Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, 2.500 leden, 2 predikanten en komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 49

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst

Zondag 10 december 10.00 uur ds. G. van Dijk.

Schriftlezing: 2e hoofdstuk van Jesaja. Collecten: 1. Diaconie (Zaaigoed voor vrouwen in Soedan), 2. Kerk (Plaatselijk pastoraat), 3.Diaconie (Plaatselijke ondersteuning). Kind van de zondag: Kristel van der Burgt. Kinderen: Er is kinderoppas, kindernevendienst en jongerennevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 9.00 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367).

Bij de dienst van zondag 10 december; Ploegscharen.

In het tweede hoofdstuk van Jesaja staat een prachtig visioen over zwaarden die worden omgesmeed tot ploegijzers. Het vertolkt een verlangen dat al zo oud is als de mensheid: dat wij met elkaar zullen samenleven in vrede. Een verlangen dat haaks staat op de werkelijkheid waar het aantal wapens nog altijd groeit in aantal en vernietigingskracht. In de ‘bergrede’ roept Jezus op tot geweldloosheid, heeft hij het over de linkerwang en over het liefhebben van vijanden. Ongelooflijk, want wie zal aan deze hoge lat kunnen tippen? Is de kloof tussen visioen en werkelijkheid te overbruggen? Dat is de uitdaging waar we voor staan. En het blijkt ook in de kerk niet altijd makkelijk om conflicten te voorkomen of vreedzaam op te lossen. Pittige kost voor de tweede zondag van Advent. Maar wel goed om daar open met elkaar over na te denken en te spreken. Gerrit van Dijk

Zondag 10 december 19.00 uur Zondagavondzangdienst.

Meer informatie leest u hier.

Kerstspeurtocht

Meer informatie lees je hier: https://www.jeugdwerkpknmaassluis.nl/jeugdwerk_kerst.html

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR KERKDIENST DRIEMAASHAVE

Heeft u tijd om eens per 2 a 4 weken op zondagmiddag te helpen bij de kerkdienst in Driemaashave?

Wat wordt van u verwacht?

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons komen helpen om de bewoners naar de kerkruimte in Driemaashave te brengen, bij hen te zitten en samen de kerkdienst mee te maken. Na de kerkdienst brengt u de bewoners samen met de andere vrijwilligers terug naar de eigen ruimte (kamer of afdeling). Nadien is er de gelegenheid om als vrijwilligers onder elkaar een kopje thee/koffie te nemen.

Wat levert dit u op?

-sociale contacten, plezier, zinvol en nuttig gevoel, u wordt gewaardeerd en ieder jaar een vrijwilligersfeest.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Dit kan via het emailadres: H.Broer-Hokke@argoszorggroep.nl

Nieuwsbrief_iona_mei_2017

Platform van Kerken. Waar houden zij zich mee bezig? Dit leest u hier.

 

Laatst gewijzigd op 4 december 2017.