Kerkinactie Maassluis

Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

 

40Dagentijd 2017 

EXPOSITIE ‘ONDERWEG NAAR PASEN’

HANNELIEKE VAN DE BEEK

5 maart t/m 16 april 2017, in Immanuëlkerk Maassluis

 

 

De kunstwerken van Hannelieke van de Beek gaan over levensthema’s zoals liefde, trouw, gebrokenheid, verdriet, troost, heling. Thema’s die ook in de Bijbel terug te vinden zijn. Ook impressies van reizen en eigen ervaringen zijn verwerkt in haar kunstwerken. Door samenvoegingen van verschillende materialen; foto’s, stoffen en borduursels, natuurlijke materialen, soms ook gecombineerd met hout, lood, glas en steen, ontstaan verhalen.

Het verwerken van materiaal en inspiratie is een persoonlijk ‘gevecht’ dat veel van de kunstenares zegt, maar door het persoonlijk karakter ook anderen weer kan raken en kan uitnodigen om op een nieuwe manier te kijken naar de wereld, naar jezelf en naar de mensen om je heen. Het gaat om een proces waarbij de kunstenares zich laat leiden door het materiaal en de gedachten, herinneringen en associaties.

 

De expositie ‘Onderweg naar Pasen’  is te bezichtigen rondom de kerkdiensten en tijdens de kunstroute Maassluis op zaterdag 8 en zondag 9 april.

 

Op vrijdagavond 7 april ’17 is er een lezing. Hannelieke van de Beek vertelt over haar werk en over de symboliek. De lezing is in de Immanuëlkerk en begint om 20.00 uur.

Hannelieke van de Beek (1958) volgde haar opleiding ‘monumentale textiel’ aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (1982).

Haar kunst wordt geëxposeerd in vele kerken in Nederland. De kunstwerken vormen regelmatig een onderdeel van (bijzondere) diensten, kunstvespers en hoogtijdagen. De kunst reist rond en vindt een weg naar waar het welkom of nodig is. De kunstwerken worden regelmatig gepubliceerd in tijdschriften en boeken.

De kunstwerken zijn te huur via haar eigen kunstuitleen.

Zij maakt fotokaarten met gedichten en toelichting. Er is een catalogus van haar kunstwerken.

Verdere informatie kunt u vinden op haar website: www.hanneliekevandebeek.exto.nl

Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u haar bellen: tel 0343-456191 of 06-36296767.

Email hannelieke.vandebeek@planet.nl

 

 

 

Opbrengsten eerste kwartaal 2016.

Met groot genoegen geven het College van Diakenen,de wijkdiaconien en Kiam de resultaten door.
U heeft opnieuw ruimhartig gegeven,waarvoor onze grote dank.

 

 

 

 

Projecten van de 40Dagentijd

 

Ik ga. Zet een stap naar de ander

Tijdens de 40dagentijd Collecteren we voor onderstaande doelen.

https://www.kerkinactie.nl/projecten/steun-syrische-vluchtelingen

https://www.kerkinactie.nl/projecten/karite-noot-zorgt-voor-inkomen

Steun Syrische vluchtelingen

https://vimeo.com/145129181

Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Veel steden liggen in puin. Veel ziekenhuizen en scholen zijn dicht. Riolering, watervoorziening en de vuilophaaldienst functioneren vaak nauwelijks meer. Door het toenemende geweld wordt het werk van internationale hulpverleners steeds moeilijker. Kerk in Actie is er dankzij haar kerkelijke netwerk toe in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië met hulpverlening bereiken.

 

ACTIVITEITEN  VEERTIGDAGENTIJD   2016

 

Samen met de predikanten de kerkdienst voorbereiden en meedenken over de invulling daarvan.

Locatie : Haven 20 Maassluis Fam. Karssen. Tijdstip van 19.00 uur tot 20.00 uur.

De kerkdienst voorbereiding is ingepland op de volgende dinsdagavonden.

 9 Februari   Gerrit van Dijk  16 Februari Chris Schreuder  23 Februari  Wim Barendregt    

 1 Maart  Martijn van Leerdam   8 Maart   Gerrit van Dijk  15 Maart   Martijn van Leerdam 22 Maart    Chris Schreuder 

Zaterdag 13 naar zondag 14 Februari Jongeren Aktie Glazenkerk in de Immanuelkerk

                                             Het doel van de jongeren Syrische vluchtelingen in Syrië

Stichting Present  ( Men kan zich via een intekenlijst beschikbaar stellen voor een klus of een helpende hand om iemand blij te maken .)

Zaterdag 12 Maart 2016  SPIRIT’s PASSION !

25 Mei 2016 bestaat Gospelkoor Spirit uit Maasland 40 jaar !

Een eigentijdse, verrassende invulling van een reis door de Bijbel, met bekende melodieën en songs van o.a. Ramses Shaffy en Guus Meeuwis. ‘Oude’ nummers in een nieuw jasje én Spirit repertoire.

Wij nodigen u van harte uit op zaterdag 12 maart 2016 in de Nieuwe Kerk in Maasland om 20.00 uur.

Zie verder:  www.spiritmaasland.nl.

Pelgrimstocht Vastenactie

De Pelgrimstocht wordt gehouden van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 maart 2016.

De Pelgrimstocht is niet alleen een bezinning op wat soberheid en solidariteit, ingebed in een spiritualiteit van de gerechtigheid, kunnen betekenen. Het is ook een sponsortocht voor het Vastenactieproject in Oeganda. Daar geeft de organisatie Socadido voorlichting aan boeren hoe om te gaan met de veranderende weersomstandigheden en de opwarming van het klimaat. Ook stimuleert Socadido microkredieten voor vrouwen om te zorgen voor meer markttoegang.

De kosten voor deelname aan de Pelgrimstocht zelf bedragen €10,- per dag en kan ‘s morgens bij de start betaald worden. Voor geïnteresseerden is er een folder.

Voor verdere informatie zie op: http://www.vastenactie.nl/pelgrimstocht

Palmpaasstokken versieren in de Koningshof .( waar en datum volgt nog )

Vrijdag 18 maart 2016,

Passieconcert in de Immanuëlkerk Maassluis, aanvang 20.00 uur.

Uitgevoerd wordt o.a. ‘The Saviour’ van William Lloyd Webber (Nederlandse première)

Door het Kleinkoor Concertino o.l.v. Martin Zonnenberg

Jacob Schenk, tenor -  Jaap Kramer, bas/bariton  -  Bert Kruis, orgel.

Dit prachtige werk bezingt het lijden en sterven van Jezus en is vergelijkbaar met de opzet van ‘The Crucifixion’ van John Stainer.

The Saviour wordt voor de eerste maal in Nederland   uitgevoerd.

Vooraf  zingt Concertino een aantal lijdenskoralen en is er samenzang.

20 Maart Paasontbijt voor de kinderen in de Immanuelkerk.  Meer informatie t.z.t. in de kerkwijzer.

27 Maart 1e Paasdag - Paasontbijt in Immanuelkerk en de Koningshof.

Aanvang 8.30 uur. Aanmelden in beide kerk gebouwen via intekenlijsten.

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Uitnodiging voor de vastenmaaltijd 2016

Dinsdag 8 Maart a.s.

aanvang 18.00 uur.  Zaal open om 17.30 uur

Ontmoetingscentrum De Vliet  Arthur van Schendelstraat 25  Maassluis

De campagnethema’s zijn “Samen staan we sterker”                   ( Vastenaktie)

                                          “Ik ga. Zet een stap naar een ander “  ( Kerk in Aktie)

De werkgroep “Vastenmaaltijd” nodigt u van harte uit voor deze avond.

Na de maaltijd zal Elvira Mollee een presentatie geven over het project in Oeganda.

De maaltijd is gratis.

Er wordt na de maaltijd een inzameling gehouden waarvan de opbrengst na aftrek van de kosten ten goede komt aan het project in Oeganda.

Voor deelname kunt u zich aanmelden tot en met zondag 6 maart bij :

Mevr.M.Karssen  Haven 20        tel.5938403  email : magdakarsen@kabelfoon.nl

Mevr.J.Vassier     Santplaet 34  tel.5922808 : email : jannievassier@hotmail.com

Parochiecentum Andreaplein 1

Immanuelkerk Lange Bonestraat 5

 

Organisatie

De wijkkerkenraden iona en Koningshof hebben hun taken op het gebied van landelijk en
werelddiaconaat, missionair werk binnen- en buitenland, en noodhulp gedelegeerd aan de Werkgroep Kerkinactie Maassluis.

Samenstelling werkgroep

 

Misionair contact:    D.s. Martijn van Leerdam

 

 

 
Voorzitter   KIAM :  Wijkgemeente Koningshof           -   Siem van der Schaft Schubertlaan 234
3144 BJ Maassluis
tel. 010-5920960

Secreataris KIAM :  Wijkgemeente Koningshof         -    Dirk van der Eijk

Werelddiaken

                                                                              

Rontgendreef 54

3146 BN Maassluis

tel.010-5921418

Algemeen lid:          Wijkgemeente Iona                        -     Magda Karssen
 
 

Algemeen lid:          Wijkgemeente Iona                      -     Jan Seip

 

 

Algemeen lid:          Wijkgemeente Koningshof           -    Jan Wassink

 

 

 

Laatst gewijzigd op 14 februari 2017.