Ouderenmiddagen

Eén keer per maand komen we met de ouderen bij elkaar in De Schans. De middag begint om half drie met een kopje koffie of thee. Vóór de pauze zingen we psalmen en gezangen en is er gebed en meditatie. Na de pauze is het heel gevarieerd: dia’s, een lezing, creatief, spel, een verhaal of gelegenheid gedichten voor te dragen, afgewisseld met samenzang. De middag duurt tot ongeveer half vijf. Voor enkele activiteiten, zoals de kerstmiddag en het reisje aan het eind van het seizoen, worden ouderen persoonlijk benaderd. Verder leven we met elkaar mee in ‘lief en leed’-middagen waarop ontmoeting, bezinning en ontspanning een plaats krijgen.

Programma 2017-2018

17 januari 2018 Voordrachten

21 februari 2018 Foto’s Israëlreis

21 maart 2018 Paasviering met aansluitend broodmaaltijd

18 april 2018 Eigen invulling

16 mei 2018 Busreisje

De middagen beginnen om 14.30 uur, vanaf 14.00 uur is de deur open.

De toegang is gratis en koffie/thee staan klaar. Bij de uitgang is er een collecte.

Voor alle data geldt: D.V. en wijzigingen voorbehouden.