Platform van Kerken Maassluis

Het Platform van Kerken bestaat al een aantal jaren in Maassluis en is de opvolger van de Raad van Kerken. In het Platform zijn nu veel meer kerken vertegenwoordigd dan voorheen. Voor al diegenen die zich afvragen wat dat Platform nu eigenlijk is en vooral doet, is het goed om er wat meer over te vertellen. Allereerst is het bijzonder dat alle christelijke kerkgemeenten van Maassluis in het Platform vertegenwoordigd zijn. Het Platform heeft een moderamen dat de vier vergaderingen per jaar voorbereidt en ook een soort dagelijks bestuur vormt. In de vergaderingen komen vertegenwoordigers bij elkaar om allerlei zaken (die alle of veel kerkgemeenten aangaan) te bespreken. Je kunt dan denken aan de (winteravond) lezingen, de vieringen in de Week van Gebed, de kerstacties, het avondgebed voor en met de vluchtelingen en dergelijke. Omdat er heel veel onderwerpen zijn waarover het gaat om de hulp aan de naaste is er tegenwoordig ook een Diaconaal Platform dat deel uitmaakt van het algehele Platform van Kerken. Onderwerpen die daar aan de orde komen zijn: de Voedselbank, Schuldhulpmaatje (stichting BOOM), stichting Present, Mantelzorg, het Noodhulpfonds, huisvesting vluchtelingen e.d. Heel belangrijke zaken waarbij het essentieel is dat ze door alle kerken gedragen worden. We hopen door meer publiciteit te geven aan het Platform van Kerken dat het niet alleen een rol kan spelen in de contacten tussen de kerken, maar ook met de Gemeente en verschillende maatschappelijke organisaties. We zullen in de toekomst met enige regelmaat wat laten horen over zaken waar het Platform zich mee bezig houdt.

Voor vragen kunt u terecht bij Marja Moerman (secretaris)
marjamoerman@gmail.com