Activiteiten van de diaconie

Deze webpagina bevat specifieke en algemene informatie.
Kijkt u vooral verder door de schuifbalk naar beneden te bewegen.

 

===========================================================================================
===========================================================================================

Mededelingen van het College van Diakenen

College van Diakenen
Op zondag 6 augustus is de 1e collecte in de Immanuëlkerk en de Groote Kerk bestemd voor het Werelddiaconaat project Onderwijs voor meisjes in steengroeven in India. Op zondag 13 augustus is de 1e collecte in de Immanuëlkerk bestemd voor de Zending met als doel Versterk geloven in Egypte. In de Groote kerk is deze bestemd voor de Zending (GZB). De 3e collecte is hier bestemd voor de Algemene Middelen Diaconie.

 

Onderwijs voor werkende kinderen uit de steengroeves
Het verhaal van Kavitha:
Midden in het schooljaar kwam Kavitha met haar ouders aan in de steengroeve. Haar ouders gingen daar werken en besloten om Kavitha niet meer naar school te sturen. Maar door tussenkomst van Maega Trust liep het gelukkig anders. Eenmaal in de steengroeve, herkenden de leiders van het kinderrechten comité Kavitha. Ze gaven het door aan Maega Trust, die meteen in gesprek gingen met haar ouders. “Ik had wel zin om naar school te gaan,” vertelt Kavitha. “Maar mijn ouders wilden het niet. Maar gelukkig gingen andere ouders met hen praten en toen mocht ik toch naar school. Maar mijn ouders wilden wel dat ik naar een school ver weg ging. Ik vond het daar niet leuk. Het was er heel streng. Maar ik haalde wel goede cijfers.” De moeder van Kavitha ging meedoen met een cursus van Maega Trust over kinderbescherming, kinderrechten en kinderontwikkeling. Daar raakte ze er van overtuigd dat Kavitha beter af zou zijn op een reguliere school met onderwijskundige ondersteuning van Maega Trust. “Ik zit nu in de negende klas van de school hier vlak bij. Het is daar heel fijn. Ik ben lid geworden van het kinderrechten comité en later wil ik juf worden.”
Bij Chennai in Tamil Nadu in Zuid-India werken duizenden kinderen met hun ouders in 21 steengroeves, hoewel dit officieel verboden is.
 

Versterk geloven in Egypte

Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en het geloof. De jaarlijkse bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is een groot succes. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee. Achtduizend kinderen wonnen een Nieuw Testament. Dit jaar mikt het Bijbelgenootschap op honderdvijftigduizend kinderen en twaalfduizend prijswinnaars.

 

Plaatselijke Diaconale Ondersteuning
Uit deze fondsen worden de plaatselijke Diaconale kosten gefinancierd.

 

===========================================================================================

ALGEMENE INFORMATIE:

Stichting Voedselbank Maassluis
 

Voedselmand

·         Voedselmand hal Immanuëlkerk en Koningshof

Iedere zondag kunt u verpakt voedsel (het liefst rijst,pasta’s , wasmiddelen e.d.) in de mand in de hal van de Immanuëlkerk en Koningshof leggen. Wij zorgen er dan voor dat het de vrijdag daarop bij de Voedselbank terecht komt.

Contact:Adres   : Troelstraweg 6  , 3144 XC  Maassluis.

Tel.                   :  06 427 059 23  (Joke Cats of Cees v.d.Boom)

Openingstijden iedere vrijdagmorgen van 07.00 uur tot ca. 15.00 uur

Email               :  info@voedselbankmaassluis.nl      

Website           :  www.voedselbankmaassluis.nl                    Rekeningnr. :  1210107

Taalmaatje

Zoals bekend hebben buitenlandse medeburgers vaak moeite met onze taal. Het taalmaatje project wordt gedaan met de EGMA gemeente (Maranathakerk) en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Eenmaal per week b.v. samen boodschappen doen of samen een ingewikkelde brief lezen. Of je keukenkastje leeghalen en alles benoemen. Het gaat om 1 keer per week een ontmoeting. Iedere 3e woensdag van de maand kunnen taalmaatjes elkaar ontmoeten in een zaal van de Immanuëlkerk om ervaringen uit te wisselen. Opleiding/cursus is niet nodig ! Een betrokken hart en Nederlands kunnen spreken/schrijven zijn voldoende.

Contactpersoon: Joke Cats  , tel. 5911569

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje  is een ca. 1,5 jaar geleden landelijk gestart project, in al meer dan 45 steden, waar in totaal zo’n 1200 vrijwilligers tot schuldhulpmaatje zijn opgeleid of al aan de slag zijn. Alle maatjes volgen een verplichte training en worden daarna gecertificeerd. Het project is gestart omdat uit allerlei onderzoeken bleek dat een aantal mensen met schulden en de hoogte van die schulden de afgelopen jaren enorm is toegenomen.

Doel van het SchuldHulpMaatjesproject is dat vrijwilligers gekoppeld worden aan mensen die in de schulden zijn geraakt of dreigen te raken en daar zonder hulp niet uitkomen. Een maatje is iemand die een hulpvrager kan helpen overzicht over inkomsten en uitgaven te krijgen, om indien nodig in een schuldhulp- verleningstraject te komen, om te budgetteren, zijn of haar inkomen te vergroten en kosten te verminderen.

Landelijke website :    www.SchuldHulpMaatje.nl

Contactpersonen  :      Wim van der Schee (5915473) of Cees v.d. Boom (5921555)

Joke Cats (5911569) of  Ds. Gerrit van Dijk(5903518)

Mantelzorg

In onze wijkgemeente zijn er maar liefst ongeveer 350 mantelzorgers actief. Deze mensen zorgen zeer intensief voor een dierbare, welke hulpbehoevend is.

Vaak is dit heel intensief en zetten ze zich dag en nacht in! Wij willen door middel van een luisterend oor, advies en bovenal praktische hulp er zijn voor de mantelzorgers die hier behoefte aan hebben.

Bij het geven van praktische hulp kan men denken aan boodschappen doen, chauffeuren, een klusje doen, een rondje wandelen met de hulpbehoevende, etc.

Een toegewijd hart is het enige wat nodig is evenals af en toe een uurtje tijd vrij maken!

Contactpersoon  :  Caroline Mateovics, tel 010-916759

     Email:  vdburgt.mateovics@versatel.nl

Laatst gewijzigd op 10 augustus 2017.