Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, bijna 2.000 leden en er is gezamenlijk met wijkgemeente Koningshof een predikantenteam dat bestaat uit 3 fulltime predikanten. Ds. Wim Barendrecht is nog tot het eind van 2018 voor 0,5 fte werkzaam in onze wijkgemeente. Zijn afscheidsdienst is op 2 december. We komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 3

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst

Zondag 20 januari 10.00 uur ds. D.W. Brouwer, pastor C. Duynstee, ds. I. Maaswinkel, kapitein F.J. Steging en kapitein T. Steging - Oecumenische startdienst - Week van Gebed. Muzikale medewerking: brassband Leger des Heils en Meerkerkenband.

Schriftlezingen: nog niet bekend. Collecten: 1. Voedselbank, Present en Noodhulpfonds, 2. Platform van Kerken. Kinderen: Er is kinderoppas, kindernevendienst en jongerennevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 8.30 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367). 

Laatst gewijzigd op 14 januari 2019.