Werelddiaconaat Maassluis

Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

 

40Dagentijd 2019

volgt....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten van de 40Dagentijd

volgt...

 

 

 

Organisatie

De wijkkerkenraden iona en Koningshof hebben hun taken op het gebied van landelijk en
werelddiaconaat, missionair werk binnen- en buitenland, en noodhulp gedelegeerd aan de Werkgroep Kerkinactie Maassluis.

Samenstelling werkgroep

 

Misionair contact:    D.s. Gerrit van Dijk

 

 

 
Voorzitter   KIAM :  Wijkgemeente Koningshof           -   Siem van der Schaft Schubertlaan 234
3144 BJ Maassluis
tel. 010-5920960

Secreataris KIAM :  Wijkgemeente Koningshof         -    Dirk van der Eijk

Werelddiaken

                                                                              

Rontgendreef 54

3146 BN Maassluis

tel.010-5921418

Algemeen lid:          Wijkgemeente Iona                        -   Martijn van Gelderen
Werelddiaken
 

Algemeen lid:          Wijkgemeente Iona                      -   Jan Seip

 

 

Algemeen lid:          Wijkgemeente Koningshof           -  Jan Wassink

 

 

 

Laatst gewijzigd op 5 februari 2019.