Leden van de OCI mail en IBAN

Voorzitter:             Dick Buurman
Secretaris:              Jacob Teertstra
Penningmeester:   VACANT en Jacob Teertstra

Notuliste:              Willie Seip - Vegt
Public relations:    VACANT en Jan Wijnhorst

Lid:                        Lub Zeegers 

Vaste organisten:  Gerard de Waardt en
                              Piet George Klootwijk

Email:                       oci.maassluis@gmail.com
                                 
het oude mailadres:
                               
ocimaassluis@caiway.net
                               komt binnenkort te vervallen


Bank IBAN:              miv 01-11-2018

                                  NL59 RABO 0373 7247 64
                      OUD:  NL05 FVLB 0635 8039 84                        

ten name van:        Prot. Gem. Maassluis inzake OCI

 

Laatst gewijzigd op 10 augustus 2020.