Actie solidariteitskas

Solidariteitskas

Er druppelden in januari nog 8 giften na met een totaal van € 130. Daarmee komt het  eindbedrag op € 12.462,50. Alle gevers en geefsters nogmaals hartelijk dank!