Kerkdienst zondag 13 oktober 2019

Voorganger       : ds. Bart Schoone

Muziek              : Gerard de Waardt

Ouderling          : Peter Both

Diaken               : Wim v.d. Schee

Lector                : Timo Nuijten

Kind v.d. zondag: Lukas Schreuder

 

 

De orde van dienst kunt hier ophalen, of klik hier voor de grote letter versie

 

 

 

 

Laatst gewijzigd op 11 oktober 2019.