Collectemunten

Verkoopadressen
Er zijn drie verkooppunten:
1. Kerkelijk bureau Immanuëlkerk, maandagavond tussen 19.00 en 20.30  uur
2. Sigarenmagazijn Hartelust (Rembrandtlaan)
3. Schoenmakersservice Jan Booster (Koningshoek)
Bij het kopen van collectemunten ontvangen kopers een kwitantie.

Samenstelling
Er zijn vier soorten enveloppen à € 30,--:
60x € 0,50 [blauw]
40x € 0,75 [rood]
30x € 1,00 [geel]
20x € 1,50 [groen].