Activiteiten van de diaconie

Deze webpagina bevat specifieke en algemene informatie.
Kijkt u vooral verder door de schuifbalk naar beneden te bewegen.

 

===========================================================================================
===========================================================================================

Mededelingen van het College van Diakenen

Rondgangcollecte 2019;    Deze collecte heeft 9900 euro opgebracht

           gift te storten op NL63INGB0000160100     t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Maassluis
                 
mededeling:   Rondgangcolllecte

Doelen: 1) Diaconaal Centrum Pauluskerk
              2) Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
              3) Hulpverlening in Moldavië

 Agenda overige activiteiten; zie projecten

College van Diakenen

Op zondag 16 februari is de 1e collecte in alle kerkgebouwen voor Kansarme kinderen in India.

Op zondag 23 februari is de 1e collecte in de Immanuelkerk en Koningshof bestemd voor de Algemene Middelen. De 1e collecte in de Groote Kerk is bestemd voor de Stichting Elim.

De 2e Collecte in de Immanuelkerk en Koningshof is bestemd voor De kracht van bijbelverhalen – Golfstaten.  Zie elders in de Kerkwijzer SAMEN,Solidair.

 Onderwijs geeft Kansarme kinderen toekomst – India

Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waaraan ze zo graag zouden willen ontsnappen.‘Dalits’ betekent vertrapte of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek.

De organisatie Cards wil via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Cards besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken.

 Algemene Middelen Diaconie.

Uit deze beide fondsen worden de kosten gefinancierd voor het allerdaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.

 De Maassluise Stichting Elim richt zich voornamelijk op kinderen die al heel jong hun ouders moeten missen. Ook zijn er zwerfkinderen waarvan de ouders niet voor hen kunnen zorgen. De kinderen in kinderhuis Elim weten dikwijls niet wanneer zij geboren zijn. De meeste kinderen hebben traumatische ervaringen achter de rug. Helaas zijn de kinderen al rond de tien jaar als blijkt dat het heel slecht gaat met ze.In deze uithoek van Indonesië zijn er geen lokale autoriteiten die zorg verlenen waardoor de bevolking is aangewezen op voornamelijk particulier initiatief waarop Elim zich richt.

Daarom is nog steeds de zorg en aandacht voor huisvesting, scholing, voeding, kleding en medische zorg voor die kinderen hard nodig. Isaac en Nonoi en de medewerkers van Stichting Elim willen de negatieve spiraal doorbreken en kinderen kans geven op een beter bestaan. Het beleid richt zich op het helpen met huisvesting, verzorging, opvoeding en scholing van de kinderen totdat zij zelfstandig  kunnen wonen en werken. Dankzij mooie grote en ook belangrijke kleinere giften hebben wij al een begin kunnen maken met de restauratie werkzaamheden. Isaac heeft een begroting opgesteld en voor het totale renovatieplan inclusief de verbouwing van de oude school op de heuvel tot nieuwe slaapplaatsen hebben wij €50.000,- nodig.

Inmiddels zijn de toiletruimten betegeld en is het dak van het muziekgebouw vernieuwd en de plafonds gerepareerd. Ook het dak van het gemeenschapshuis is vernieuwd. Hier komen alle kinderen wekelijks bij elkaar om samen liederen van dankbaarheid te zingen en te vieren. Wij hebben echt nog veel geld nodig want de slaapplaatsen van de jongens zijn zo slecht dat de jongens al boven in het oude schoolgebouw slapen. Het jongenshuis is zo slecht dat het niet meer gerenoveerd kan worden. De meisjesslaapplaatsen in het moederhuis zijn niet goed geventileerd waardoor er veel schimmel op de muren zit. Een zeer ongezonde leefsituatie. De plannen zijn om de oude school tot kinderhuis te verbouwen. Ook zouden wij graag nieuwe matrassen voor alle kinderen willen kopen. Momenteel hebben wij net genoeg inkomen van donateurs om de kwartaalbijdrage over te maken.

Hiervoor wordt eten (omgerekend €156,- per dag voor 60 kinderen), kleding en schoolgeld betaald. Wij hebben veel meer donateurs nodig om de lopende kosten te dekken. Misschien kunt u allemaal als donateur één donateur aanmelden zodat het aantal donateurs verdubbelt. Dat zou een mooi 25-jarig jubileumcadeau zijn! De folders van Elim kunt u per mail aanvragen. U kunt zich ook via de website http://www.stichting-elim.nl aanmelden als donateur.

Deze collecte word zeer aan bevolen. Bedankt voor uw steun in het afgelopen jaar.

===========================================================================================

ALGEMENE INFORMATIE:

Stichting Voedselbank Maassluis
 

Voedselmand

·         Voedselmand hal Immanuëlkerk en Koningshof

Iedere zondag kunt u verpakt voedsel (het liefst rijst,pasta’s , wasmiddelen e.d.) in de mand in de hal van de Immanuëlkerk en Koningshof leggen. Wij zorgen er dan voor dat het de vrijdag daarop bij de Voedselbank terecht komt.

Contact:Adres   : Troelstraweg 6  , 3144 XC  Maassluis.

Tel.                   :  06 427 059 23  (Joke Cats of Cees v.d.Boom)

Openingstijden iedere vrijdagmorgen van 07.00 uur tot ca. 15.00 uur

Email               :  info@voedselbankmaassluis.nl      

Website           :  www.voedselbankmaassluis.nl                    Rekeningnr. :  1210107

Taalmaatje

Zoals bekend hebben buitenlandse medeburgers vaak moeite met onze taal. Het taalmaatje project wordt gedaan met de EGMA gemeente (Maranathakerk) en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Eenmaal per week b.v. samen boodschappen doen of samen een ingewikkelde brief lezen. Of je keukenkastje leeghalen en alles benoemen. Het gaat om 1 keer per week een ontmoeting. Iedere 3e woensdag van de maand kunnen taalmaatjes elkaar ontmoeten in een zaal van de Immanuëlkerk om ervaringen uit te wisselen. Opleiding/cursus is niet nodig ! Een betrokken hart en Nederlands kunnen spreken/schrijven zijn voldoende.

Contactpersoon: Joke Cats  , tel. 5911569

SchuldHulpMaatje

Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis is op 1 februari 2013 opgericht door de Protestantse Gemeente, de Evangelische Gemeente en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Maassluis. Het doel van BOOM is om inwoners van Maassluis met (dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door het geven van geld, maar door het inzetten van SchuldHulpMaatjes, die samen met de hulpvrager op zoek gaan naar structurele oplossingen.

Voor meer informatie zie de website  www.stichtingboommaassluis.nl  en

de Landelijke website :    www.SchuldHulpMaatje.nl

 

Mantelzorg

In onze wijkgemeente zijn er maar liefst ongeveer 350 mantelzorgers actief. Deze mensen zorgen zeer intensief voor een dierbare, welke hulpbehoevend is.

Vaak is dit heel intensief en zetten ze zich dag en nacht in! Wij willen door middel van een luisterend oor, advies en bovenal praktische hulp er zijn voor de mantelzorgers die hier behoefte aan hebben.

Bij het geven van praktische hulp kan men denken aan boodschappen doen, chauffeuren, een klusje doen, een rondje wandelen met de hulpbehoevende, etc.

Een toegewijd hart is het enige wat nodig is evenals af en toe een uurtje tijd vrij maken!

Contactpersoon  :  Caroline Mateovics, tel 010-5916759

     Email:  vdburgt.mateovics@versatel.nl

Laatst gewijzigd op 11 februari 2020.