College van Kerkrentmeesters

Zie de pagina's Actie en Kerkbalans voor informatie over lopende acties.

Algemeen

Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd door 2 ouderling-kerkrentmeesters uit iedere wijk en een voorzitter uit één van de wijken. Het college van kerkrentmeesters heeft onder andere tot taak:

Kerken

Groote Kerk – Kerkplein 2, 3144 EK Maassluis
tel. 010-5913958
Koster-beheerder N. van Namen
e-mail: kostergkmaassluis@gmail.com

Immanuëlkerk – Lange Boonestraat 5, 3142 CC Maassluis
Koster-beheerder N. van Namen
tel. 010–5913026
e-mail: kosterimkmaassluis@gmail.com

De huurbedragen voor 2020 vindt u op het overzicht huurtarieven voor huren van kerkgebouwen en hun zalen.

Kerkzaal

Koningshof – Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis
tel. 010-5911430

Iedere zondag worden de erediensten uitgezonden van De Groote Kerk, Immanuëlkerk en Koningshof en op woensdagavond de muzikale Post.

Beheerder kerkradio J.C. Kramer, telefoon 010-5916668.

e-mailadres : jc.kramer@caiway.nl

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Vacant.

Secretaris: P. van Leerdam

Penningmeester: J.P. Montagne

Algemeen adjunct: M.W.C. Nieuwstraten

Contact

College van Kerkrentmeesters
Postbus 186
3140 AD Maassluis

Lange Boonestraat 5
3142 CC Maassluis
e-mail: cvk@pknmaassluis.nl

E-mailadres van de administratie van het CVK: administratiecvk@pknmaassluis.nl 

De Protestantse Gemeente Maassluis staat sinds november 2019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76414175.

Laatst gewijzigd op 23 februari 2020.