Kerkbalans

Kerkbalans 2020

Kerkbalans2020: Geef voor je kerk!

Later dan u van ons gewend bent, publiceren wij hierbij het resultaat van Kerkbalans 2020. We vallen maar gelijk met de deur bij u in huis: het resultaat van Kerkbalans 2020 valt tegen. Het ultimo juni  toegezegde bedrag van € 468.600,= blijft ruim € 10.000,= achter bij het bedrag waarop het CvK heeft ingezet. Daar zijn een aantal redenen voor. In de eerste plaats het natuurlijk verloop (lees: vertrek en overlijden, en met name het laatste) in onze gemeente. Dat was in 2019 beduidend hoger dan in voorgaande jaren. Ook het begin van 2020 was wat dat betreft niet hoopgevend. Concreet betekent dit dat we bij de start van Kerkbalans al een teruggang van ruim € 20.000,= moesten gaan goedmaken, een forse uitdaging.

Daarnaast viel ook het aantal ontvangen reacties tegen. Van de 2333 aangeschreven adressen hebben er 1755 positief gereageerd. Een aantal adressen heeft aangegeven geen toezegging te kunnen of willen doen. We respecteren dat, maar het blijft teleurstellend. Vervelender is dat één op de vijf aangeschreven adressen helemaal niet heeft gereageerd. Dat is meer dan gebruikelijk. Deels zal dit te maken hebben met de bijzondere omstandigheden van deze tijd. We zijn dit jaar dan ook extra zorgvuldig en terughoudend geweest bij het benaderen van gemeenteleden die niet hebben gereageerd. In twijfelgevallen hebben we er voor gekozen dit niet of via de wijkkerkrentmeesters te doen.

Door middel van deze publicatie doen we een oproep aan alle gemeenteleden die nog niet op Kerkbalans 2020 hebben gereageerd: u kunt nog steeds een toezegging doen via de website van de kerk: www.pknmaassluis.nl/kerkbalans . Vindt u dat lastig? Neem dan per mail of telefonisch contact met ons op. Of maak uw bijdrage voor 2020 direct over op rekeningnummer NL06 RABO 0373 7247 48 t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Maassluis inzake Kerkbalans-VVB.

Tenslotte willen we alle gemeenteleden die hun betrokkenheid hebben getoond en naar draagkracht hebben toegezegd, danken voor hun bijdrage. 70% van u heeft de bijdrage op hetzelfde niveau gehandhaafd en ruim 20% van u zag zelfs nog mogelijkheid om de toezegging te verhogen. Chapeau!

Namens het CVK en de werkgroep Kerkbalans 2020,

Irene en Aat Benard ,

kerkbalans@pknmaassluis.nl

Telefoonnummer: 010-2373550