Gebeds- en bijbelkringen

oNDERSTAANDE INFORMATIE WORDT VOOR HET SEIZOEN 2019 2020 NOG AANGEPAST

Seniorenbijbelkring

Elke tweede woensdagmorgen van de maand komt de seniorenbijbelkring in de Schans bij elkaar van 10.00 uur tot 11.30 uur. Deze kring is gestaag gegroeid, maar er kunnen gerust nog nieuwe deelnemers en deelneemsters bij. We behandelen dit jaar de brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen. Voor elk hoofdstuk wordt leesstof uitgeprint en meegegeven, zodat ieder weet waar het de volgende keer over zal gaan. Ook is het mogelijk om met elkaar afspraken te maken over vervoer.  U bent hartelijk welkom! Aan het einde van het seizoen sluiten we de kring af met een uitje. Kosten zijn er niet aan verbonden, we houden alleen een collecte voor een goed doel.

Dit zijn de datums, waarop we bij elkaar komen: 10 oktober en 14 november in 2018, de decembermaand slaan we over, en dan nog op 9 januari, 13 februari en 13 maart en 10 april. Het jaarlijkse uitje is op 8 mei.

Donderdagavond Bijbelkring

Op de eerste donderdagavond van de maand komen we bij elkaar voor een maaltijd en een Bijbelstudie. De deur van de Schans is om 18.00 uur open, we beginnen dan met een drankje en om 18.30 uur gaan we aan de maaltijd. Om 19.30 uur starten we de Bijbelstudie, nadat we hebben afgeruimd en de koffie klaar hebben gemaakt. Om 21.00 uur sluiten we af. We koken om de beurt en de Schans is daarvoor uitstekend geoutilleerd. De kosten delen we over de aanwezigen en die gaan eigenlijk nooit de 5 euro p.p. te boven. Het is samenbindend en gezellig om de maaltijd met elkaar te gebruiken en daarna bezig te zijn  met Gods Woord. We hebben altijd mooie gesprekken en we vervolgend dit jaar de lezing van het Marcus evangelie, waar we vorig jaar mee zijn begonnen. Het zijn heel fijn zijn als er naast de deelnemers van het eerste uur ook een aantal andere gemeenteleden zouden mee doen. Van harte welkom, ik zie er weer naar deze avonden uit en de ontmoetingen met elkaar.

De  volgende datums heb ik in mijn agenda genoteerd: 4 oktober, 1 november, 6 december in 2018 en 3 januari, 7 februari, 7 maart en 4 april in 2019.

 

Meer informatie