Algemene Kerkenraad

Voorzitter:

J.A.Karssen

Scriba:

P.Bouterse

In de AK-vergadering van 7 september 2017 zijn de jaarrekeningen van het CvK en CvD beiden vastgesteld.

jaarrekening_2016_cvk.pdf

jaarrekening_2016_cvd.pdf

In de AK is afgesproken dat de genomen besluiten in het vervolg ter informatie op de website zullen worden gepubliceerd. Deze zijn onderstaand in samenvattende vorm weergegeven.

besluiten_vanuit_de_vergadering_van_12_december_2017_van_de_algemene_kerkenraad.docx

 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd op 28 december 2017.