Vrienden van het Seifert Orgel

  

Als Orgel Commissie Immanuëlkerk (OCI) is het onze taak het prachtige “Seifert orgel” in de Immanuëlkerk te promoten.
Hiertoe organiseren wij regelmatig orgelconcerten.


Met de opbrengsten van deze concerten wordt een bijdrage geleverd in de kosten van het onderhoud van het orgel. Dit is echter niet voldoende en wij vragen daarom uw steun.
Wij hebben uw steun nodig om dit prachtige orgel te onderhouden en in stand te kunnen houden, maar bovenal om het te laten KLINKEN en door u te laten BELUISTEREN.

 

U kunt ons steunen door donateur te worden. U wordt donateur door minimaal € 25, - over te maken op rekeningnummer IBAN nr. NL59 RABO 0373 7247 64 t.n.v. Prot. Gem. Maassluis inz. OCI
U ontvangt hiervoor een pasje dat u in het kalenderjaar recht geeft op € 1, - korting per regulier orgelconcert (minimaal 8 x per jaar). Graag ontvangen wij onderstaande antwoordstrook, met hierop uw gegevens en uw bijdrage, ingevuld retour.
 

 

 

De orgel commissie leden willen wij u hierbij alvast hartelijk danken voor uw bijdrage.


 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JA, IK WIL DONATEUR WORDEN EN EEN BIJDRAGE GEVEN

Naam : 
Adres : 
Postcode :                         Plaats: 
Telefoon : 
E-mail adres : 
Bijdrage : € ……,..
Datum : 

Uw handtekening

Deze strook kunt u ons toesturen via de mail of afgeven aan één van de orgel commissie leden

oci.maassluis@gmail.com        dick.buurman@kabelfoon.nl