Verenigingsgebouw De Schans

Elke donderdagmorgen staat van 10.00 tot 12.00 uur verenigingsgebouw De Schans open voor iedereen die zomaar een praatje wil maken, een kopje koffie drinken of gezelligheid zoekt. Van harte welkom!

Over De Schans

Verenigingsgebouw De Schans

Elke donderdagmorgen staat van 10.00 tot 12.00 uur verenigingsgebouw De Schans open voor iedereen die zomaar een praatje wil maken, een kopje koffie drinken of gezelligheid zoekt. Van harte welkom!

 

Het verenigingsgebouw van de Stichting De Schans is een centraal punt voor de wijkgemeente Groote Kerk. Er vinden een groot aantal kerkelijke activiteiten plaats, zoals jeugdwerk, vergaderingen, bijeenkomsten, catechisaties, inloopochtenden en bejaardenactiviteiten .

Als u de Stichting en het werk dat verricht wordt een warm hart toedraagt en financieel wilt ondersteunen, geef u dan op als donateur bij één van de bestuursleden. Het gironummer is IBANnummer NL87INGB0000069264 van de Stichting Verenigingsgebouw De Schans.

Mede door de vergrijzing binnen de groep die tot nu toe het oud papier inzamelde was continuering in feite niet langer verantwoord. Onder druk van "Brussel", er moet 75 kg per hoofd worden ingezameld, heeft de Gemeente Maassluis verenigingen en clubs binnen Maassluis de mogelijkheid geboden deze actie te realiseren. Aan stichting "De Schans"is de gehele Steendijkpolder toegewezen, onderverdeeld in twee wijken, te weten de Drevenbuurt en de Molenwijk.

Iedere 2e woensdag van de maand zullen wij met twee kraakwagens ieder een wijk door rijden, om het aangereikte oud papier en karton mee te nemen.

Voor verhuur en beheer van de Schans kunt u terecht bij  

 Mevr. M.van Muijen 010-5924120                                                                                               Kerkstraat 4, 3144EB, 0622337269 mjvanmuijen@kpnplanet.nl

Het bestuur:

·         C.W. Grinwis (tel. 010-5915285)

·         P.Bouterse (tel.010-5923417)

·         J. van Eck (tel. 010-5917365)

·         H. Terlouw (tel. 010-5925448)