Algemene Kerkenraad

Voorzitter:

J.A.Karssen

Scriba:

P.Bouterse             

 

Beleidsplan 2020-2024

Pastorie

Er is besloten om, na het vertrek van Ds. Gerrit van Dijk, de pastorie aan de Sperwerstraat te gaan verkopen.

Beleidsplan

In het afgelopen jaar is door een commissie beleidsplan in samenspraak met de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters, het College van Diaken, het Jeugdwerk en de wijkkerkraden Groote Kerk, Iona en Koningshof, hard gewerkt aan het tot stand komen van het beleidsplan 2020-2024. In de decembervergadering van de Algemene Kerkenraad kon dit beleidsplan definitief worden vastgesteld.

beleidsplan_pgm_2020_2024_definitief

Gemeenteavond

Op dinsdagavond 4 februari a.s. zal er een gemeenteavond worden gehouden, waarvoor alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Maassluis zijn uitgenodigd. Op deze avond zult u worden geïnformeerd over de inhoud van het beleidsplan en zal er tevens gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.

De avond begint om 20.00 uur en zal worden gehouden in de Immanuëlkerk; inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur. U bent allen van harte welkom!

Namens de Algemene Kerkenraad,

Piet Bouterse, scriba

 

 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd op 30 april 2020.