Ouderenmiddagen

Eén keer per maand komen we met de ouderen bij elkaar in De Schans. De middag begint om half drie met een kopje koffie of thee. Vóór de pauze zingen we psalmen en gezangen en is er gebed en meditatie. Na de pauze is het heel gevarieerd: dia’s, een lezing, creatief, spel, een verhaal of gelegenheid gedichten voor te dragen, afgewisseld met samenzang. De middag duurt tot ongeveer half vijf. Voor enkele activiteiten, zoals de kerstmiddag en het reisje aan het eind van het seizoen, worden ouderen persoonlijk benaderd. Verder leven we met elkaar mee in ‘lief en leed’-middagen waarop ontmoeting, bezinning en ontspanning een plaats krijgen.

 

Programma seniorenmiddag 2018 – 2019

De middagen worden gehouden op de hieronder genoemde woensdagen en beginnen om 14.30 uur.

De deur is open vanaf 14.00 uur.
Voor vervoer kan worden gezorgd.

19 september

Zangmiddag

17 oktober

Voordracht/gedichten door dhr. J. Oosterum

21 november

Dia’s door dhr. M. Langerak

19 december

Kerstviering met maaltijd

2019

 

16 januari

Eigen invulling

20 februari

De Veluwe door dhr. Rien Mouw

20 maart

Calvijn door de fam. Kievit

17 april

Paasviering met maaltijd

15 mei

Busreis