Welkom bij de wijkgemeente iona!

Wijkgemeente iona is ontstaan uit de samenvoeging van de protestantse wijkgemeenten Oost-De Ark en Centrum-Immanuëlkerk. De naam iona is in gebruik sinds de gezamenlijke startzondag in 2010. We bestaan uit zo'n 1.600 adressen, bijna 2.000 leden en er is gezamenlijk met wijkgemeente Koningshof een team dat bestaat uit 2 fulltime predikanten, een tijdelijk kerkelijk werker en 5 uitvaartpastores. We komen iedere zondag bij elkaar in de Immanuëlkerk, Lange Boonestraat 5. Maar er is meer!

Nieuws week 21

Orde van dienst voor elke zondag online beschikbaar voor kerkradioluisteraars

Geen printer? Vraagt u dan een familielid of bekende: Klik hier voor de orde van dienst 

Zondag 31 mei 2020 10.00 uur  mevr. A. Nijman – Keijzer en ds. C.M. Schreuder (Luisterdienst) 

Groote Kerk, Kerkplein 2

De kerkdiensten zijn tegelijkertijd en ook daarna te beluisteren via www.kerkomroep.nlDe orde van de dienst is te vinden op de website: http://www.pknmaassluis.nl. De orde van de dienst kunt u printen of laten printen en zo de dienst meebeleven.

 

Boekje: 'Een rondleiding door de Immanuëlkerk'.

Meer informatie over het boekje leest u hier

 

 

Geluid Immanuëlkerk 

De geluidsinstallatie in de Immanuëlkerk is sterk verouderd en begint gebreken te vertonen. Het CvK heeft geld gereserveerd voor vervanging van de installatie. Het bedrag is echter niet voldoende voor de wensen die onze wijkgemeente stelt aan de installatie. Een nieuwe geluidsinstallatie zou, naast het gesproken geluid ook muziek op een goede manier moeten versterken. In onze wijkgemeente wordt immers steeds vaker met de samenspeelgroep, de vleugel,  koren en filmpjes op de beamer gewerkt. Nu wordt gebruik gemaakt van een geleende installatie die veelal permanent opgesteld staat. Een nieuwe multifunctionele installatie heeft niet alleen voordelen voor de diensten in de Immanuëlkerk maar zeker ook voor bijvoorbeeld begrafenisdiensten en concerten.

Enige tijd  geleden is een technische commissie gestart met het onderzoeken welke installatie hiervoor het meest geschikt is. De uitkomst van offerte’s en de bijdrage van het CvK blijken behoorlijk uiteen liggen. Er moet dus ergens extra geld vandaag komen. Met de huidige financiële situatie van onze Protestante Gemeente Maassluis, is het verschil niet op te brengen door het CvK. Een financiële commissie is gestart om te bekijken hoe de ontbrekende gelden bij elkaar gebracht kunnen worden. Binnenkort hoort u meer van hen.

Peter Vellekoop

(U kunt ook een gift geven op banknummer NL33INGB0009069023 t.n.v. PGM Maassluis Wijkgemeente Iona met vermelding “gift Nieuwe geluidsinstallatie”)
Projectteam Muziek Geluid. Inlichtingen: e-mail dick.buurman@kabelfoon.nl

Laatste update 21-4-2020 Een duit voor een Helder geluid (13)

 

Laatst gewijzigd op 26 mei 2020.