Kerkbalans

Tussenstand Kerkbalans 2017

Per 30 juni is er aan vrijwillige bijdragen € 501.600 toegezegd. Dit bedrag ligt iets boven het bedrag (€ 498.500) waarvan het College van Kerkrentmeesters in de begroting voor 2017 is uitgegaan. Van dit bedrag is inmiddels  € 321.100 (64%) ontvangen. Het niveau van de voor 2017 toegezegde bijdragen blijft daarmee wel enigszins achter bij het niveau van de ontvangsten in 2016.

Samengevat in de bekende thermometer is dit het beeld.

Alle bijdragers vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank.

Heeft u voor 2017 nog geen toezegging gedaan, maar wilt u toch een bijdrage leveren aan de Protestantse Gemeente Maassluis, dan kunt u contact met ons opnemen: bij voorkeur per e-mail, telefonisch kan ook. Zie de gegevens onder deze publicatie. U kunt het toezeggingsformulier ook downloaden van de website: http://www.pknmaassluis.nl/algemeen/cvk/kerkbalans, scannen en aan ons toesturen.

Het rekeningnummer waarnaar u uw bijdrage kunt overmaken is NL56 FVLB 0635802872 t.n.v. CvK Protestantse  Gemeente te Maassluis.

Irene en Aat Benard

Administratie kerkelijke bijdragen (VVB) PG Maassluis

VVB@PKNMaassluis.nl

010-2373550

Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt

Het thema is dit jaar: Mijn kerk verbindt.  Wij zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker “ieder voor zich” lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Wij vragen uw hulp bij die verbinding. Dat kan op vele manieren en één daarvan is uw bijdrage aan Kerkbalans. Wij zijn als gemeente voor onze inkomsten grotendeels aangewezen op de opbrengst daarvan. In het foldermateriaal vindt u hierover meer informatie.  

Na een geslaagde proef in 2016 bieden wij u ook dit jaar de mogelijkheid uw toezeggingsformulier te scannen en per mail naar ons te verzenden: vvb@pknmaassluis.nl.  Ook kunt u uw reactie in de brievenbus van de Immanuëlkerk deponeren. Maakt u van één van deze mogelijkheden gebruik, dan zullen wij de vrijwilliger informeren dat het antwoord niet meer bij u hoeft te worden opgehaald.

De meeste van u zullen bij het materiaal voor Kerkbalans 2017 geen acceptgiro meer aantreffen. Deze betaalmogelijkheid wordt vanaf eind volgend jaar door de banken afgeschaft. Voor die gemeenteleden waarvan wij vermoeden dat dit een probleem is, hebben wij dit jaar als extra dienstverlening nog een acceptgiro bijgesloten. Toch willen wij ook deze groep gemeenteleden vragen eens stil te staan bij andere mogelijkheden om de bijdrage te voldoen. Automatische incasso is voor de meeste van u een goed alternatief en wij garanderen u dat er jaarlijks nooit meer zal worden afgeschreven dan het bedrag dat u voor het betreffende jaar toezegt. Bij verhuizing naar een andere gemeente of bij overlijden wordt de automatische incasso beëindigd.  

Bij het toezeggingsformulier wordt ook dit jaar een extra toelichting verstrekt waarin al deze onderwerpen en mogelijkheden worden toegelicht. Wij vertrouwen er op dat dit ertoe zal bijdragen Kerkbalans 2017 tot een succes te maken en hopen dat wij daarbij ook weer op uw steun en deelname mogen rekenen.  Geef aan verbinding, geef aan Kerkbalans.  

Richtlijn

Veel mensen hebben behoefte aan een leidraad ter bepaling van hun bijdrage.Een indicatieve richtlijn is:

Door ruimhartig te schenken bouwt u mee aan onze kerkgemeenschap. Geef voor de kerk, met uw verstand en uw hart.

Gedicht bij start Kerkbalans 2017

Kerk in balans

Al eeuwenlang roept klokgelui
de mens op naar de kerk te gaan
om de lof van God te zingen
en bij Zijn woorden stil te staan.

De kerk verbindt, klinkt het zo mooi,
mensen met God en met elkaar,
in de voetsporen van Jezus,
Hij maakte deze woorden waar.

Met Zijn grote naastenliefde
liet Jezus zien, wat God ons vraagt,
een thuis te zijn voor iedereen,
kerk, die God liefde verder draagt.

Die opkomt voor de zwakkeren,
vecht tegen onrechtvaardigheid,
oud’ren bezoekt, bedroefden troost
en wereldwijd voor vrede strijdt.

De kerk verbindt, laat het zo zijn,
op zondag, nee, op alle dagen,
dan mag zij van haar leden steeds
een bijdrage blijven vragen.

Jaap van Oostrum

Kerkbalans 2016

Voor de laatste keer dit jaar een overzicht van de toezeggingen en ontvangsten aan vaste vrijwillige bijdragen in 2016. Per 15 december is er aan vrijwillige bijdragen inmiddels € 512.300 toegezegd.  Van dit bedrag is inmiddels  € 491.800 (95%) ontvangen. Het niveau van de voor 2016 toegezegde bijdragen ligt ruim boven het voor 2016 begrote bedrag van € 497.500 maar blijft enigszins achter bij de ontvangsten in 2015. Alle bijdragers vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank.

In de vorm van een thermometer ziet het er zo uit.

Uit het bovenstaande blijkt ook dat er in de tweede helft van de maand december nog ruim € 20.000 aan VVB voor 2016 moet binnenkomen. Ons verzoek: Als u uw vrijwillige bijdrage voor 2016 nog niet (geheel) hebt voldaan, willen wij u vragen (het restant van) uw bijdrage zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor het einde van het jaar, over te maken. Er is niet veel tijd meer, maar het kan nog. Denk ook aan de fiscale eisen voor het geval u middels een periodieke gift betaalt. Wellicht kunt u zelf in uw administratie nagaan of u uw bijdrage voor 2016 al (volledig) hebt betaald. Bij twijfel mag u altijd contact met ons opnemen: bij voorkeur per e-mail, maar telefonisch kan ook. 

Het rekeningnummer waarnaar u uw bijdrage kunt overmaken is NL56 FVLB 0635802872 t.n.v. CvK Protestantse  Gemeente te Maassluis  

Dit was de laatste publicatie over de vrijwillige bijdragen voor 2016.

Namens het CvK en de werkgroep actie Kerkbalans

Irene en Aat Benard

010-2373550

Toezeggingsformulier

Via deze link vindt u een blanco toezeggingsformulier plus toelichting voor de actie Kerkbalans.