familie: trefpunt voor christenen uit diverse Afrikaanse landen. Hun geloof en de Franse taal brengt hen samen. Ghanezen en Nigerianen bezoeken de Engelstalige dienst. De kerk opent haar deuren voor iedereen die christen is of die hulp nodig heeft, zoals de gestrande migranten die vaak slachtoffer van mensenhandel zijn en getraumatiseerd en berooid aankomen. Via Kerk in Actie kunt u juist deze diaconale hulp steunen.

 

Oecumenisch theologisch onderwijs

In Rabat is een theologisch instituut waar predikanten opgeleid worden en voorgangers van huiskerken. Ieder jaar studeren hier zo’n 75 studenten uit diverse landen en achtergronden. Er is veel aandacht voor de dialoog tussen christenen en moslims. Vooral christenen uit landen waar moslims in de meerderheid zijn studeren hier graag. U draagt ook bij aan dit theologisch onderwijs, waardoor de kerk er kan zijn in Marokko en vooral Afrikaanse dominees veel internationale en interreligieuze ervaring opdoen.

Dankzij uw bijdrage aan de collecte kan Kerk in Actie de kerk in Marokko ondersteunen om predikanten op te leiden en hulp te bieden aan migranten.

 Plaatselijke noodondersteuning.

Hier uit worden de kosten gefinancierd voor noodsituaties voor het diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.

 

 

 

 

 ===========================================================================================

ALGEMENE INFORMATIE:

Stichting Voedselbank Maassluis
 

Voedselmand

·         Voedselmand hal Immanuëlkerk en Koningshof

Iedere zondag kunt u verpakt voedsel (het liefst rijst,pasta’s , wasmiddelen e.d.) in de mand in de hal van de Immanuëlkerk en Koningshof leggen. Wij zorgen er dan voor dat het de vrijdag daarop bij de Voedselbank terecht komt.

Contact:Adres   : Troelstraweg 6  , 3144 XC  Maassluis.

Tel.                   :  06 427 059 23  (Joke Cats of Cees v.d.Boom)

Openingstijden iedere vrijdagmorgen van 07.00 uur tot ca. 15.00 uur

Email               :  info@voedselbankmaassluis.nl      

Website           :  www.voedselbankmaassluis.nl                    Rekeningnr. :  1210107

Taalmaatje

Zoals bekend hebben buitenlandse medeburgers vaak moeite met onze taal. Het taalmaatje project wordt gedaan met de EGMA gemeente (Maranathakerk) en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Eenmaal per week b.v. samen boodschappen doen of samen een ingewikkelde brief lezen. Of je keukenkastje leeghalen en alles benoemen. Het gaat om 1 keer per week een ontmoeting. Iedere 3e woensdag van de maand kunnen taalmaatjes elkaar ontmoeten in een zaal van de Immanuëlkerk om ervaringen uit te wisselen. Opleiding/cursus is niet nodig ! Een betrokken hart en Nederlands kunnen spreken/schrijven zijn voldoende.

Contactpersoon: Joke Cats  , tel. 5911569

SchuldHulpMaatje

Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis is op 1 februari 2013 opgericht door de Protestantse Gemeente, de Evangelische Gemeente en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Maassluis. Het doel van BOOM is om inwoners van Maassluis met (dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door het geven van geld, maar door het inzetten van SchuldHulpMaatjes, die samen met de hulpvrager op zoek gaan naar structurele oplossingen.

Voor meer informatie zie de website  www.stichtingboommaassluis.nl  en

de Landelijke website :    www.SchuldHulpMaatje.nl

 

Mantelzorg

In onze wijkgemeente zijn er maar liefst ongeveer 350 mantelzorgers actief. Deze mensen zorgen zeer intensief voor een dierbare, welke hulpbehoevend is.

Vaak is dit heel intensief en zetten ze zich dag en nacht in! Wij willen door middel van een luisterend oor, advies en bovenal praktische hulp er zijn voor de mantelzorgers die hier behoefte aan hebben.

Bij het geven van praktische hulp kan men denken aan boodschappen doen, chauffeuren, een klusje doen, een rondje wandelen met de hulpbehoevende, etc.

Een toegewijd hart is het enige wat nodig is evenals af en toe een uurtje tijd vrij maken!

Contactpersoon  :  Caroline Mateovics, tel 010-5916759

     Email:  vdburgt.mateovics@versatel.nl

Laatst gewijzigd op 24 mei 2020.