Vrijwilligers

Vrijwilligers in het kerkgebouw

De gemeente prijst zich gelukkig met haar schitterende kerkgebouw en daarom zet zij zich ook in voor het onderhouden ervan. Het gebouw blijft immers niet vanzelf mooi! Veel vrijwilligers zijn regelmatig bezig om de kerk een fraai aanzien te geven.

Deze vrijwilligers staan de koster belangeloos bij met diverse hand- en spandiensten, zoals koffie schenken bij verhuringen en bijzondere kerkdiensten, schoonmaakwerk, het kerkmeubilair in de was zetten, assisteren bij rondleidingen, onderhouden van geluid en elektra en het tellen van collectegelden. Een halfjaarlijks terugkerende klus is daarnaast het poetsen van de vijf koperen kroonluchters, opdat ze rond de Kerst- en Paastijd weer blinken als nieuw.

Zonder deze vrijwilligers is het niet mogelijk om de stijgende kosten van financiering en onderhoud van de kerk binnen de perken te houden. Voelt u zich geroepen ook een bijdrage te leveren, neem dan gerust contact op met de koster. Voor het kronen poetsen en het in de was zetten van het kerkmeubilair wordt altijd een oproep gedaan in de Zondagsbrief en kerkwijzer.

Kronen poetsen

Hervormde Vrijwilligersdienst

De Hervormde Vrijwilligersdienst bestaat uit een vaste groep vrijwilligers die zich inzet voor de gemeente. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor de bloemendienst, huishoudelijke dienst, kraambezoek, verjaardags- en jubileumbezoek, welkomstbezoek en de voorjaarsgroet. Het is belangrijk om ook buiten de kerk om contact met gemeenteleden te hebben en hen te bemoedigen of juist te delen in hun geluk!

Het bestuur van de HVD bestaat uit: