Liturgie

De te zingen liederen staan tijdens de meeste diensten aangegeven op de gezangenborden in de kerk. Bij bijzondere diensten ligt er een gestencilde orde van dienst in de hal.

Op deze pagina kunt u de orde van dienst voor de komende diensten alvast downloaden en afdrukken. Handig bij gebruik van de kerkradio of wanneer u in de kerk geen goed zicht hebt op de gezangenborden.

Download