Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, bijna 2.000 leden en er is gezamenlijk met wijkgemeente Koningshof een predikantenteam dat bestaat uit 3 fulltime predikanten. Ds. Wim Barendrecht is nog tot het eind van 2018 voor 0,5 fte werkzaam in onze wijkgemeente. Zijn afscheidsdienst is op 2 december. We komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 49

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst

Zondag 16 december 9.30 uur ds. D.W. Brouwer. (m.m.v. Carin van Toor & “The Miracles”)

Schriflezing: nog niet bekend. Collecten: 1. Diaconie (India: bestrijding kinderarbeid), 2. Kerk (Plaatselijk pastoraat), 3. Kerk (Onderhoud gebouwen en apparatuur). Kind van de zondag: Noa Romeo. Kinderen: Er is kinderoppas, kindernevendienst en jongerennevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 8.30 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367). 

Zondag 16 december 19.00 uur ds. T. Koster - Zondagavondzangdienst.

Meer informatie leest u hier.

Oud Papier Actie wijkgemeente iona 24 november, 14 december en 29 december

Er zijn nog 3 inzamelingen te gaan dit jaar. Als eerste is dit de inzameling bij de container aan de Rembrandtlaan 2. Op 24 november tussen 9.00 en 12.00 uur staan de medewerkers weer klaar om de kranten in ontvangst te nemen. Op 14 december komt de kraak/perswagen in wijk Oost en de Oranjewijk, tussen 18.00 en 20.30 uur worden de kranten opgehaald. Wilt u er voor zorgen dat de kranten om 18.00 uur buiten staan? De laatste inzameling dit jaar is zaterdag 29 december van 9.00 tot 12.00 uur bij de container aan de Rembrandtlaan. Kaarten en postzegels sparen wij ook nog steeds. Fijn als u weer mee doet. Een hartelijke groet van OPA bij De Ark

Laatst gewijzigd op 10 december 2018.