Leden van de OCI + IBAN

Voorzitter:            Dick Buurman
Secretaris:            Jacob Teertstra
Penningmeester: Wim den Ouden

Notuliste:             Simone Reitzema - van der Burg
Public relations:   Constand Wassink en Jan Wijnhorst

Lid:                        Lub Zeegers

Vaste organisten: Gerard de Waardt en
                               Piet George Klootwijk

Email:                    ocimaassluis@kabelfoon.net

Bank IBAN:            NL 05 FVLB 0635.80.3984
ten name van:       Prot. Gem. Maassluis inzake OCI

 

Laatst gewijzigd op 22 januari 2014.