Gebeds- en bijbelkringen

Seniorenbijbelkring

Deze kring komt op elke 2e woensdag van de maand bij elkaar en we bespreken de laatste hoofdstukken van het bijbelboek Esther. Deze kring mag zich in een groeiende belangstelling verheugen en ik zie er naar uit om de draad weer op te pakken, maar nieuwe gezichten zijn altijd welkom. We beginnen om 10.00 uur met koffie en sluiten om 11.30 uur af. Bent u er allemaal weer op woensdag 11 oktober? De andere data zijn: 8 november, 13 december, 10 januari, 14 februari, 14 maart en 11 april. Voor een gezellig uitje met elkaar moet nog een datum worden vastgesteld.

Bijbelkring 1

Elke eerste donderdagavond van de maand komen we bij elkaar vanaf 18.00 uur in de Schans. We eten eerst met elkaar en dan lezen we verder in het Marcusevangelie. Op de volgende datums komen we bijeen: 5 okt, 2 nov, 7 dec, 11 jan (voor een keer de 2e donderdag van de maand), 1 feb, 1 maart, 5 april. We stoppen om 21.00 uur. Wie wil de eerste avond eten koken? Graag aanmelden bij ondergetekende. Kom gerust kijken of het iets voor u is. Graag van te voren aanmelden in verband met de maaltijd. Ik hoop weer op een goede deelname.

Bijbelkring 2

Op D.V. donderdagavond 9 november begin ik met de 2e bijbelkring. We behandelen ook het Marcus evangelie maar er is geen maaltijd vooraf. Vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur komen we op de 2e donderdag van de maand bij elkaar en ik hoop, dat deze groep nog wat groeit in vergelijking met vorig jaar. We beginnen pas in november omdat ik b.l.e.w. in oktober in Israël hoop te zijn met een groep gemeenteleden. De andere datums zijn: 14 december, 18 januari, 8 februari, 8 maart en 12 april. Van harte welkom.

Meer informatie

Voor meer informatie over gebeds- en bijbelkringen kunt u contact opnemen met                         Ds J.F. Tanghé (Wijkpredikant)           emailadres j.tanghe@telfort.nl.