Gebeds- en bijbelkringen

Gebedskring

De gebedskring is een korte bijeenkomst op woensdagavond van 19.15-20.00 uur in de consistorie van de kerk. We beginnen met een Schriftlezing. Daarna verzamelen we aandachtspunten voor het gebed. Aan de gebeden 'kan' worden deelgenomen door de deelnemers. We sluiten de gebeden af met een stil moment en 'Het onze Vader'. Ten slotte sluiten we af met het zingen van een aantal liederen.

Rooster voor 2017

 

Bijbelkring voor ouderen

Deze kring komt al langer bij elkaar op de tweede woensdagmorgen van de maand.  Samen met mensen, die deze kring in het afgelopen jaar hebben geleid, zal ik ook aan deze kring geregeld leiding proberen te geven.  Wel ga ik er vanuit, dat wat afgelopen jaar in gang gezet is, namelijk dat ook enige mensen uit de kring zelf een inleiding hebben verzorgd, dat ook dit jaar op zich zullen nemen. De volgende datums zijn aan mij op gegeven: 

"Ik zie er naar uit om u te ontmoeten en met elkaar in gesprek te raken.  

Bijbelkring nieuwe stijl

Elke eerste donderdagavond van de maand komt deze nieuwe bijbelkring bij elkaar. Het is geen concurrentie voor de andere bijbelkringen, zoals die voor ouderen op woensdagmorgen. Het is een ander concept, waarbij naast bijbelstudie, ontmoeting, gesprek en een maaltijd ook belangrijk zijn. Inmiddels zijn er 11 aanmeldingen en daar ben ik al blij mee, maar ik hoop stiekem nog op meer. We beginnen om 18.00 uur in de Schans met een drankje, eten om 18.30 uur en ruimen op en vanaf 19.30 tot ong. 21.00 houden we bijbelstudie. Wat we precies gaan bespreken en hoe, aan de hand van een boekje o.i.d. dat overleggen we met elkaar. Ik ben blij, dat zich ook een aantal koks hebben aangemeld om voor een eenvoudige, gezonde en  voedzame maaltijd te zorgen.  De volgende avonden heb ik in mijn agenda vastgelegd: 1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari, 3 maart en 7 april. 

Meer informatie

Voor meer informatie over gebeds- en bijbelkringen kunt u contact opnemen met                         Ds J.F. Tanghé (Wijkpredikant)           emailadres j.tanghe@caiway.nl