Vacatures

Jeugdouderlingen

Momenteel heeft iona GEEN jeugdouderling.Terwijl de jeugd en de jongeren de toekomst hebben. Zonder hen is er in de toekomst geen kerk! Zie jij het als jouw uitdaging om als jeugdouderling aan de slag te gaan, door met anderen activiteiten voor en met jongeren te organiseren, zodat zij ook een volwaardige plaats krijgen/houden in onze gemeente? Neem dan contact op met de scriba Adri van Vliet email: scriba.iona@pknmaassluis.nl Hij vertelt je graag een en ander.

Leden voor het Liturgisch team

Het liturgisch team is op zoek naar leden. Ben jij de man of vrouw die er een uitdaging in ziet om na te denken over kerkdiensten die alle ruimte maken voor God, mensen inspireren, mensen wakker schudden, maar die ook ruimte geven aan stilte, gebed en inkeer? Als je een bijdrage aan het liturgisch team wilt leveren, ben je van harte welkom. Voor meer info: Els Bot: 010-5924924 of elssjaakbot@gmail.com

Diakenen voor het Diaconaal team

Het diaconaal team kan altijd extra mensen gebruiken om handen en voeten te geven aan onze kerkelijke opdracht: de dienst van de barmhartigheid en gerechtigheid. Wil jij meewerken aan de opbouw en bloei van Gods Koninkrijk hier op aarde en ben je vooral een doener, iemand die van aanpakken weet, dan komt het diaconaal team graag in contact met jou/u! Deze functie wordt tijdelijk waargenomen door Wim van der Schee tel. 010 - 5915473 of email wimeninekevdschee@caiway.nl

Ouderlingen en bezoek(st)ers voor het Pastoraal team

Het verzorgen van het pastoraat is een mooie, uitdagende en soms zware taak. Je komt in gesprek met mensen/gemeenteleden op feestelijke en droevige momenten van hun leven. Het is bijzonder om vanuit de gemeente iets van hoe Jezus oog en oor had voor mensen uit te dragen. Natuurlijk kunnen wij niet aan Jezus tippen, maar als zijn volgelingen proberen we met onze menselijke mogelijkheden gehoor te geven aan zijn oproep en voorbeeld. Wij zoeken nog bezoekouderlingen en bezoek(st)ers.

Spreekt dit mooie werk in de gemeente je aan neem dan vrijblijvend contact op met: Hetty van Dijke 010-5924971 of hettyvandijke@outlook.com, Coby van der Boom: 010-5921555 of jacvanderboom@caiway.net of Gerry den Ouden: 010-5919917 of wgdenouden@gmail.com

Wijkoverstijgend

Ook buiten de wijkgemeente zijn er taken mogelijk bijvoorbeeld:

Plaatsoverstijgend

En ook plaatsoverstijgend is er kerkelijk werk. Spreekt het je aan om met andere gemeenten na te denken over ontwikkelingen binnen de PKN dan is afvaardiging naar de Classis wellicht wat voor u/jou.

Of vind je het interessant om achter de schermen te kijken bij andere gemeentes dan is er de mogelijkheid om lid te worden van een visitatiecommissie.

Laatst gewijzigd op 5 oktober 2020.