Taizédiensten

In “de donkere maanden“ van het jaar organiseren wij voor de 4e keer Taizévieringen. In deze vieringen wordt veel gezongen en neemt stilte een belangrijke plaats in. We zingen liederen van de oecumenische gemeenschap van Taizé, eenvoudige liederen die hun kracht ontlenen aan de herhaling. Er wordt een kort Bijbelgedeelte gelezen en er worden gebeden uitgesproken, in de traditie van Taizé.

Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken.

Deze vieringen vinden afwisselend plaats in de Immanuëlkerk en de Petrus en Pauluskerk.
De eerste viering in dit seizoen wordt gehouden in de Immanuëlkerk op 16 oktober. Aanvang 17.00 uur, de kerk is open om 16.45 uur. Na afloop is er een collecte om de kosten te dekken. Jij, u bent van harte uitgenodigd deze viering met ons mee te maken.

Voor meer informatie over Taizé kun je naar de site: www.taize.fr/nl
De volgende vieringen zijn op 7 december, 11 januari en 8 februari.

De voorbereidingsgroep:

Corien Robbemond Krom, emailadres: chrisencorien@gmail.com

Aag de Nie van Nierop, emailadres: adelien@caiway.net

Hilma en Rob van der Pol, emailadres: rpvdpol@kabelfoon.nl
 

Laatst gewijzigd op 10 oktober 2016.