Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, 2.500 leden, 2 predikanten en komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 8

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst

Zondag 25 februari 10.00 uur ds. G. van Dijk

Schriftlezing: nog niet bekend. Collecten: 1. Diaconie (Noodhulpfonds), 2. Kerk (Plaatselijk pastoraat), 3. Werelddiaconaat Veertigdagenproject (Uganda, kwetsbare gezinnen in het Noorden). Kind van de zondag: Evelien Storm. Kinderen: Er is kinderoppas, kindernevendienst en jongerennevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 9.00 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367).

Vrijdag 9 februari en zaterdag 24 februari Oud Papier Actie iona

Voor de maand februari is er op vrijdag 9 februari een inzameling met de kraak/perswagen in stadsdeel Oost en de Oranjewijk. Kunt u er voor zorgen dat de kranten om 18.00 uur buiten staan? Van 18.00 tot 20.30 uur worden de  kranten opgehaald. Wat eerder dan andere maanden vanwege de korte maand is zaterdag 24 februari de container weer open van 9.00 tot 12.00 uur bij De Ark, Rembrandtlaan 2. We hopen u weer te zien! Hartelijke groeten, Het OPA - team.

Nieuwsbrief iona_december_2017

 

 

Laatst gewijzigd op 19 februari 2018.