Activiteiten van de diaconie

Deze webpagina bevat specifieke en algemene informatie.
Kijkt u vooral verder door de schuifbalk naar beneden te bewegen.

 

===========================================================================================
===========================================================================================

Mededelingen van het College van Diakenen

RONDGANGCOLLECTE 2018 (projecten; detailbeschrijving verderop)

Plaatselijk:  Stichting ASVZ

Regionaal:   Stichting Avavieren

Landelijk:     Myanmar MTC Kinderbescherming


College van Diakenen
 

Op zondag 24 juni is in de Immanuëlkerk en Koningshof de 1e collecte bestemd voor de Voedselbank en in de Groote Kerk is de 1e collecte bestemd voor de Algemene Middelen.
De 3e collecte is in de Immanuëlkerk H.A. en de Koningshof bestemd voor Zimbabwe.
In de Groote Kerk H.A. is de derde collecte bestemd voor de Stichting Schuilplaats.
Op zondag 1 juli is in de Immanuëlkerk, Koningshof en de Groote Kerk de 1e collecte bestemd voor Egypte.

 

Stichting ASVZ

ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. De 5000 medewerkers zetten zich samen met ruim 1900 vrijwilligers in voor ongeveer 5200 cliënten in Zuid-Holland en West-Brabant. Dat kunnen (jong) volwassenen, ouderen, kinderen of gezinnen zijn. Ze hebben een schat aan specialistische kennis en ervaring in huis. Ze hebben tientallen eigen woonvoorzieningen, maar doen hun werk ook bij mensen thuis. Ruim 2000 mensen doen een beroep op de ambulante dienstverlening van ASVZ. Dat zijn cliënten die op zichzelf wonen, of gezinnen waarvan een ouder of kind een verstandelijke beperking heeft. In de loop der jaren zijn hun veel verschillende vragen gesteld. Daardoor hebben zij een gevarieerd pakket van zorg en diensten kunnen opbouwen en beschikken de medewerkers over zeer uiteenlopende vakkennis. Het dienstverleningspakket groeit mee met de vragen van cliënten. Alle teams binnen ASVZ hebben één gezamenlijk doel. De best mogelijke betaalbare zorg bieden aan cliënten. De locatie Lepelaarplantsoen Koningshof “De Luit”, is één van de vestigingen van ASVZ, van waaruit zorg wordt verstrekt aan de bewoners en aan cliënten in Maassluis. De bewoners zouden graag één van hun wensen op het dakterras in vervulling zien gaan: nieuwe parasols; een nieuwe elektrische bakplaat voor in de zomer om op het terras te kunnen bbq-en en onderhoud van de steigerhouten tuinmeubelen.

Stichting Avavieren

Stichting Avavieren wil ontspannen, betaalbare vakanties mogelijk maken voor mensen met een beperking en hun ouders of verzorgers. Op een mooie locatie, dicht bij het strand en met volop activiteiten voor jong en oud. Avavieren werkt samen met Strandpark Vlugtenburg in ‘s-Gravenzande om 9 aangepaste en rolstoelvriendelijke bungalows te realiseren. In de loop van 2017 hebben we de eerste gasten  verwelkomd. In de schoolvakanties biedt Avavieren deze gezinnen een aantrekkelijk programma aan, met als uitgangspunt dat alle activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, in een ontspannen sfeer waarin niets moet en alles mag en waarbij kinderen in een rolstoel ook het strandleven en de zee kunnen ervaren. Gezinnen kunnen hun behoeften aangeven op het gebied van de benodigde zorg en wij zorgen ervoor dat deze voorzieningen worden geregeld. Doordat een team van enthousiaste en kundige vrijwilligers degene met een beperking, eventueel samen met hun gezonde broertjes en zusjes, begeleidt, krijgen de ouders ook de gelegenheid om tot rust te komen.

Myanmar MTC Kinderbescherming

Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen , met name etnische minderheden, de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk wat zich vooral richt op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Ondanks dat de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen ouders meer, veelal werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting nog steeds ca. 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen. De meesten verblijven er zonder enige vorm van registratie. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat ook de basis mensenrechten van kinderen in gevaar zijn! Zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, is er geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter etc. Kortom geen registratie biedt weinig kans op een goede toekomst.

 

Voedselbank Maassluis

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

Ook in Maassluis zijn er mensen die wekelijks de voedselbank bezoeken voor een voedselpakket.

Uw gift via de collecte is  dan ook nodig om  voorraden van de voedselbank te kunnen continueren.

Plaatselijke Ondersteuning Diaconie

Algemene Middelen Diaconie

Uit deze fondsen wordt de plaatselijke Diaconie gefinancierd.

Zimbabwe juni 2018

Het is inmiddels negen maanden geleden dat ik vertrok uit Maassluis, en nog altijd wordt er hier gecollecteerd voor ‘mijn’ collectedoel. Dat is nu zo bijzonder aan de kerk. Het verbindt je met mensen die je al lang niet meer hebt gezien, of zelfs die je helemaal niet kent.

Er wordt vandaag voor Zimbabwe gecollecteerd. Met onze kleine stichting in Nederland zamelen we geld in, om het werk van de lokale kerk in Zimbabwe te ondersteunen. In Harare onderhoudt de City Life Church daar een kindertehuis van, voor straatmeisjes. Sommigen van hen zijn met HIV/Aids besmet. Dankzij de kerk kunnen ze naar school en wordt er voor hen gezorgd. Ook ondersteunen we het werk van de dominee, die daar maar een fractie verdient van een dominee hier. En investeren we in landbouwprojecten, in de stad en op het platteland.

Er zit een wereld van afstand tussen hen en ons. Toch horen we bij elkaar. Dat is precies wat we elke week vieren in de kerk. Daarom beveel ik deze collecte ook dit keer weer van harte bij u aan. Met een hartelijke groet uit Amsterdam, ds. Martijn van Leerdam

Behalve via de collectes in de kerk, kunt u ook aan ons werk bijdragen door uw gift te storten op NL68TRIO 01983 52077, ten name van Stichting KOZA. 

Stichting Schuilplaats

Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de mensen die hulp bij hen vragen. Zij zetten hun vakkennis en deskundigheid in om de cliënten te begeleiden in de psychosociale problemen.

De meerwaarde om deze vorm van hulp te verlenen ligt in de christelijke identiteit van de stichting, wat geïntegreerd is in de begeleidingsgesprekken met cliënten. In dat licht is de hulpverlening van een andere orde dan bij andere hulpverlenende organisaties.

Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie. De stichting heeft diverse plaatselijke en regionale hulpverleningslocaties in het land waar mensen terecht kunnen met hulpvragen. Daarnaast heeft Schuilplaats een landelijk aanbod vanuit een drietal gesprekslocaties in Nederland.

De hulpverlening is gericht op ouders, kinderen vanaf 12 jaar, jongeren en volwassenen.

De stichting is opgericht in 1980. Als grondslag heeft zij de Heilige Schrift, die erkent zij als het onfeilbare woord van God. Het doel van de stichting is het verlenen van hulp aan personen die in psychosociale nood verkeren vanuit een christelijke levensbeschouwing. Daarnaast heeft zij een consultatiefunctie voor ambtsdragers.

Stichting Schuilplaats is sterk afhankelijk van donaties en giften. Wilt u het werk van de stichting steunen dan is uw gift meer dan welkom !

Zie voor meer informatie: www.stichtingschuilplaats.nl

Egypte – verbetering van gezondheid en leefomstandigheden van de armen

 In Egypte, met name op het platteland, komt veel armoede voor. De politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben de situatie alleen maar verder verslechterd. Het principe van waaruit de Koptisch Orthodoxe Kerk werkt is: mensen moeten zelf verantwoordelijk zijn voor de veranderingen in hun eigen leven. De diaconale medewerkers van BLESS hebben als enige taak assisteren, te coachen en te faciliteren. Want alleen als een project gedragen wordt door de mensen zelf, is de verandering blijvend, is de overtuiging van BLESS.

Ontwikkelingscomité

Het initiatief ligt bij de kerkelijke gemeentes zelf. Zij vragen BLESS om een team naar hun dorp of wijk te sturen. Samen met dit team inventariseert de kerkelijke gemeente welke problemen er zijn en wat er nodig is om het dorp of de wijk te ontwikkelen. Vervolgens krijgt een aantal jonge mensen uit de kerkelijke gemeente een training om het ontwikkelingswerk in hun dorp of wijk aan te pakken. Ze stellen een ontwikkelingscomité samen en selecteren de onderwerpen waar ze aan willen werken. Er is niemand die hen voorschrijft wat ze precies moeten doen. Ze bedenken het zelf.

Veelzijdig

De projecten die de dorpelingen of buurtbewoners aanpakken zijn divers. Soms moet dorpsgezondheidszorg worden opgezet, dan moeten wijkbewoners leren onderhandelen met de overheid over riolering of waterleiding. Er zijn alfabetiseringsprogramma’s en anderen leren weer hoe ze fondsen kunnen werven. Mariam en Meri werken samen met BLESS aan de ontwikkeling van hun dorpen in Zuid-Egypte. Mariam is gespecialiseerd in gezondheid: “Een tijd terug moest ik last-minute een seminar geven over vrouwenbesnijdenis, wat hier nog steeds massaal gebeurt. Het maakte me nerveus, omdat het zo’n beladen onderwerp is. Toen ik klaar was, zeiden mensen dat het veel overtuigender was dan wat ze tot nu toe hadden gehoord, en dat ze het niet meer zouden doen.” Meri legt juist nadruk op het begeleiden van microkredieten voor minibedrijfjes, omdat die zo’n enorme invloed hebben op de families in haar dorp. “Het is zo bijzonder om de gezichten van deze mensen te zien wanneer ze komen om hun eerste lening terug te betalen”, zegt ze. Deze jonge dorpsvrouwen laten in hun enthousiasme zien dat er een alternatief is voor grauwe armoede.

Ervaring

Na enkele jaren moet het dorp of de wijk het project zonder steun van BLESS voortzetten. Dat is alleen mogelijk als het project ook genoeg oplevert. Wanneer het zover is, trekt BLESS zich terug om op een ander plek opnieuw kerkelijke gemeentes te helpen het diaconale werk te organiseren. Op deze manier coacht BLESS altijd maximaal dertig dorpen of wijken tegelijk. BLESS maakt dankbaar gebruik gemaakt van de ervaring van bestaande comités. Zij zijn een vraagbaak voor de comités die net beginnen. En projecten die afgerond zijn, kunnen zo nodig altijd rekenen op wat extra begeleiding.

BLESS is de Engelse afkorting van de diaconale organisatie van de Koptisch Orthodoxe Kerk. En letterlijk een zegen voor arme inwoners van Egypte. Namens Koptische christenen en andere dorpsbewoners hartelijk dank voor uw ondersteuning van dit werk! 

 

 

 

 

===========================================================================================

ALGEMENE INFORMATIE:

Stichting Voedselbank Maassluis
 

Voedselmand

·         Voedselmand hal Immanuëlkerk en Koningshof

Iedere zondag kunt u verpakt voedsel (het liefst rijst,pasta’s , wasmiddelen e.d.) in de mand in de hal van de Immanuëlkerk en Koningshof leggen. Wij zorgen er dan voor dat het de vrijdag daarop bij de Voedselbank terecht komt.

Contact:Adres   : Troelstraweg 6  , 3144 XC  Maassluis.

Tel.                   :  06 427 059 23  (Joke Cats of Cees v.d.Boom)

Openingstijden iedere vrijdagmorgen van 07.00 uur tot ca. 15.00 uur

Email               :  info@voedselbankmaassluis.nl      

Website           :  www.voedselbankmaassluis.nl                    Rekeningnr. :  1210107

Taalmaatje

Zoals bekend hebben buitenlandse medeburgers vaak moeite met onze taal. Het taalmaatje project wordt gedaan met de EGMA gemeente (Maranathakerk) en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Eenmaal per week b.v. samen boodschappen doen of samen een ingewikkelde brief lezen. Of je keukenkastje leeghalen en alles benoemen. Het gaat om 1 keer per week een ontmoeting. Iedere 3e woensdag van de maand kunnen taalmaatjes elkaar ontmoeten in een zaal van de Immanuëlkerk om ervaringen uit te wisselen. Opleiding/cursus is niet nodig ! Een betrokken hart en Nederlands kunnen spreken/schrijven zijn voldoende.

Contactpersoon: Joke Cats  , tel. 5911569

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje  is een ca. 1,5 jaar geleden landelijk gestart project, in al meer dan 45 steden, waar in totaal zo’n 1200 vrijwilligers tot schuldhulpmaatje zijn opgeleid of al aan de slag zijn. Alle maatjes volgen een verplichte training en worden daarna gecertificeerd. Het project is gestart omdat uit allerlei onderzoeken bleek dat een aantal mensen met schulden en de hoogte van die schulden de afgelopen jaren enorm is toegenomen.

Doel van het SchuldHulpMaatjesproject is dat vrijwilligers gekoppeld worden aan mensen die in de schulden zijn geraakt of dreigen te raken en daar zonder hulp niet uitkomen. Een maatje is iemand die een hulpvrager kan helpen overzicht over inkomsten en uitgaven te krijgen, om indien nodig in een schuldhulp- verleningstraject te komen, om te budgetteren, zijn of haar inkomen te vergroten en kosten te verminderen.

Landelijke website :    www.SchuldHulpMaatje.nl

Contactpersonen  :      Wim van der Schee (5915473) of Cees v.d. Boom (5921555)

Joke Cats (5911569) of  Ds. Gerrit van Dijk(5903518)

Mantelzorg

In onze wijkgemeente zijn er maar liefst ongeveer 350 mantelzorgers actief. Deze mensen zorgen zeer intensief voor een dierbare, welke hulpbehoevend is.

Vaak is dit heel intensief en zetten ze zich dag en nacht in! Wij willen door middel van een luisterend oor, advies en bovenal praktische hulp er zijn voor de mantelzorgers die hier behoefte aan hebben.

Bij het geven van praktische hulp kan men denken aan boodschappen doen, chauffeuren, een klusje doen, een rondje wandelen met de hulpbehoevende, etc.

Een toegewijd hart is het enige wat nodig is evenals af en toe een uurtje tijd vrij maken!

Contactpersoon  :  Caroline Mateovics, tel 010-916759

     Email:  vdburgt.mateovics@versatel.nl

Laatst gewijzigd op 23 juni 2018.