Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, 2.500 leden, 2 predikanten en komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 42

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst

Zondag 22 oktober 9.30 uur ds. C.M. Schreuder bediening Heilige Doop (m.m.v. Annemarie Verburg en Dina Verheyden)

Schriftlezing: Matteüs 9: 1-8. Collecten: 1.Diaconie (Plaatselijke ondersteuning), 2.  Kerk (Plaatselijk pastoraat), 3. Kerk (Onderhoud gebouwen en apparatuur). Kind van de zondag: Remco Bunschoten. Kinderen: Er is kinderoppas, kindernevendienst en jongerennevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 8.30 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367).

Bij de ochtenddienst van zondag 22 oktober

Het Lutherse leesrooster wijst voor deze zondag als evangelie Matteüs 9: 1-8 aan. Het is een verhaal waar vergeving en genezing sterk met elkaar verweven zijn. Nauwkeuriger geformuleerd: genezing wordt in dit verhaal het teken van de volmacht van de Mensenzoon om zonden te vergeven. Wat kunnen wij vandaag met zo ’n verhaal? Wat zegt een begrip als “zonde” ons anno 2017 nog? En hoe zit het met die volmacht? Voor de persoon in kwestie betekent de vergeving en genezing die hij ontvangt in ieder geval een nieuw begin. Daar ligt ook een verbinding met het sacrament van de Heilige Doop dat deze zondag bediend wordt. Ook bij de Doop wordt immers een nieuw begin gemarkeerd. Dat is de belofte die een kind meekrijgt als het gedoopt wordt: je mag steeds opnieuw beginnen want Gods barmhartigheid, ook voor jou, is alle dagen nieuw! In deze dienst wordt Chavéla Solena Bonam gedoopt. Zij is de dochter van Clark Bonam en Elise van Vliet en het zusje van Salomé, Spoorsingel 154a te Vlaardingen. Muzikale (vocale) medewerking is er van Annemarie Verburg en Dina Verheyden. Wij hopen op een blijde en inspirerende viering. Ds. Chris Schreuder

Nieuwsbrief_iona_mei_2017

Platform van Kerken. Waar houden zij zich mee bezig? Dit leest u hier.

 

Laatst gewijzigd op 16 oktober 2017.