Wereldgebedsdag 2020

Op vrijdag 6 maart is het Wereldgebedsdag.
Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen, door gebed verenigd en
bemoedigd.
De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land.
Dit jaar uit Zimbabwe. Met als thema: ”Sta op en ga!”.
Tijdens de gebedsdienst wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de
praktische toepassing van Bijbelse teksten.
Mensen delen elkaars zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich solidair.
Gedurende 24 uur vinden ergens in de wereld bijeenkomsten plaats, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden.
Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan.


Het Platform van kerken Maassluis nodigt u van harte uit mee te doen.
Vrijdag 6 maart, 19.30 uur, gebouw van het Leger des Heils, Noordvliet 61-63.
Info: https://www.wereldgebedsdag.nl/

 

Laatst gewijzigd op 17 februari 2020.