Diaconaal team

Diaconie bedrijven betekent letterlijk “dienstbaar zijn “. Oog en oor hebben voor mensen en groepen mensen in knelsituaties en voor menselijke factoren die deze veroorzaken. Diakenen hebben hierin een taak.

Het diaconaal team van wijkgemeente iona bestaat per 2019 uit:

Presentatie over de Diaconie

Als u de onderstaande link aanklikt, treft u een presentatie aan waarin náást algemene wetenswaardigheden over de Protestantse Gemeente Maassluis, ook informatie te vinden is over de activiteiten van de diaconie. Wilt u nog meer informatie of heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan contact op met Wim van der Schee (010-5915473). presentatie.pdf

Kerkrijden
In het kerkblad “Kerkwijzer”kunt u onder de berichten van de wijkgemeente iona lezen wie die zondagmorgen dienst hebben en wie u desgewenst tussen 08.30 en 09.00 uur kunt bellen (Leo Cats; tel 5912367). U kunt dan een afspraak maken hoe laat u opgehaald wordt voor de kerkdienst in de Immanuëlkerk. Vaak kunt u ook gezellig blijven koffiedrinken na de dienst.

Laatst gewijzigd op 6 februari 2019.