Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, bijna 2.000 leden en er is gezamenlijk met wijkgemeente Koningshof een predikantenteam dat bestaat uit 3 fulltime predikanten. We komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 12

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst

Zondag 24 maart 9.30 uur ds. M.A.D. Noordzij - Hijweege 

Schriftlezingen: Exodus 6: 2-8 en Lucas 13: 1-9. Collecten:  1. Diaconie (Stop kinderarbeid in India), 2. Kerk (Plaatselijk pastoraat), 3. Kerk (Onderhoud gebouwen en apparatuur). Kind van de zondag: Florine Nuijten. Kinderen: Er is kinderoppas, kindernevendienst en jongerennevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 8.30 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367). 

Laatst gewijzigd op 18 maart 2019.