Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, bijna 2.000 leden en er is gezamenlijk met wijkgemeente Koningshof een predikantenteam dat bestaat uit 3 fulltime predikanten. We komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 47

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst 

Zondag 24 november 10.00 uur ds. C.M. Schreuder- Gedachtenis van de gestorvenen

Muzikale medewerking: Annemarie Verburg (solozang). Schriftlezingen: Openbaring 7: 9-17 en Matteüs 5: 1-12. Collecten: 1. Diaconaal havenproject Rotterdam, 2. Kerk (plaatselijk pastoraat), 3. WijkkasKind van de zondag: Floor Bergwerff. Kinderen: Er is kinderoppas, kindernevendienst en jongerennevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 8.30 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367).

Bij de ochtenddienst van zondag 24 november in de Immanuëlkerk

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop wij de gemeenteleden gedenken die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn, kiezen wij voor de lezingen die bij Allerheiligen horen, Openbaring 7: 9-17 en Matteüs 5: 1-12. De lezing uit Openbaring 7 zingen we (lied 726); we lezen uit Matteüs 5 de zaligsprekingen ofwel gelukwensen van Jezus aan het adres van mensen die wij nu niet direct gelukkig zouden noemen: armen, treurenden, hongerigen en dorstigen naar gerechtigheid en vervolgden. Annemarie Verburg levert een bijdrage in de vorm van solozang. Drie van de vijf uitvaartpastores, te weten Mirjam Poldervaart, Corrie Lagraauw en Freek Goos, hebben een aandeel in deze dienst. De namen van hen die genoemd worden, zullen in de volgende Kerkwijzer vermeld staan. Na het noemen van iedere naam wordt, al dan niet door een familielid of bekende, een kaars aan de Paaskaars ontstoken.

Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk was, is er ook nu, nadat de namen van de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar genoemd zijn, gelegenheid naar voren te komen en in stilte een kaars aan te steken voor een (of meerdere) dierbare(n) van wie u al eerder afscheid moest nemen en van wie de naam (of namen) niet in deze dienst genoemd is (of zijn).

Wij hopen op een bemoedigende en troostrijke viering, die in het teken staat van hoopvolle verwachting: wij weten ons blijvend verbonden met allen die ons zijn voorgegaan, in de verwachting van het Koninkrijk van God.

Ds. Chris Schreuder

1

Laatst gewijzigd op 18 november 2019.