Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, bijna 2.000 leden en er is gezamenlijk met wijkgemeente Koningshof een team dat bestaat uit 2 fulltime predikanten, een tijdelijk kerkelijk werker en 5 uitvaartpastores. We komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 9

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst 

Woensdag 26 februari 19.30 uur - Aswoensdag.

Avondgebed bij het begin van de Veertigdagentijd.

Zondag 1 maart 10.00 uur ds. D.W. Brouwer - WeekUp.

Schriftlezing: zie de onderstaande tekst. Collecten: 1e collecte: alg. middelen diaconie, 2e collecte: kerk, pastoraat, 3e collecte: 1e zondag 40-dagen - Zuid-Soedan, overleven in een burgeroorlog. Kind van de zondag: nog niet bekend. Kinderen: Er is kinderoppas en kindernevendienst. Kerkauto: u kunt op zondagmorgen bellen tot 8.30 uur naar de heer Leo Cats (tel. 5912367).

Bij de WeekUp van zondag 1 maart: Goed Geluk(t)

Waar word jij gelukkig van? Deze vraag staat centraal in deze eerste ‘WeekUp’ rond Mattheus 5:1-12.‘WeekUp’ staat voor wakker geschud worden, en de week op te dragen aan God.Wat kunt u deze zondag verwachten? Allereerst een ander begin. Om 10 uur start de viering – maar anders dan gebruikelijk doen we dit met koffie in de kerkzaal en een creatieve introductie van het thema. Als het lied ‘Bouw uw koninkrijk’ klinkt, zoeken we een (nieuw?) plekje in de banken op. De daaropvolgende viering heeft veel herkenbare elementen, die er wel soms net even anders uit zien.De muziek is in handen van het kersverse Week-Up combo, met veelal jonge leden. Breng zeker ook je smartphone mee, die ga je nodig hebben. Er is kindernevendienst voor de onderbouw, maar bovenbouw en jongeren blijven in de dienst. Wie wil kan tijdens de viering creatief bezig rond de thematafel in de kerkzaal. De viering richt zich inhoudelijk op mensen van de midden generatie (20-40 jaar), maar we hopen dat deze nieuwe vorm ons juist helpt om alle generaties van onze kerk weer te verbinden. Dus iedereen tussen pasgeboren en hoogbejaard is van harte uitgenodigd. Na de dienst is er voor de liefhebbers een lunch van soep met brood, waarbij ieder die wil kan aanschuiven. We zien er naar uit om dit experiment met jullie aan te gaan!

Hartelijke groet, kernteam WeekUp en Ds. Pim Brouwer

Boekje: 'Een rondleiding door de Immanuëlkerk'.

Meer informatie over het boekje leest u hier

 

 

Geluid Immanuëlkerk 

De geluidsinstallatie in de Immanuëlkerk is sterk verouderd en begint gebreken te vertonen. Het CvK heeft geld gereserveerd voor vervanging van de installatie. Het bedrag is echter niet voldoende voor de wensen die onze wijkgemeente stelt aan de installatie. Een nieuwe geluidsinstallatie zou, naast het gesproken geluid ook muziek op een goede manier moeten versterken. In onze wijkgemeente wordt immers steeds vaker met de samenspeelgroep, de vleugel,  koren en filmpjes op de beamer gewerkt. Nu wordt gebruik gemaakt van een geleende installatie die veelal permanent opgesteld staat. Een nieuwe multifunctionele installatie heeft niet alleen voordelen voor de diensten in de Immanuëlkerk maar zeker ook voor bijvoorbeeld begrafenisdiensten en concerten.

Enige tijd  geleden is een technische commissie gestart met het onderzoeken welke installatie hiervoor het meest geschikt is. De uitkomst van offerte’s en de bijdrage van het CvK blijken behoorlijk uiteen liggen. Er moet dus ergens extra geld vandaag komen. Met de huidige financiële situatie van onze Protestante Gemeente Maassluis, is het verschil niet op te brengen door het CvK. Een financiële commissie is gestart om te bekijken hoe de ontbrekende gelden bij elkaar gebracht kunnen worden. Binnenkort hoort u meer van hen.

Peter Vellekoop

(U kunt ook een gift geven op banknummer NL33INGB0009069023 t.n.v. PGM Maassluis Wijkgemeente Iona met vermelding “gift Nieuwe geluidsinstallatie”)
Projectteam Muziek Geluid. Inlichtingen: e-mail dick.buurman@kabelfoon.nl

Laatste update 24-2-2020 Een duit voor een Helder Geluid (9)

Laatst gewijzigd op 24 februari 2020.