Leden van de OCI + IBAN

Voorzitter:             Dick Buurman
Secretaris:              Jacob Teertstra
Penningmeester:   Constand Wassink

Notuliste:              Willie Seip - Vegt
Public relations:    VACANT en Jan Wijnhorst

Lid:                         Lub Zeegers en Dirk van der Eijk

Vaste organisten:  Gerard de Waardt en
                              Piet George Klootwijk

Email:                      ocimaassluis@kabelfoon.net

Bank IBAN:              miv 01-11-2018
                                  NL59 RABO 0373 7247 64

                      OUD:  NL05 FVLB 0635 8039 84                        

ten name van:        Prot. Gem. Maassluis inzake OCI

 

Laatst gewijzigd op 25 januari 2019.