Kerkelijk bureau

Voor het aanvragen van doopbediening en huwelijksbevestiging, het doorgeven van overlijden, adreswijziging enz. is het Kerkelijk bureau in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5, te bereiken via email of via telefonisch contact. Een eventuele afspraak kan dan gemaakt worden als dat nodig mocht zijn. Zie hieronder voor de contactgegevens.

Kanselmededelingen gaarne inleveren bij de scriba van uw wijkgemeente.

Postadres

Lange Boonestraat 5
3142 CC Maassluis

Contactpersoon

Mevr. Willie Seip
telefoon: 010-8800227
e-mail: kerkelijkbureau@pknmaassluis.nl