Kerkbalans

Kerkbalans 2017

Hierbij een overzicht van de toezeggingen en ontvangsten aan vaste vrijwillige bijdragen per begin november  2017.  Aan vrijwillige bijdragen is inmiddels € 505.400 toegezegd. Van dit bedrag mochten wij per heden € 447.400 (88%) ontvangen. Alle bijdragers vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank. Het niveau van de voor 2017 toegezegde bijdragen ligt boven het voor 2017 begrote bedrag van € 498.500 maar blijft achter bij de werkelijk ontvangen bijdragen in 2016. Een beeld dat aansluit op de trend van de laatste jaren.

Samengevat in de bekende thermometer is dit het beeld.

Uit het bovenstaande blijkt ook dat er in de resterende twee maanden van het jaar nog bijna € 60.000 aan VVB voor 2017 moet binnenkomen. Ons verzoek: Als u uw vrijwillige bijdrage voor 2017 nog niet (geheel) hebt voldaan, willen wij u vragen (het restant van) uw bijdrage zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor het einde van het jaar, over te maken. Denk ook aan de fiscale eisen voor het geval u middels een periodieke gift betaalt. Wellicht kunt u zelf in uw administratie nagaan of u uw bijdrage voor 2017 al (volledig) hebt voldaan, maar bij twijfel mag u altijd contact met ons opnemen. Bij voorkeur per email, telefonisch kan ook. 

Het rekeningnummer waarnaar u uw bijdrage kunt overmaken is NL56 FVLB 0635802872 t.n.v. CvK Protestantse  Gemeente te Maassluis  

Irene en Aat Benard

Administratie kerkelijke bijdragen (VVB) PG Maassluis

VVB@PKNMaassluis.nl

010-2373550

Kerkbalans 2016

Voor de laatste keer dit jaar een overzicht van de toezeggingen en ontvangsten aan vaste vrijwillige bijdragen in 2016. Per 15 december is er aan vrijwillige bijdragen inmiddels € 512.300 toegezegd.  Van dit bedrag is inmiddels  € 491.800 (95%) ontvangen. Het niveau van de voor 2016 toegezegde bijdragen ligt ruim boven het voor 2016 begrote bedrag van € 497.500 maar blijft enigszins achter bij de ontvangsten in 2015. Alle bijdragers vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank.

In de vorm van een thermometer ziet het er zo uit.

Toezeggingsformulier

Via deze link vindt u een blanco toezeggingsformulier plus toelichting voor de actie Kerkbalans.