Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, bijna 2.000 leden en er is gezamenlijk met wijkgemeente Koningshof een team dat bestaat uit 2 fulltime predikanten, een tijdelijk kerkelijk werker en 5 uitvaartpastores. We komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 39

Aanmelden kerkdiensten

Meer informatie over het aanmelden voor het aanwezig zijn bij de kerkdiensten leest u hier.

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst 

Zondag 27 september 9.30 uur - Pim Brouwer.  

Deze dienst stond in het rooster te boek als een kampdienst - maar zonder kamp om op terug te kijken... We vervolgen de lezingen uit Daniël met een lezing uit Daniël 2, waar koning Nebukadnessar een droom uitgelegd krijgt. In combinatie met de evangelielezing uit Matteüs 21:23-32 dringt zich de vraag naar autoriteit aan ons op. In welke kracht doen wij de dingen die we doen? En doen wij de dingen die we zeggen eigenlijk wel. We worden uitgedaagd mensen uit één stuk te worden. 

Collecten: Diaconie, voedselbank, 2 Kerk, pastoraat, 3 Kerk, onderhoud.

Uitzending KerkTV

Er zijn veel positieve reacties ontvangen op de eerste uitzending. Nog niet alles ging goed maar dat wordt bij de komende uitzendingen steeds beter. De uitzending via Kerkomroep.nl start 20 minuten voor de aanvangstijd van de kerkdienst. Vanaf dat tijdstip kunt u aanmelden op Kerkomroep.nl  Als u de uitzending niet ontvangt sluit dan even af en probeer het met een nieuwe aanmelding. www.kerkomroep.nl/#/kerken/12300 

Een nieuw geluid in de Immanuëlkerk : Afgerond!! Lees hier het resultaat. 

 

Boekje: 'Een rondleiding door de Immanuëlkerk'.

Meer informatie over het boekje leest u hier

 

Laatst gewijzigd op 21 september 2020.