Activiteiten van de diaconie

 


 

Deze webpagina bevat specifieke en algemene informatie.
Kijkt u vooral verder door de schuifbalk naar beneden te bewegen.

 

===========================================================================================
===========================================================================================

Mededelingen van het College van Diakenen

Rondgangcollecte 2019;    vanaf zondag  19 mei 2019     zie projecten

           gift te storten op NL63INGB0000160100     t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Maassluis
                 
mededeling:   Rondgangcolllecte

Doelen: 1) Diaconaal Centrum Pauluskerk
              2) Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
              3) Hulpverlening in Moldavië

 Agenda overige activiteiten; zie projecten

 

College van Diakenen   

Op zondag 16 Juni is de 1e collecte in de Groote Kerk, Immanuelkerk en Koningshof bestemd voor het versterken van de kerk in Syrië. De 3e collecte in de Immanuelkerk en Koningshof is bestemd voor de Algemene Middelen . Op zondag 23 juni is de 1e Collecte in Immanuelkerk, Koningshof en Groote Kerk  bestemd voor de Plaatselijke ondersteuning.

De kerk als plek van hoop en herstel – Syrië

Graag vertellen we u wat meer over het werk van Syrische kerken in Syrië, dat onze gemeente op dit moment steunt via Kerk in Actie. Voor kinderen heeft de hulporganisatie van de Grieks-Orthodoxe Kerk allerlei activiteiten, zoals psychologische ondersteuning, theater, tekenen en handwerken.

“Sommige kinderen hebben nooit iets anders meegemaakt dan oorlog”, aldus de Syrische Sara Savva. “Ze kunnen niet leren omdat ze getraumatiseerd zijn. Bij de kerk krijgen ze deskundige begeleiding. Stapje voor stapje zie je hoe ze daar weer kind worden. De kinderen komen met hun moeder. Terwijl zij spelen praten de vrouwen op een rustige plek met elkaar. Vaak hebben de vrouwen thuis te maken met geweld. Het gezin als veilige haven is kapotgemaakt door de oorlog. Tussen man en vrouw ontstaan hierdoor vaak problemen. De vrouwen bespreken met elkaar hoe ze zichzelf en hun kinderen kunnen beschermen. Voor de mannen zijn er vaktrainingen. Zij kunnen bijvoorbeeld leren hoe ze een eigen onderneming kunnen opzetten. Ze kunnen zelf aangeven welk vak ze willen leren.”

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerkensyrie. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Z00400, thema Versterk de kerk, Syrië. Hartelijk dank! 

Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke ondersteuning.

Uit deze beide fondsen worden de kosten gefinancierd voor het allerdaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.

KIAM beëindigt werkzaamheden per januari 2019.

Zie dit artikel onder de Pagina van Iona en Koningshof.

===========================================================================================

ALGEMENE INFORMATIE:

Stichting Voedselbank Maassluis
 

Voedselmand

·         Voedselmand hal Immanuëlkerk en Koningshof

Iedere zondag kunt u verpakt voedsel (het liefst rijst,pasta’s , wasmiddelen e.d.) in de mand in de hal van de Immanuëlkerk en Koningshof leggen. Wij zorgen er dan voor dat het de vrijdag daarop bij de Voedselbank terecht komt.

Contact:Adres   : Troelstraweg 6  , 3144 XC  Maassluis.

Tel.                   :  06 427 059 23  (Joke Cats of Cees v.d.Boom)

Openingstijden iedere vrijdagmorgen van 07.00 uur tot ca. 15.00 uur

Email               :  info@voedselbankmaassluis.nl      

Website           :  www.voedselbankmaassluis.nl                    Rekeningnr. :  1210107

Taalmaatje

Zoals bekend hebben buitenlandse medeburgers vaak moeite met onze taal. Het taalmaatje project wordt gedaan met de EGMA gemeente (Maranathakerk) en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Eenmaal per week b.v. samen boodschappen doen of samen een ingewikkelde brief lezen. Of je keukenkastje leeghalen en alles benoemen. Het gaat om 1 keer per week een ontmoeting. Iedere 3e woensdag van de maand kunnen taalmaatjes elkaar ontmoeten in een zaal van de Immanuëlkerk om ervaringen uit te wisselen. Opleiding/cursus is niet nodig ! Een betrokken hart en Nederlands kunnen spreken/schrijven zijn voldoende.

Contactpersoon: Joke Cats  , tel. 5911569

SchuldHulpMaatje

Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis is op 1 februari 2013 opgericht door de Protestantse Gemeente, de Evangelische Gemeente en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Maassluis. Het doel van BOOM is om inwoners van Maassluis met (dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door het geven van geld, maar door het inzetten van SchuldHulpMaatjes, die samen met de hulpvrager op zoek gaan naar structurele oplossingen.

Voor meer informatie zie de website  www.stichtingboommaassluis.nl  en

de Landelijke website :    www.SchuldHulpMaatje.nl

 

Mantelzorg

In onze wijkgemeente zijn er maar liefst ongeveer 350 mantelzorgers actief. Deze mensen zorgen zeer intensief voor een dierbare, welke hulpbehoevend is.

Vaak is dit heel intensief en zetten ze zich dag en nacht in! Wij willen door middel van een luisterend oor, advies en bovenal praktische hulp er zijn voor de mantelzorgers die hier behoefte aan hebben.

Bij het geven van praktische hulp kan men denken aan boodschappen doen, chauffeuren, een klusje doen, een rondje wandelen met de hulpbehoevende, etc.

Een toegewijd hart is het enige wat nodig is evenals af en toe een uurtje tijd vrij maken!

Contactpersoon  :  Caroline Mateovics, tel 010-5916759

     Email:  vdburgt.mateovics@versatel.nl

Laatst gewijzigd op 12 juni 2019.