Kerkbalans

Kerkbalans 2019

KERKBALANS-VVB per ultimo 2019

Hierbij een overzicht van de toezeggingen en ontvangsten aan vaste vrijwillige bijdragen per ultimo november.  Aan vrijwillige bijdragen is voor 2019 bijna € 490.000,= toegezegd. Van dit bedrag is per heden € 450.000,= (92%) ontvangen. Alle bijdragers vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank.

In de maand december moet er per saldo nog ruim € 40.000,=  aan VVB binnenkomen. Daarom een vriendelijk verzoek: als u voor 2019 nog geen toezegging heeft gedaan maar dit wel van plan bent of als u uw bijdrage nog niet (geheel) hebt overgemaakt, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk alsnog doen. Bij twijfel hierover kunt u per mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Het rekeningnummer waarnaar u uw bijdrage kunt overmaken is NL06RABO0373724748 t.n.v. CvK Protestantse  Gemeente te Maassluis inzake Kerkbalans-VVB.   

 

LET OP: DE OVERSTAPSERVICE STOPT!!

Ruim een jaar geleden is het rekeningnummer voor de VVB bijdrage gewijzigd in bovenstaand nummer. De meesten van u hebben dit inmiddels in hun administratie aangepast. Helaas is dit nog niet iedereen gelukt. Per 1 december aanstaande stopt de overstapservice. Dit betekent dat de periodieke bijdrage van deze mensen niet meer naar het nieuwe rekeningnummer wordt doorgeboekt. Als aanvullende overgangsmaatregel bieden wij deze mensen de mogelijkheid om de periodieke bijdrage over de maand december door middel van een éénmalige incasso van hun rekening af te laten schrijven. In januari aanstaande kunt u dan door middel van een reactie op Kerkbalans 2020 aangeven of en hoe u uw toezegging voor 2020 wilt aanpassen.

 

KERKBALANS 2020

Kerkbalans 2020 gaat op zaterdag 11 januari aanstaande van start en duurt tot maandag 27 januari. In het januari nummer van Kerkwijzer zullen wij hierover uitgebreider publiceren. 

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben dan mag u altijd contact met ons opnemen.

Irene en Aat Benard

Administratie kerkelijke bijdragen (VVB) PG Maassluis

VVB@PKNMaassluis.nl

010-2373550

 

Toezeggingsformulier  (kerkbalans@pknmaassluis.nl)

Via deze link vindt u een blanco toezeggingsformulier plus toelichting voor de actie Kerkbalans.