Activiteiten van de diaconie

Deze webpagina bevat specifieke en algemene informatie.
Kijkt u vooral verder door de schuifbalk naar beneden te bewegen.

 

===========================================================================================
===========================================================================================

Mededelingen van het College van Diakenen

RONDGANGCOLLECTE 2018 (projecten; detailbeschrijving verderop)

Plaatselijk:  Stichting ASVZ

Regionaal:   Stichting Avavieren

Landelijk:     Myanmar MTC Kinderbescherming

 

College van Diakenen

Op zondag 9 December is de 1e collecte in de Immanuelkerk en Koningshof bestemd voor de “Algemene Middelen van de Diaconie” en in de Groote Kerk voor de “Missionaire Pioniersplek in Bilthoven”. De 3collecte in de Groote Kerk is voor  “Algemene Middelen van de Diaconie”.

Op zondag 16 December is de 1e collecte in de Immanuelkerk en Koningshof bestemd voor het “Werelddiaconaat project in India” en in de Groote Kerk voor de “Voedselbank”.

Algemene Middelen van de Diaconie
Uit deze fondsen worden de plaatselijke diaconale kosten gefinancierd.

 

Protestantse Kerk collecte - Missionair werk

Help de nieuwe kerk in Bilthoven.

Overal in Nederland ontstaan pioniersplekken. In stedelijke gebieden, op het platteland en alles ertussen in. De hoop en het verlangen is dat deze nieuwe vormen van kerkzijn in de loop van de tijd op steeds meer plekken in Nederland te vinden zijn. Plekken waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe vormen van kerkzijn. Er zijn ruim tienduizend mensen betrokken, waarvan de helft niet betrokken was bij een kerk.

“Deze pioniersbeweging zal de ontkerkelijking voorlopig niet keren, maar pionieren is nu wel meer dan ‘een leuke hobby voor erbij’. We verwachten dat binnenkort 10% van de geloofsgemeenschappen binnen de Protestantse Kerk een pioniersplek is. Het is bijzonder hoe pionieren de afgelopen jaren is omarmd. Tegelijk hebben we nog veel te leren, is het een kwestie van experimenteren, vallen en weer opstaan. Dat is de moeite waard, want we zien nu al dat meer mensen het christelijk geloof een plek geven in hun leven.”

Bij ‘kerk’ denken veel mensen aan een gebouw met een toren. En aan zondagse kerkdiensten. Toch is de kerk niet afhankelijk van een orgel, stoelen of een bepaalde hoeveelheid mensen. In andere landen komen mensen samen in de open lucht. Of bij iemand thuis. En een kerk is niet pas kerk als er meer dan vijftig mensen zijn. In de vorige visienota van de Protestantse Kerk staat hierover: Wat is een kerk? Jezus heeft gezegd: ‘Waar twee of drie in Mijn naam bij elkaar zijn, ben ik zelf in hun midden.’ Twee of drie zijn kennelijk al genoeg voor een kerk. Beslissend is dat Jezus in hun midden is. Hij maakt dat het om een kerk gaat en niet zomaar om een vereniging van gelijkgezinden. In plaats van twee of drie kunnen het er ook twintig of dertig zijn, tweehonderd of driehonderd. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Wezenlijk blijft dat de Heer in hun midden is. Hij kan dat overal zijn. Hij is dat ook overal: in kerkdiensten, op straat, op internetsites, in kamers, op de meest onverwachte plaatsen.

‘De Kelder’ is de naam van het jongerencentrum in Bilthoven. Pioniers Robert en Richard willen jongeren helpen om de rode draad in hun leven te ontdekken door samen geloof en leven te delen. De focus ligt met name op jongeren tussen 16 en 25 jaar. Er zijn activiteiten waarbij de nadruk ligt op ontmoeting, zoals samen voetballen en Song & Stories waarbij de jongeren tijdens een zesgangendiner met elkaar in gesprek gaan over een actueel thema. Er zijn ook geloofsverdiepende activiteiten, zoals een Youth Alpha-cursus en bijeenkomsten in kleine groepen bij iemand thuis waar leven en geloof gedeeld worden.

Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

 

Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in India

Alle kinderen naar school in India
In India werken naar schatting 17 miljoen kinderen: in de bouw, kledingindustrie

horeca,huishouding of steengroeven of in de landbouw. Deze kinderen werken vaak onder zware omstandigheden, wat niet goed is voor hun ontwikkeling. De Indiase christelijke organisatie CASA wil kinderarbeid stoppen in 48 dorpen met 6.160 gezinnen in Tamil Nadu en Andhra Pradesh.

Achterstand inhalen en schooluitval voorkomen
Werkende kinderen hebben vaak een leerachterstand opgelopen. CASA  heeft negen overbruggings-scholen voor kinderen tot 15 jaar, waar ze spelenderwijs leren. De meeste kinderen kunnen na vier maanden overstappen naar een gewone school. Jongeren van 15 jaar en ouder kunnen in acht centra vakonderwijs volgen voor elektricien, naaister of computertechnicus.

CASA is één van de Indiase partners van Kerk in Actie binnen het thema Kinderen in de knel, waar onze kerk zich de komende tijd voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/casa.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. K00500, thema Kinderen in de knel, India Casa.

 

Voedselbank Maassluis

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

Ook in Maassluis zijn er mensen die wekelijks de voedselbank bezoeken voor een voedselpakket.

Uw gift via de collecte is  dan ook nodig om  voorraden van de voedselbank te kunnen continueren.

Vlakbij het strand, je hoort de zee!

Stichting Avavieren heeft in samenwerking met Strandpark Vlugtenburg in de zomer van 2018 negen aangepaste en rolstoelvriendelijke vakantiebungalows in gebruik genomen voor kinderen en volwassenen met een beperking. Tijdens de schoolvakanties worden er gezinsvakanties georganiseerd voor gezinnen met kind(eren) met een beperking en hun broertjes en zusjes. Met behulp van vele vrijwilligers worden er strandactiviteiten gehouden met speciale strandrolstoelen of een elektrische strandrups en catamarans. In 2019 zal er op het park speeltoestellen geplaatst worden die ook zeer toegankelijk zijn voor kinderen in een rolstoel. Geweldig dat hierdoor ook kinderen met een beperking met veel plezier kunnen spelen. Buiten de schoolvakanties zijn de bungalows beschikbaar voor ouderen, zorginstellingen en speciale zorggroepen, zoals De Zonnebloem. Iedereen met of zonder beperking kan nu vanuit hun vakantiebungalow op zo’n korte afstand genieten van het strand, de zee, de golven en een schitterende zonsondergang.

Bijzonder dankbaar en blij verrast waren wij toen wij op 22 oktober  jl.  van u een gift van € 3.750,-van een door de PKN Maassluis gehouden rondgangcollecte mochten ontvangen.   

Graag willen wij u namens het bestuur van Stichting Avavieren hartelijk bedanken dat uw kerk ons werk financieel wil ondersteunen. Mede hierdoor hebben wij  onze eerste doelstelling kunnen realiseren en staan er inmiddels 9 volledig aangepaste en rolstoelvriendelijke vakantiebungalows aan de Westlandse kust, waar mensen met een beperking onbeperkt vakantie kunnen vieren. 
Afgelopen zomer hebben wij de eerste vakanties kunnen organiseren, met hartverwarmend resultaat. Graag verwijs ik u naar onze website en Facebook pagina om hiervan de foto’s en verhalen te bekijken. Om ons werk voort te  zetten en gehandicapten blijvend een onvergetelijke vakantie aan zee te kunnen aanbieden, is financiële  steun onontbeerlijk.  Natuurlijk willen wij u over de activiteiten van Avavieren op de hoogte houden.  Dit doen wij regelmatig via onze digitale nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich aanmelden op onze website: www.avavieren.nl  Uiteraard kunt u voor meer informatie ook terecht via ons e-mailadres: info@avavieren.nl  en via Facebook. Namens Stichting Avavieren danken wij u nogmaals voor uw steun en uw gift.  Wij zullen hier zorgvuldig mee omgaan en hopen ook in de toekomst op u te mogen rekenen.

Jan Omvlee,                                                                                    Hans Prins,
Voorzitter Stichting Avavieren                                                    Projectleider Stichting Avavieren

 

Stichting ASVZ

ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. De 5000 medewerkers zetten zich samen met ruim 1900 vrijwilligers in voor ongeveer 5200 cliënten in Zuid-Holland en West-Brabant. Dat kunnen (jong) volwassenen, ouderen, kinderen of gezinnen zijn. Ze hebben een schat aan specialistische kennis en ervaring in huis. Ze hebben tientallen eigen woonvoorzieningen, maar doen hun werk ook bij mensen thuis. Ruim 2000 mensen doen een beroep op de ambulante dienstverlening van ASVZ. Dat zijn cliënten die op zichzelf wonen, of gezinnen waarvan een ouder of kind een verstandelijke beperking heeft. In de loop der jaren zijn hun veel verschillende vragen gesteld. Daardoor hebben zij een gevarieerd pakket van zorg en diensten kunnen opbouwen en beschikken de medewerkers over zeer uiteenlopende vakkennis. Het dienstverleningspakket groeit mee met de vragen van cliënten. Alle teams binnen ASVZ hebben één gezamenlijk doel. De best mogelijke betaalbare zorg bieden aan cliënten. De locatie Lepelaarplantsoen Koningshof “De Luit”, is één van de vestigingen van ASVZ, van waaruit zorg wordt verstrekt aan de bewoners en aan cliënten in Maassluis. De bewoners zouden graag één van hun wensen op het dakterras in vervulling zien gaan: nieuwe parasols; een nieuwe elektrische bakplaat voor in de zomer om op het terras te kunnen bbq-en en onderhoud van de steigerhouten tuinmeubelen.

Stichting Avavieren

Stichting Avavieren wil ontspannen, betaalbare vakanties mogelijk maken voor mensen met een beperking en hun ouders of verzorgers. Op een mooie locatie, dicht bij het strand en met volop activiteiten voor jong en oud. Avavieren werkt samen met Strandpark Vlugtenburg in ‘s-Gravenzande om 9 aangepaste en rolstoelvriendelijke bungalows te realiseren. In de loop van 2017 hebben we de eerste gasten  verwelkomd. In de schoolvakanties biedt Avavieren deze gezinnen een aantrekkelijk programma aan, met als uitgangspunt dat alle activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, in een ontspannen sfeer waarin niets moet en alles mag en waarbij kinderen in een rolstoel ook het strandleven en de zee kunnen ervaren. Gezinnen kunnen hun behoeften aangeven op het gebied van de benodigde zorg en wij zorgen ervoor dat deze voorzieningen worden geregeld. Doordat een team van enthousiaste en kundige vrijwilligers degene met een beperking, eventueel samen met hun gezonde broertjes en zusjes, begeleidt, krijgen de ouders ook de gelegenheid om tot rust te komen.

Myanmar MTC Kinderbescherming

Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen , met name etnische minderheden, de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt bij de organisatie Mae Tao Clinic (MTC) het werk wat zich vooral richt op de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Ondanks dat de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen ouders meer, veelal werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting nog steeds ca. 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen. De meesten verblijven er zonder enige vorm van registratie. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat ook de basis mensenrechten van kinderen in gevaar zijn! Zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, is er geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, zijn de risico's op uitbuiting en misbruik groter etc. Kortom geen registratie biedt weinig kans op een goede toekomst.

 

Voedselbank Maassluis

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

Ook in Maassluis zijn er mensen die wekelijks de voedselbank bezoeken voor een voedselpakket.

Uw gift via de collecte is  dan ook nodig om  voorraden van de voedselbank te kunnen continueren.

 

Noodhulpfonds

Het kerkelijk noodfonds geïnspireerd door het evangelie en handelend uit naastenliefde, biedt financiële en/of materiële hulp, aan mensen van de gemeente Maassluis, die niet zijn aangesloten bij een van de Maassluise geloofsgemeenschappen en die, om welke reden dan ook, in financiële nood verkeren of dreigen te raken. Het noodfonds is aanvullend op bestaande voorzieningen en regelingen. Voor mensen die hulp vragen bij het Kerkelijk Noodfonds en tussen wal en schip dreigen te geraken. Als er tijdnood is om iets op te lossen is er dit Noodfonds. Het is een initiatief van een aantal Maassluise kerken om hierin te voor zien middels deze collecte.

 

===========================================================================================

ALGEMENE INFORMATIE:

Stichting Voedselbank Maassluis
 

Voedselmand

·         Voedselmand hal Immanuëlkerk en Koningshof

Iedere zondag kunt u verpakt voedsel (het liefst rijst,pasta’s , wasmiddelen e.d.) in de mand in de hal van de Immanuëlkerk en Koningshof leggen. Wij zorgen er dan voor dat het de vrijdag daarop bij de Voedselbank terecht komt.

Contact:Adres   : Troelstraweg 6  , 3144 XC  Maassluis.

Tel.                   :  06 427 059 23  (Joke Cats of Cees v.d.Boom)

Openingstijden iedere vrijdagmorgen van 07.00 uur tot ca. 15.00 uur

Email               :  info@voedselbankmaassluis.nl      

Website           :  www.voedselbankmaassluis.nl                    Rekeningnr. :  1210107

Taalmaatje

Zoals bekend hebben buitenlandse medeburgers vaak moeite met onze taal. Het taalmaatje project wordt gedaan met de EGMA gemeente (Maranathakerk) en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Eenmaal per week b.v. samen boodschappen doen of samen een ingewikkelde brief lezen. Of je keukenkastje leeghalen en alles benoemen. Het gaat om 1 keer per week een ontmoeting. Iedere 3e woensdag van de maand kunnen taalmaatjes elkaar ontmoeten in een zaal van de Immanuëlkerk om ervaringen uit te wisselen. Opleiding/cursus is niet nodig ! Een betrokken hart en Nederlands kunnen spreken/schrijven zijn voldoende.

Contactpersoon: Joke Cats  , tel. 5911569

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje  is een ca. 1,5 jaar geleden landelijk gestart project, in al meer dan 45 steden, waar in totaal zo’n 1200 vrijwilligers tot schuldhulpmaatje zijn opgeleid of al aan de slag zijn. Alle maatjes volgen een verplichte training en worden daarna gecertificeerd. Het project is gestart omdat uit allerlei onderzoeken bleek dat een aantal mensen met schulden en de hoogte van die schulden de afgelopen jaren enorm is toegenomen.

Doel van het SchuldHulpMaatjesproject is dat vrijwilligers gekoppeld worden aan mensen die in de schulden zijn geraakt of dreigen te raken en daar zonder hulp niet uitkomen. Een maatje is iemand die een hulpvrager kan helpen overzicht over inkomsten en uitgaven te krijgen, om indien nodig in een schuldhulp- verleningstraject te komen, om te budgetteren, zijn of haar inkomen te vergroten en kosten te verminderen.

Landelijke website :    www.SchuldHulpMaatje.nl

Contactpersonen  :      Wim van der Schee (5915473) of Cees v.d. Boom (5921555)

Joke Cats (5911569) of  Ds. Gerrit van Dijk(5903518)

Mantelzorg

In onze wijkgemeente zijn er maar liefst ongeveer 350 mantelzorgers actief. Deze mensen zorgen zeer intensief voor een dierbare, welke hulpbehoevend is.

Vaak is dit heel intensief en zetten ze zich dag en nacht in! Wij willen door middel van een luisterend oor, advies en bovenal praktische hulp er zijn voor de mantelzorgers die hier behoefte aan hebben.

Bij het geven van praktische hulp kan men denken aan boodschappen doen, chauffeuren, een klusje doen, een rondje wandelen met de hulpbehoevende, etc.

Een toegewijd hart is het enige wat nodig is evenals af en toe een uurtje tijd vrij maken!

Contactpersoon  :  Caroline Mateovics, tel 010-5916759

     Email:  vdburgt.mateovics@versatel.nl

Laatst gewijzigd op 7 december 2018.