Kerkdiensten in de Groote Kerk

Iedere zondag en op Christelijke feestdagen worden er kerkdiensten gehouden. De morgendienst begint om 10:00 uur en de avonddienst om 19:00 uur. Tijdens de ochtenddienst is er oppas in de kerkrentmeesterskamer voor kinderen tot 6 jaar.

In de erediensten staat het Woord van God centraal. Hieruit wordt gelezen, onderwezen en verkondigd. Er wordt hierbij gelezen uit de Herziene Statenvertaling. Tijdens de dienst wordt er gezongen uit Weerklank en 1 psalm oude berijming, . In de hal van de kerk liggen liedboeken die u kunt lenen. De orde van dienst voor de komende diensten kunt u alvast bekijken op de pagina ‘Liturgie’. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de gebruikelijke orde van dienst.

Preekrooster 2020

preekrooster_2020.

 

Preekrooster 2019

preekrooster_2019.

 

Preekrooster 2018

  Download hier het: 

preekrooster_2018_gewijzigd

Beluisteren van de kerkdiensten

Zoals in eerdere berichtgeving is aangegeven is het nieuwe kerkradiosysteem via iSKN een feit. Beluisteren van de kerkdiensten kan op twee manieren. 1: via computer of tablet met een internetaansluiting. 2: via een KWR (apart kastje). Kosten zijn als volgt: Luistert u een dienst via een computer of tablet dan is dit geheel gratis. Wenst u de dienst te beluisteren via een apart, daarvoor bestemd kastje dan zijn er twee mogelijkheden. Huur voor een jaarbedrag van 50 Euro per jaar, of koop voor een bedrag van 228 Euro. In beide gevallen zijn er geen extra kosten verbonden aan een abonnement. Het beluisteren kost u geen telefoontikken.

Voor het beluisteren van een dienst via computer of tablet gaat u als volgt te werk: Ga naar http://www.kerkomroep.nl Aan de rechterkant van het scherm kunt u zoeken op Plaatsnaam, Kerknaam, Voorganger, Schriftlezing, Thema of samenvatting. Heeft u nog geen kerkradio en wenst u een KWR (kastje), neem dan contact op met de scriba. hij zal er voor zorgen dat u in contact komt met de juiste persoon.

U kunt tevens een opname op cd bestellen.

Doop en Avondmaal

Binnen de protestantse kerk kent men twee sacramenten: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Deze sacramenten zijn door Christus zelf gegeven. Zoals hij sprak: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest”, zo gebeurt het nog steeds. Ook zei Hij, toen hij het brood brak voor zijn discipelen en de wijnbeker doorgaf, “Doe dat tot Mijn gedachtenis”.

Eén keer in de twee maanden is er een doopdienst, mits er dopelingen zijn. Het Avondmaal wordt één keer in de drie maanden gevierd tijdens de dienst. Vooraan in de kerk wordt de gemeente uitgenodigd aan tafel te gaan.

De orde van dienst

De erediensten verlopen via een vast patroon, orde van dienst genoemd, waarbij Gods Woord en de verkondiging centraal staan. Hieronder staat beschreven uit welke elementen de orde van dienst gewoonlijk bestaat. Op feestdagen en bij bijzondere gelegenheden liggen gedrukte orden van diensten klaar in de hal van de kerk.