Activiteiten van de diaconie

Deze webpagina bevat specifieke en algemene informatie.
Kijkt u vooral verder door de schuifbalk naar beneden te bewegen.

 

===========================================================================================
===========================================================================================

Mededelingen van het College van Diakenen

RONDGANGCOLLECTE 2018 (projecten; detailbeschrijving verderop)

Plaatselijk:  Stichting ASVZ

Regionaal:   Stichting Avavieren

Landelijk:     Myanmar MTC Kinderbescherming

College van Diakenen

Op zondag 14 Oktober is de 1e collecte in de Groote Kerk,  Immanuelkerk en de Koningshof bestemd voor de Noodhulp in  Sulawesi”. De 3e collecte in de Immanuelkerk ( H.A.) en Koningshof  is  bestemd voor het project van Martijn Leerdamin Zimbabwe” en in de Groote Kerk voor  “Algemene Middelen van de Diaconie”.

Op zondag 21 Oktober  is de 1e collecte in de Immanuelkerk, Koningshof en Groote Kerk bestemd voor “Oekraïne”.

De opbrengst van de collecte voor Sulawesi wordt verdubbeld door KIAM.

Sulawesi   ,,Er is nog zo veel hulp nodig.''

De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft zeer veel mensen het levens gekost. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp. Vervoer van hulpmiddelen en communicatie blijken lastig. Wegen zijn afgesloten, veel gebouwen en stroomverzieningen zijn beschadigd. Lokale kerken en hulpverleners pakken hun rol en nemen de eerste noodhulp op zich. De kerken in Palu zijn open voor de opvang van vluchtelingen/daklozen. In andere delen van Indonesië komen kerken samen voor gebed en troost. In Tenena werd zondag een grote interreligieuze gebedsdienst gehouden.

Als alles wat je lief hebt wordt weggevaagd en je bestaan in een keer uitzichtloos wordt.

Dan kunnen we niet anders dan een gebaar maken van naastenliefde voor die mensen die zoveel verloren hebben.

Helpt u alsjeblieft deze mensen die het nu zo zwaar hebben om een steentje bij te dragen door een donatie te doen. Elke euro is er eentje om de mensen te voorzien van de hoog nodige voorzieningen. Wat voor ons heel weinig lijkt kan voor deze mensen zoveel betekenen dus mensen alsjeblieft laten we iets doen voor onze medemensen in nood!

Zimbabwe Tussen hoop en vrees

In juli waren er presidents- en parlementsverkiezingen in Zimbabwe. Waarnemers lieten weten dat er dit keer minder onregelmatigheden waren dan tijdens de voorgaande verkiezingen. Maar ook dit jaar waren knokploegen, intimidatie, en sterke vermoedens van fraude niet van de lucht. Ondertussen blijft Zimbabwe één van de armste landen ter wereld, mede vanwege economische sancties van Westerse landen. Die sancties zijn natuurlijk niet bedoeld om de bevolking te treffen. Maar dat gebeurt helaas wel. Dat zien we ook in de City Life Church, en in het kindertehuis dat door de City Life Church wordt gerund. Jaar in jaar uit is het sappelen. Dag in dag uit is er dat hongergevoel. Kerken in Nederland moeten soms wat creatief zijn met hun boekhouding, om de cijfers nog enigszins goed te laten uitkomen. Maar dat is niets bij de financiële problemen van gewone mensen in Zimbabwe – en dus ook de kerk. Het laatste plan is om de meiden die in het kindertehuis van de kerk wonen op een kostschool te doen. Daar krijgen ze kost en inwoning. Uiteindelijk moet dat goedkoper zijn dan hun verblijf in het kindertehuis, waar allerlei onderhoud moet worden gepleegd, waar ze vervoer nodig hebben van en naar school, en waar toegewijde vrijwilligers nodig zijn. Het voelt als een kleine nederlaag om het zelfstandige kindertehuis voorlopig op te geven. Maar dat is het niet alleen. Het kindertehuis kan worden verhuurd aan mensen zonder dak boven hun hoofd. En tijdens de schoolvakanties worden de meiden van de kostschool naar een gewoon gezin gestuurd, gezinnen uit de kerk, zodat ze ook iets kunnen ervaren van hoe een warm gezinsleven kan zijn. De maatschappelijke missie van de kerk blijft overeind. In de stad is het hard, maar ook op het platteland is het leven niet gemakkelijk. In Criston Bank is een missiepost van de City Life Church, zo’n 30 kilometer buiten Harare. Tijdens de verkiezingen liepen de knokploegen van de grootste politieke partij, de ZANU PF, daar over straat, om duidelijk te maken op wie men stemmen moest. En na de grote droogte van vorig jaar, is er nu sprake van extreme regenval, waardoor een groot deel van de oogst is mislukt. Er wordt hongersnood verwacht, onder de zelfvoorzienende boerenfamilies van het dorp.

Stichting KOZA is maar klein, en levert slechts een druppel op de gloeiende plaat. Soms voelt dat moedeloos. Maar het is niet minder belangrijk voor de mensen aan de andere kant. De mensen van de City Life Church voelen zich gesterkt door onze jarenlange inzet voor hun sociaal-maatschappelijke werk. De vrijwilligers van het kindertehuis zijn ons dankbaar voor de vrijwilligersvergoedingen die zij de afgelopen tijd ontvangen hebben. De meiden van het kindertehuis kunnen dankzij ons naar school. En de dorpsbewoners in Criston Bank hebben het mede dankzij ons, tot op de dag van vandaag, gered met elkaar. Wij blijven ons voor hen inzetten.

Ds.Martijn van Leerdam

Donaties zijn welkom via Stichting KOZA, IBAN NL68TRIO 0198352077.

Plaatselijke Diaconale Ondersteuning
Uit deze fondsen worden de plaatselijke Diaconale kosten gefinancierd.

Kerken versterken met sociale initiatieven - Oekraïne

Door de economische crisis en het conflict in Oost-Oekraïne hebben veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en kunnen zo een verschil maken in de samenleving.

Kerken genieten een hoog vertrouwen in de Oekraïense samenleving, in tegenstelling tot de overheid die wordt gekenmerkt door bureaucratie en corruptie. Partnerorganisatie LEF (Lviv Education Foundation) versterkt lokale kerken in het ontwikkelen van sociale initiatieven voor de ontwikkeling van lokale gemeenschappen. ´De goede buur´

In Oekraïne is nog steeds veel werk te verrichten in de orthodoxe kerken als het gaat om hun bewustzijn van de diaconale roeping. En als zij wel sociale initiatieven ontplooien, is er nog steeds grote behoefte aan kennis en vaardigheden op verschillende gebieden zoals organisatie, management van vrijwilligers, werken met de lokale gemeenschap en fondsenwerving.

Met haar werk onder de lokale kerken wil LEF de kwaliteit van de sociale dienstverlening van de kerkelijke gemeenten verbeteren, elke kerk versterken in haar lokale capaciteit, zorgen voor zichtbaarheid van de kerken in de samenleving, samenwerking met lokale autoriteiten en het bedrijfsleven en mensen enthousiast maken voor het belang van de ontwikkeling van hun stad of dorp.

 

 

 

Stichting ASVZ

ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. De 5000 medewerkers zetten zich samen met ruim 1900 vrijwilligers in voor ongeveer 5200 cliënten in Zuid-Holland en West-Brabant. Dat kunnen (jong) volwassenen, ouderen, kinderen of gezinnen zijn. Ze hebben een schat aan specialistische kennis en ervaring in huis. Ze hebben tientallen eigen woonvoorzieningen, maar doen hun werk ook bij mensen thuis. Ruim 2000 mensen doen een beroep op de ambulante dienstverlening van ASVZ. Dat zijn cliënten die op zichzelf wonen, of gezinnen waarvan een ouder of kind een verstandelijke beperking heeft. In de loop der jaren zijn hun veel verschillende vragen gesteld. Daardoor hebben zij een gevarieerd pakket van zorg en diensten kunnen opbouwen en beschikken de medewerkers over zeer uiteenlopende vakkennis. Het dienstverleningspakket groeit mee met de vragen van cliënten. Alle teams binnen ASVZ hebben één gezamenlijk doel. De best mogelijke betaalbare zorg bieden aan cliënten. De locatie Lepelaarplantsoen Koningshof “De Luit”, is één van de vestigingen van ASVZ, van waaruit zorg wordt verstrekt aan de bewoners en aan cliënten in Maassluis. De bewoners zouden graag één van hun wensen op het dakterras in vervulling zien gaan: nieuwe parasols; een nieuwe elektrische bakplaat voor in de zomer om op het terras te kunnen bbq-en en onderhoud van de steigerhouten tuinmeubelen.

Stichting Avavieren

Stichting Avavieren wil ontspannen, betaalbare vakanties mogelijk maken voor mensen met een beperking en hun ouders of verzorgers. Op een mooie locatie, dicht bij het strand en met volop activiteiten voor jong en oud. Avavieren werkt samen met Strandpark Vlugtenburg in ‘s-Gravenzande om 9 aangepaste en rolstoelvriendelijke bungalows te realiseren. In de loop van 2017 hebben we de eerste gasten  verwelkomd. In de schoolvakanties biedt Avavieren deze gezinnen een aantrekkelijk programma aan, met als uitgangspunt dat alle activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, in een ontspannen sfeer waarin niets moet en alles mag en waarbij kinderen in een rolstoel ook het strandleven en de zee kunnen ervaren. Gezinnen kunnen hun behoeften aangeven op het gebied van de benodigde zorg en wij zorgen ervoor dat deze voorzieningen worden geregeld. Doordat een team van enthousiaste en kundige vrijwilligers degene met een beperking, eventueel samen met hun gezonde broertjes en zusjes, begeleidt, krijgen de ouders ook de gelegenheid om tot rust te komen.

Myanmar MTC Kinderbescherming

Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen , met name etnische minderheden, de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk wat zich vooral richt op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Ondanks dat de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen ouders meer, veelal werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting nog steeds ca. 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen. De meesten verblijven er zonder enige vorm van registratie. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat ook de basis mensenrechten van kinderen in gevaar zijn! Zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, is er geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter etc. Kortom geen registratie biedt weinig kans op een goede toekomst.

 

Opbrengsten Diaconie 2e kwartaal 2018. 

India                                                €  1934,79
Colombia                                        €    542,45
Pakistan                                          €  1364,80
Havenproject R”dam                     €    741,67
Oikocredit                                      €    496,58
Voedselbank                                  €    553,83
Wenzi[High Tea]                            €    546,10
Cycle for Hope                              €    724,80
Eleos                                              €    114,10
Deventer,miss.binnenland            €    545,10
Zending,Bangladesh                     €    469,42
Zending/GZB                                 €    325,50
Zimbabwe/HA                               €    825,35
De Schuilplaats/HA                       €    408,05

Totaal                                                 €  9592,47

Met groot genoegen geven het College van Diakenen,de wijkdiaconieën en Kiam de resultaten door. U heeft opnieuw ruimhartig gegeven,waarvoor onze grote dank.

 

 

 

 

Voedselbank Maassluis

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

Ook in Maassluis zijn er mensen die wekelijks de voedselbank bezoeken voor een voedselpakket.

Uw gift via de collecte is  dan ook nodig om  voorraden van de voedselbank te kunnen continueren.

 

Noodhulpfonds

Het kerkelijk noodfonds geïnspireerd door het evangelie en handelend uit naastenliefde, biedt financiële en/of materiële hulp, aan mensen van de gemeente Maassluis, die niet zijn aangesloten bij een van de Maassluise geloofsgemeenschappen en die, om welke reden dan ook, in financiële nood verkeren of dreigen te raken. Het noodfonds is aanvullend op bestaande voorzieningen en regelingen. Voor mensen die hulp vragen bij het Kerkelijk Noodfonds en tussen wal en schip dreigen te geraken. Als er tijdnood is om iets op te lossen is er dit Noodfonds. Het is een initiatief van een aantal Maassluise kerken om hierin te voor zien middels deze collecte.

 

===========================================================================================

ALGEMENE INFORMATIE:

Stichting Voedselbank Maassluis
 

Voedselmand

·         Voedselmand hal Immanuëlkerk en Koningshof

Iedere zondag kunt u verpakt voedsel (het liefst rijst,pasta’s , wasmiddelen e.d.) in de mand in de hal van de Immanuëlkerk en Koningshof leggen. Wij zorgen er dan voor dat het de vrijdag daarop bij de Voedselbank terecht komt.

Contact:Adres   : Troelstraweg 6  , 3144 XC  Maassluis.

Tel.                   :  06 427 059 23  (Joke Cats of Cees v.d.Boom)

Openingstijden iedere vrijdagmorgen van 07.00 uur tot ca. 15.00 uur

Email               :  info@voedselbankmaassluis.nl      

Website           :  www.voedselbankmaassluis.nl                    Rekeningnr. :  1210107

Taalmaatje

Zoals bekend hebben buitenlandse medeburgers vaak moeite met onze taal. Het taalmaatje project wordt gedaan met de EGMA gemeente (Maranathakerk) en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Eenmaal per week b.v. samen boodschappen doen of samen een ingewikkelde brief lezen. Of je keukenkastje leeghalen en alles benoemen. Het gaat om 1 keer per week een ontmoeting. Iedere 3e woensdag van de maand kunnen taalmaatjes elkaar ontmoeten in een zaal van de Immanuëlkerk om ervaringen uit te wisselen. Opleiding/cursus is niet nodig ! Een betrokken hart en Nederlands kunnen spreken/schrijven zijn voldoende.

Contactpersoon: Joke Cats  , tel. 5911569

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje  is een ca. 1,5 jaar geleden landelijk gestart project, in al meer dan 45 steden, waar in totaal zo’n 1200 vrijwilligers tot schuldhulpmaatje zijn opgeleid of al aan de slag zijn. Alle maatjes volgen een verplichte training en worden daarna gecertificeerd. Het project is gestart omdat uit allerlei onderzoeken bleek dat een aantal mensen met schulden en de hoogte van die schulden de afgelopen jaren enorm is toegenomen.

Doel van het SchuldHulpMaatjesproject is dat vrijwilligers gekoppeld worden aan mensen die in de schulden zijn geraakt of dreigen te raken en daar zonder hulp niet uitkomen. Een maatje is iemand die een hulpvrager kan helpen overzicht over inkomsten en uitgaven te krijgen, om indien nodig in een schuldhulp- verleningstraject te komen, om te budgetteren, zijn of haar inkomen te vergroten en kosten te verminderen.

Landelijke website :    www.SchuldHulpMaatje.nl

Contactpersonen  :      Wim van der Schee (5915473) of Cees v.d. Boom (5921555)

Joke Cats (5911569) of  Ds. Gerrit van Dijk(5903518)

Mantelzorg

In onze wijkgemeente zijn er maar liefst ongeveer 350 mantelzorgers actief. Deze mensen zorgen zeer intensief voor een dierbare, welke hulpbehoevend is.

Vaak is dit heel intensief en zetten ze zich dag en nacht in! Wij willen door middel van een luisterend oor, advies en bovenal praktische hulp er zijn voor de mantelzorgers die hier behoefte aan hebben.

Bij het geven van praktische hulp kan men denken aan boodschappen doen, chauffeuren, een klusje doen, een rondje wandelen met de hulpbehoevende, etc.

Een toegewijd hart is het enige wat nodig is evenals af en toe een uurtje tijd vrij maken!

Contactpersoon  :  Caroline Mateovics, tel 010-5916759

     Email:  vdburgt.mateovics@versatel.nl

Laatst gewijzigd op 10 oktober 2018.