Schenkingen en legaten

Voor schenkingen en nalatenschappen kunt u de onderstaande documenten downloaden.

nalaten_pgm

gift_gemeenteleden_2015

cvk_splitsingsformulier_2015