Historie van het orgel

 

Seifert-orgel lmmanuelkerk Maassluis

In verband met de architectuur van de kerk is destijds gekozen voor een “gedeelde” opstelling.
Links van de preekstoel bevindt zich het “hoofdorgel “ bestaande uit hoofdwerk (manuaal II), het zwelwerk (manuaal III) en het pedaal.
Rechts van de kansel staat het positief (manuaal I) dat hier als “zijpositief” de functie vervult van het “rugpositief” van andere orgels. Beide kanten van het orgel hebben hun eigen windvoorziening, die vanaf de speeltafel tegelijkertijd  kan worden in-  en uitgeschakeld.
Door de gescheiden opstelling was een mechanische bediening eigenlijk niet uitvoerbaar en heeft men gekozen voor een electropneumatische tractuur. Het geheel is nu elektrisch (op afstand) bespeelbaar vanaf de speeltafel die gewoonlijk rechts naast de kansel staat. Maar deze is verplaatsbaar naar het podium, wat natuurlijk bij concerten met  solisten, koren  en /of  orkesten bijzonder handig is en aantrekkelijk voor het publiek.
Een voldoende aantal hulpregisters en treden (tezamen met een elektronisch registratiesysteem met 300 mogelijkheden) maken het bespelen zeer praktisch.
In november 1953 is aan de firma Romanus Seifert & Sohn te Kevelaer (Duitsland) opdracht gegeven voor de bouw van dit orgel, dat in 2002 gerenoveerd en uitgebreid is.
Het is een veelzijdig instrument en geschikt voor diverse soorten orgelmuziek, Barok, Romantiek enz.
Sinds enkele jaren beijvert een actieve orgelcommissie zich om dit prachtige Seifertorgel te promoten en met de opbrengsten van de regelmatig georganiseerde concerten bij te dragen in het onderhoud van het instrument.

De vaste organisten zijn Piet George Klootwijk en Gerard de Waardt.

____________________________________________________________________________________

Seifert-orgel lmmanuelkerk Maassluis

De Maassluise lmmanuelkerk behoort tot de grotere naoorlogse 'wederopbouw'-kerken van het land. Toen op 2 september 1954 de kerk in gebruik werd genomen, werd tevens het door Romanus Seifert & Sohn (Kevelaer, Duitsland) gebouwde orgel opgeleverd. Koos Bons was bij de keuze van het systeem en de dispositie betrokken als adviseur, daarbij geassisteerd door plaatsvervangend organist Adri Warnaar. De grootte van de kerk met meer dan duizend zitplaatsen vroeg om een vrij groot orgel. De omvang van het orgel en de architectuur van de kerk maakten een splitsing van het instrument over twee galerijen noodzakelijk. Mede daarom viel de keuze op het elektro-pneumatische systeem, waarmee de adviseurs vertrouwd waren omdat zij beiden het Walcker-orgel in de Nieuwe Zuiderkerk te Rotterdam goed kenden. Bij de samenstelling van de dispositie is uitgegaan van een instrument dat geschikt is voor zowel de begeleiding van de gemeentezang en van koorzang als voor het uitvoeren van solowerken uit de gehele orgelliteratuur. In al die functies heeft het Seifertorgel met zijn 43 sprekende stemmen meer dan voldaan. In 1985 is het door Jaap van Delft en Peter Paalvast voorzien van een elektronisch registratiesysteem, waardoor het mogelijk is driehonderd geprogrammeerde registraties op te roepen.

_________________________________________________________________________________________

In verband met gebreken aan de zwelkast, de registerschakelaars en het destijds door gemeenteleden ingebouwde elektronische registratiesysteem, is besloten de zwelkast en de speeltafel geheel te renoveren, hetgeen in november 2013 is gerealiseerd.

Werkzaamheden: