College van Kerkrentmeesters

Zie de pagina's Actie en Kerkbalans voor informatie over lopende acties.

Algemeen

Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd door 2 ouderling-kerkrentmeesters uit iedere wijk en een voorzitter uit één van de wijken. Het college van kerkrentmeesters heeft onder andere tot taak:

Kerken

Groote Kerk – Kerkplein 2, 3144 EK Maassluis
tel. 010-5913958
Koster-beheerder N. van Namen
e-mail: kostergkmaassluis@gmail.com

Immanuëlkerk – Lange Boonestraat 5, 3142 CC Maassluis
Koster-beheerder N. van Namen
tel. 010–5913026
e-mail: kosterimkmaassluis@gmail.com

De huurbedragen voor 2020 vindt u op het overzicht huurtarieven per 010720 voor huren van kerkgebouwen en hun zalen.

Kerkzaal

Koningshof – Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis
tel. 010-5911430

Iedere zondag worden de erediensten uitgezonden van De Groote Kerk, Immanuëlkerk en Koningshof en op woensdagavond de muzikale Post.

Beheerder kerkradio J.C. Kramer, telefoon 010-5916668.

e-mailadres : jc.kramer@caiway.nl

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Vacant.

Secretaris: P. van Leerdam

Penningmeester: J.P. Montagne

Algemeen adjunct: M.W.C. Nieuwstraten

Contact

College van Kerkrentmeesters
Postbus 186
3140 AD Maassluis

Lange Boonestraat 5
3142 CC Maassluis
e-mail: cvk@pknmaassluis.nl

E-mailadres van de administratie van het CVK:      administratiecvk@pknmaassluis.nl

Het algemene bankrekeningnummer voor giften (niet voor vaste vrijwillige bijdragen) is: NL 56 RABO 0373724721 ten name van CVK Protestantse Gemeente Maassluis.

De Protestantse Gemeente Maassluis staat sinds november 2019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76414175.

RSIN (fiscaal nummer) Protestantse Gemeente te Maassluis: 0024.13.589

Laatst gewijzigd op 17 juni 2020.