Afscheid Ds. Wim Barendrecht

Zondag 2 december 10.30 u. Immanuëlkerk:

Afscheid en jubileum Ds. Wim Barendrecht!!

In een feestelijke dienst wordt op zondag 2 december afscheid genomen van Ds. Wim Barendrecht. Het gaat niet alleen om een afscheid maar deze bijzondere dienst staat ook in het teken van het veertig jarig jubileum als predikant van Ds. Wim Barendrecht. Uiteraard is de jubilaris zelf voorganger!

In 2002 nam Wim Barendrecht het beroep naar Maassluis aan. Zestien jaar mocht hij wijk Centrum van de Gereformeerde Kerk van Maasluis , later overgegaan in wijk Iona van de PGM, dienen. De eerste gemeente van Wim was de Gereformeerde Kerk van Oud Beijerland (1978). Daarna was hij predikant in de Gereformeerde Kerk van Hendrik Ido Ambacht (1987-2002). Na veertig dienstjaren gaat Wim per 1 januari 2019 met emeritaat.

Het leek de commissie die deze dienst voorbereidt een goed idee om Wim Barendrecht een kado namens de gemeente aan te bieden. Indien u hieraan mee wilt doen kunt u een bijdrage storten op banknummer NL 38 ABNA 0981932525 t.n.v. Wijkkas Iona onder vermelding van Kado Wim B.

Ook wordt u in de gelegenheid gesteld om eventueel een persoonlijke boodschap aan Wim op een A-viertje in te leveren. Dat mag natuurlijk ook een tekening, een foto of een herinnering aan een ontmoeting met de jubilaris zijn. U bent geheel vrij om er iets leuks van te maken! Bij de hoofdingang van de Immanuëlkerk staat aan de linkerzijde een tafel met daarop een mintgroene doos. Daar kunt u uw “kunststukjes “ indoen. De ontvangen A-viertjes worden later gebundeld in een fraaie map en aangeboden aan Wim. We hopen natuurlijk dat het een prachtige verzameling aan herinneringen wordt!

Na afloop van de dienst bent u in de gelegenheid in de kerkzaal om Wim op informele wijze te ontmoeten, te bedanken en te feliciteren.

Medewerking aan de dienst verlenen onder meer kinderkoor Wonderwijs, twee organisten en de samenspeelgroep. Nog even twee aandachtspuntjes: op 2 december is er geen dienst in Koningshof en de aanvangstijd is niet zoals gebruikelijk 9.30 u, maar een uurtje later namelijk 10.30 u.

De voorbereidingscommissie (06-39602495)