Geschiedenis van de Groote Kerk

De restauratie na de oorlog

De kerk werd in maart 1943 getroffen door oorlogsgeweld en is na een restauratie in juli 1947 weer in gebruik genomen. Een blijvende herinnering aan deze periode vinden wij terug in de gebrandschilderde ramen ter weerszijde van het orgel. Links het zgn. “oorlogsraam” en rechts het “vredesraam”.

De grote restauratie

De kerk is nogmaals gerestaureerd in de periode 1991 - 1993. Deze periode wordt ook wel de grote restauratie genoemd. Tijdens deze grootscheepse restauratie werden de kerkdiensten gehouden in de Immanuëlkerk.

De restauratie in 2008

Recentelijk vond een grote restauratie van het kerkgebouw plaats. Dit was noodzakelijk, omdat de houten balken dreigden te worden opgevreten door de 'bonte knaagkever'. Tijdens de restauratie werd het hout hiertegen behandeld. Daarnaast werd de toren opnieuw gevoegd, aangezien dat bij de vorige restauratie niet goed genoeg gedaan bleek te zijn, en werden de dakleien gerestaureerd. Tot slot is op veel plaatsen de verf bijgewerkt.