Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, bijna 2.000 leden en er is gezamenlijk met wijkgemeente Koningshof een team dat bestaat uit 2 fulltime predikanten, een tijdelijk kerkelijk werker en 5 uitvaartpastores. We komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 3

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst 

Zondag 19 januari ds. Gerhard Messelink en ds. Chris Schreuder- Oecumenische dienst (samenzang vanaf 9.45 uur).

Schriftlezing: Niet bekend. Collecten: 1. Diaconaal Platform, doel stichting Bootvluchteling 2. Platform voor kerken, o.a. onkosten 2 kerkdienstenKinderen: Er is kinderoppas, kindernevendienst en jongerennevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 8.30 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367).

Oud Papier Actie wijkgemeente  iona

Op 25 januari is er weer een container inzameling van 9.00-12.00 aan de Rembrandtlaan achter de Ark. Fijn dat u de kranten weer komt brengen voor het goede doel en dat u het niet voor niets doet is te zien aan de donaties die in december en in januari zijn gedaan. Naar aanleiding van een verzoek heeft OPA een bedrag van € 250,00 gedoneerd ter bestrijding van de organisatiekosten van de Oecumenische kring “in de Vloot”. Voor een project in Bangladesh van ds. Pim Brouwer doneert OPA € 1000,00 en er gaat een donatie van € 5000,00  t.b.v. het nieuwe geluid in de Immanuëlkerk. Een hartelijke groet van het OPA team. 

1

Laatst gewijzigd op 13 januari 2020.