Activiteiten van de diaconie

 


 

Deze webpagina bevat specifieke en algemene informatie.
Kijkt u vooral verder door de schuifbalk naar beneden te bewegen.

 

===========================================================================================
===========================================================================================

Mededelingen van het College van Diakenen

Rondgangcollecte 2019;    vanaf zondag  19 mei 2019     zie projecten

           gift te storten op NL63INGB0000160100     t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Maassluis
                 
mededeling:   Rondgangcolllecte

Doelen: 1) Diaconaal Centrum Pauluskerk
              2) Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
              3) Hulpverlening in Moldavië

 Agenda overige activiteiten; zie projecten

College van Diakenen

Op zondag  6 oktober is de 1e collecte in alle kerkgebouwen voor

Kerk en Israëlzondag  steun aan Nes Ammim.

Op zondag  13 oktober is de 1e Collecte in alle kerkgebouwen  bestemd voor de Algemene Middelen van de Diaconie.

De 3e collecte in de Groote Kerk is voor Werelddiaconaat-noodhulpfonds

Zie redactie onder de Groote Kerk

Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël.

Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag?

In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op de zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen:  Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag, Loofhutten. In 1984 wordt van gereformeerde zijde officieel de Israëlzondag ingesteld.

Vragen over Israëlzondag

Vanaf het begin zijn er ook vragen. Komen we Israël niet elke zondag tegen in de liturgie: in het zingen van de Psalmen en de schriftlezingen en bovenal het besef dat zowel joden als christenen hun eenheid vinden in de God van Israël? En wat wordt er dan bedoeld met Israël? Velen denken bij Israël niet alleen of in eerste instantie aan de relatie met het volk Israël, maar aan de staat en aan het conflict tussen joden en Palestijnen. Met alle vragen en met verschillende roepingen die kunnen botsen en schuren is het juist van belang rond de grote feesten in het Jodendom extra aandacht te geven aan de relatie met het Joodse volk.

Nes Ammim

Trouw steunen we al jaren het werk in Nes Ammim, een dorp in Galilea. De christelijke leef enwerkgemeenschap in dit dorp zet zich in om het vertrouwen tussen joden en christenen tevergroten. Ieder jaar bezoeken honderden jonge vrijwilligers het dorp. Ze werken in het hotelof bouwen mee aan een nieuwe wijk waar Joodse en Arabische gezinnen samen zullen gaan wonen. Nes Ammim faciliteert ook kinder- en jongerenkampen, voor Israëlische en Palestijnsejongeren. Vaak zijn ze afkomstig uit conflictgebieden en ontmoeten ze tijdens zo’n kamp voorhet eerst iemand met een ander geloof en een andere taal.“Het is mooi om te zien dat veel mensen in Nes Ammim arriveren met een lijst vooroordelenen vertrekken met een iets opener blik naar ‘de ander’.” Pieter Dronkers, namens de Protestantse Kerk tot 2014 werkzaam in Nes Ammim.

Kerk en Israël

Ook in Nederland stimuleert de Protestantse Kerk de ontmoeting tussen joden en christenen.Zo organiseerde Kerk en Israël binnen de Protestantse Kerk het symposium Jezus en Paulus.Coen Constandse, predikant in Bunnik en lid van de Protestantse Raad voor Kerk en Israël,was erbij. Het symposium heeft hem een nieuw zicht gegeven op de persoon van Paulus en dewortels van de kerk, vertelt hij. “Wij vinden het normaal dat we helemaal los zijn van de joodsecultuur, maar dat was in de tijd van Paulus anders. Voor hem was het logisch om in Jezus tegeloven en de Thora te houden. Maar tegen niet-joden zegt hij dat ze de joodse wetten nietover hoeven te nemen als ze bij Jezus willen horen. Zo verrassend ruimdenkend was Paulus.”

Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke ondersteuning.

Uit deze beide fondsen worden de kosten gefinancierd voor het allerdaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.

KIAM beëindigt werkzaamheden per januari 2019.

Zie dit artikel onder de Pagina van Iona en Koningshof.

===========================================================================================

ALGEMENE INFORMATIE:

Stichting Voedselbank Maassluis
 

Voedselmand

·         Voedselmand hal Immanuëlkerk en Koningshof

Iedere zondag kunt u verpakt voedsel (het liefst rijst,pasta’s , wasmiddelen e.d.) in de mand in de hal van de Immanuëlkerk en Koningshof leggen. Wij zorgen er dan voor dat het de vrijdag daarop bij de Voedselbank terecht komt.

Contact:Adres   : Troelstraweg 6  , 3144 XC  Maassluis.

Tel.                   :  06 427 059 23  (Joke Cats of Cees v.d.Boom)

Openingstijden iedere vrijdagmorgen van 07.00 uur tot ca. 15.00 uur

Email               :  info@voedselbankmaassluis.nl      

Website           :  www.voedselbankmaassluis.nl                    Rekeningnr. :  1210107

Taalmaatje

Zoals bekend hebben buitenlandse medeburgers vaak moeite met onze taal. Het taalmaatje project wordt gedaan met de EGMA gemeente (Maranathakerk) en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Eenmaal per week b.v. samen boodschappen doen of samen een ingewikkelde brief lezen. Of je keukenkastje leeghalen en alles benoemen. Het gaat om 1 keer per week een ontmoeting. Iedere 3e woensdag van de maand kunnen taalmaatjes elkaar ontmoeten in een zaal van de Immanuëlkerk om ervaringen uit te wisselen. Opleiding/cursus is niet nodig ! Een betrokken hart en Nederlands kunnen spreken/schrijven zijn voldoende.

Contactpersoon: Joke Cats  , tel. 5911569

SchuldHulpMaatje

Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) Maassluis is op 1 februari 2013 opgericht door de Protestantse Gemeente, de Evangelische Gemeente en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Maassluis. Het doel van BOOM is om inwoners van Maassluis met (dreigende) geldzorgen de helpende hand te bieden. Niet door het geven van geld, maar door het inzetten van SchuldHulpMaatjes, die samen met de hulpvrager op zoek gaan naar structurele oplossingen.

Voor meer informatie zie de website  www.stichtingboommaassluis.nl  en

de Landelijke website :    www.SchuldHulpMaatje.nl

 

Mantelzorg

In onze wijkgemeente zijn er maar liefst ongeveer 350 mantelzorgers actief. Deze mensen zorgen zeer intensief voor een dierbare, welke hulpbehoevend is.

Vaak is dit heel intensief en zetten ze zich dag en nacht in! Wij willen door middel van een luisterend oor, advies en bovenal praktische hulp er zijn voor de mantelzorgers die hier behoefte aan hebben.

Bij het geven van praktische hulp kan men denken aan boodschappen doen, chauffeuren, een klusje doen, een rondje wandelen met de hulpbehoevende, etc.

Een toegewijd hart is het enige wat nodig is evenals af en toe een uurtje tijd vrij maken!

Contactpersoon  :  Caroline Mateovics, tel 010-5916759

     Email:  vdburgt.mateovics@versatel.nl

Laatst gewijzigd op 3 oktober 2019.