Collectemunten

Verkoopadressen
Er zijn vijf verkooppunten:
1. Kerkelijk bureau Immanuëlkerk, maandagavond tussen 19.00 en 20.30  uur
2. Sigarenmagazijn Hartelust (Rembrandtlaan)
3. Schoenmakersservice Jan Booster (Koningshoek)
4. Boudesteijn Wonen en Slapen (Industrieweg 86)
5. Koster van de Groote Kerk.
Bij het kopen van collectemunten ontvangen kopers een kwitantie.

Samenstelling
Er zijn vier soorten enveloppen à € 30,--:
60x € 0,50 [blauw]
40x € 0,75 [rood]
30x € 1,00 [geel]
20x € 1,50 [groen].