Berichten:

Nieuwe versie Kerkomroep-app (februari 2017)

Het onderstaande bericht is voor de luisteraars naar Kerkradio via een smartphone of tablet bestemd.

Als u een kerkradiokastje gebruikt, wat destijds bij u is geplaatst, verandert er voor u niets.

Onlangs is er een nieuwe versie van de Kerkomroep-app uitgebracht. Wanneer de nieuwe versie beschikbaar is, wordt dit automatisch op uw tablet of smartphone aangegeven.

De kerken die opgeslagen waren onder MIJN KERKEN zijn met deze update gewist maar eenvoudig weer toe te voegen.

De volgende functionaliteit is o.a. toegevoegd:

Zoeken naar kerken in de buurt.

Wanneer u op uw telefoon of tablet de functie “locatievoorzieningen” (de app machtigen gebruik te maken van de locatie van uw telefoon of tablet) heeft geactiveerd, dan kunt u met de button “Kerken in de buurt” eenvoudig een lijst oproepen van de kerken uit de omgeving. Dit kan van pas komen als u elders in Nederland verblijft en een kerk in de buurt wilt bezoeken.

Melding dienst actief en automatisch starten.

In de nieuwe versie kunt u een kerkklok laten klinken wanneer een kerk gaat uitzenden (push notificatie). U kunt dit per kerk instellen, desgewenst ook voor meerdere kerken. De app hoeft hiervoor niet geopend te zijn, de notificatie wordt automatisch doorgegeven.

Daarnaast is het mogelijk geworden om in te stellen dat een dienst automatisch gaat afspelen wanneer een uitzending start. Dit kunt u slechts voor één kerk instellen. De app dient hiervoor gestart te zijn maar dan hoeven er geen verdere keuzes gemaakt te worden.

U kunt deze opties activeren door een kerk toe te voegen aan “Mijn Kerken”. Wanneer u onder “Mijn Kerken” de balk van de kerk van uw keuze aanraakt, vasthoudt en naar links beweegt (swipen genaamd), ziet u een blauw vlak (Apple) of grijs vlak (Android) met 3 witte punten, dit is dan een menuknop. Als u deze aanraakt, kunt u kiezen waar uw voorkeur naar uitgaat.

Kerkradio via internet te beluisteren

Zoals in eerdere berichtgeving is aangegeven is het nieuwe kerkradiosysteem via iSKN een feit. Beluisteren van de kerkdiensten kan op twee manieren.

1: via computer of tablet met een internetaansluiting.

2: via een KWR (apart kastje).

De kosten zijn als volgt: luistert u een dienst via een computer of tablet dan is dit geheel gratis. Wenst u de dienst te beluisteren via een apart, daarvoor bestemd kastje dan zijn er twee mogelijkheden. Huur voor een jaarbedrag van 50 euro per jaar of koop voor een bedrag van 228 euro. In beide gevallen zijn er geen extra kosten verbonden aan een abonnement. Het beluisteren kost u geen telefoontikken.

Voor het beluisteren van een dienst via computer of tablet gaat u als volgt te werk: Ga naar http://www.kerkomroep.nl. Aan de rechterkant van het scherm kunt u zoeken op Plaatsnaam, Kerknaam, Voorganger, Schriftlezing, Thema of Samenvatting. Heeft u nog geen kerkradio en wenst u een KWR (kastje), neem dan contact op met Ko Kramer.