Liturgisch team

Een liturgie is een ander woord voor eredienst, letterlijk:‘dienstwerk ten behoeve van het volk’. Liturgie heeft betekenis als ‘godsdienstoefening’:een oefening in het dienen van God.

Het liturgisch team van de wijkgemeente iona bestaat uit een groep mensen die ondersteunend en actief betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van (bijzondere) kerkdiensten:

De Kerst- en Paasdiensten, inclusief de advent en de 40- dagentijd worden samen met de kindernevendienst verzorgd. 1 x per jaar houden we een gezinsdienst in samenwerking met een school.

Het team geeft een praktische invulling aan de diensten in samenwerking met de predikant en genodigden, zoals een koor of een muziekgroep.

Het team heeft ook inbreng bij de wekelijkse kerkdiensten. Na verdieping wordt bij structurele wijzigingen in de orde van dienst een voorstel gedaan aan de wijkkerkenraad.

Ter ondersteuning bij het voorbereiden van de oefening wordt gebruik gemaakt van diverse boeken en bundels op liturgisch gebied.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur een e-mail naar Els Bot elssjaakbot@gmail.com

Laatst gewijzigd op 6 augustus 2018.