Actie solidariteitskas

Actie tekort

In de periode van 1 t/m 16 november zijn er nog 153 giften binnengekomen onder het motto “samen sterk voor de kerk” variërend van € 10,00 tot (alweer) € 200,00 en met een totaal van  € 4.550 waarmee de stand op € 14.847,50 komt. Alle gevers en geefsters hartelijk dank.          Voor geldwervingsacties stond € 20.000,- begroot in 2018. We zijn er dus nog niet, vandaar een oproep aan een ieder die nog niets heeft overgemaakt dit alsnog te doen. Graag onder vermelding van het motto en bij voorkeur op ons nieuwe rekeningnummer: NL56RABO0373724721