Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, bijna 2.000 leden en er is gezamenlijk met wijkgemeente Koningshof een predikantenteam dat bestaat uit 3 fulltime predikanten. Ds. Wim Barendrecht is nog tot het eind van 2018 voor 0,5 fte werkzaam in onze wijkgemeente. Zijn afscheidsdienst is op 2 december. We komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 39

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst

Zondag 30 september 9.30 uur: ds. G. van Dijk – Kerkkamp-reüniedienst (m.m.v. Kampband).

Kind van de zondag: Evelien Storm. Collecten: 1. Diaconie (Landbouwproject van ds. Van Leerdam in Zimbabwe), 2. Kerk (Plaatselijk pastoraat), 3. Diaconie (Plaatselijke ondersteuning). Kinderen: Er is kinderoppas, kindernevendienst en jongerennevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 8.30 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367). 

Kerkkamp reüniedienst

Op 30 september verwelkomen we in de Immanuëlkerk de kinderen, jongeren, ouders en leiding van het kerkkamp. De warme week in Westelbeers ligt al weer een paar weken achter ons. Na de dienst zijn er natuurlijk de films te zien van de verschillende kampen. Muzikale medewerking wordt verleend door de kampleiding. In de dienst lezen we de Tien Woorden die God aan Mozes gaf en horen we in een oud Bijbels lied hoe blij ze waren met deze richtingwijzers voor het leven. Zijn die Tien Woorden uit de tijd of hebben we er nog steeds wat aan? En als dat zo is, wat hebben ze ons dan te zeggen? Snappen we wat er bedoeld wordt met het verbod om God te verbeelden? En hoe vul je het ‘eren van je vader en moeder’ in in 2018? Was moord toen hetzelfde als nu? En hoe vul je de rustdag eigenlijk in? Het gaat in deze kerkkampreüniedienst op zondag vooral over maandag tot en met zaterdag. Gerrit van Dijk

De winter komt snel

Donkere dagen, regen, wind en gladheid, er zijn mensen die noodgedwongen zondags thuis blijven omdat ze niet naar de kerk durven / kunnen lopen, en daardoor in een isolement dreigen te komen. Daarom is er een team chauffeurs / autobezitters elke zondag in de weer om mensen die daarom vragen op te halen en na de dienst weer naar huis te brengen, een flinke groep soms. Er is dringend behoefte aan versterking van ons team. We zoeken een aantal mensen, in het bezit van een auto met liefst 4 deuren, die in ons 3-maandelijks schema ingeroosterd willen worden (u kunt dan vooraf aangeven wanneer u niet beschikbaar bent), maar als invaller bent u ook van harte welkom. Is dit iets voor u of wilt u nadere informatie? Bel 010 – 5912367. Leo Cats

Oud Papier Actie wijkgemeente iona vrijdag 14 september en maandag 29 september

De inzameling van de kraak/perswagen is in wijk Oost / Oranjewijk op de tweede vrijdag van de maand en dat is voor deze maand 14 september vanaf 18.00 uur. Kunt u er voor zorgen dat de kranten om 18.00 uur buiten staan? Tot 20.30 uur kunnen zij opgehaald worden. We hopen dat u weer mee doet! De containerinzameling is (de laatste zaterdag van de maand) op maandag 29 september aan de Rembrandtlaan 2, op het parkeerterrein achter De Ark. U kunt de kranten dan zelf brengen. Medewerkers staan klaar van 9.00 tot 12.00 uur om de kranten in ontvangst te nemen. Bij de containerinzameling staat ook een ton voor de inzameling van kaarten en postzegels. Op jaarbasis levert ook dat mooie bedragen op voor zendingsprojecten.

Een hartelijke groet van Het OPA - team

Laatst gewijzigd op 24 september 2018.