Thuiscollecte

College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters

Fijn dat je ook tijdens deze crisistijd wilt bijdragen aan een betere wereld en een krachtige kerk. Hieronder vind je de collectedoelen. Uw bijdrage wordt per datum 50/50 verdeeld over de doelen, tenzij anders vermeld.

31 mei - 1e Pinksterdag/Zendingszondag

1. SAMEN/Zending: 1/4 voor GZB, Cuba en 1/4 voor zending in Marokko 

2. Diakonie: plaatselijke noodondersteuning 

Voor verdere toelichting op deze collectes: zie o.a. de Kerkwijzer van 22 mei.

Klik hier om uw collecte voor 31 mei over te maken.


Eerdere zondagen (overmaken is nog mogelijk!)

24 mei

1. Diakonie: Corona (meer informatie)

Een ramp van ongekende omvang. In veel landen in Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Help een stille coronaramp voorkomen. Geef ook!

2. Kerk: Pastoraat

Klik hier om uw collecte voor 24 mei over te maken.

21 mei (Hemelvaartsdag)

1. Diakonie: plaatselijke noodondersteuning
 
2. Kerk: Pastoraat
 

Klik hier om uw collecte voor 21 mei over te maken.

17 mei

1. Diakonie: sprinkhanenplaag Kenia (meer informatie)
 
2. Kerk: Pastoraat
 

Klik hier om uw collecte voor 17 mei over te maken

10 mei

1. Diakonie: bestrijding en gevolgen van de coronacrisis binnen Maassluis.
 
De coronacrisis treft ons allemaal. De maatregelen die zijn genomen door de regering zijn begrijpelijk, maar hebben natuurlijk ook een keerzijde. Zoals iedereen weet, zijn ten gevolge van het coronavirus zo'n beetje alle activiteiten in de kunst- en cultuursector in Nederland stopgezet. Voor zowel verenigingen, instellingen als ZZP-ers heeft deze abrupte stop zowel sociale als organisatorische, maar vooral ook financiële consequenties. Ook in Maassluis heeft dit gevolgen.
 
2. Kerk: Pastoraat
 

Klik hier om uw collecte voor 10 mei over te maken.

3 mei

1. Diakonie: sprinkhanenplaag Kenia (meer informatie)
2. Kerk: Pastoraat
 

Klik hier om uw collecte voor 3 mei over te maken.

26 april

1. Diakonie: Oicocredit (meer informatie
2. Kerk: Pastoraat
 
Klik hier om uw collecte voor 26 april over te maken.

 

19 april    

1.   Diakonie: Colombia, opvang en hulp voor ontheemden (meer informatie)
2.   Kerk: Pastoraat
 
Klik hier om uw collecte voor 19 april over te maken.
 
12 april
 
1.   Diaconie: miss.binnenland, als Kerk naar de mensen toe, steun aan startende pioniers-
      plekken (meer informatie)
2.   Kerk: Pastoraat
 
Klik hier om uw collecte voor 12 april over te maken.

5 april

  1. Diaconie: Colombia, opvang ontheemden Colombia (meer informatie)
  2. Kerk: Pastoraat

Klik hier om uw collecte voor 5 april over te maken.

29 maart

  1. Diaconie: lokale hulp in crisistijd
  2. Kerk: Pastoraat

Klik hier om uw collecte voor 29 maart over te maken.

22 maart

  1. Diaconie: Ghana, nieuwe kansen voor straatmeisjes (meer informatie)
  2. Kerk: Pastoraat

Klik hier om uw collecte voor 22 maart over te maken.

15 maart

  1. Diaconie: Zuid Sudan, gevolgen burgeroorlog (meer informatie)
  2. Kerk: Pastoraat

Klik hier om uw collecte voor 15 maart over te maken.

 

 

 

 
     

 

 

Laatst gewijzigd op 27 mei 2020.