De wijkgemeente iona en haar vrijwilligers

Er zijn gelukkig vele mensen op enigerlei wijze als vrijwilliger betrokken bij de wijkgemeente iona. Naar schatting zelfs enige honderden! En al die unieke mensen met hun unieke kwaliteiten vormen samen de wijkgemeente. Net als in die parabel uit de Bijbel over het lichaam van Christus. We zijn allemaal nodig. Het oog kan niet zonder het oor, en…enfin, u kent het wel.

Hebt u zich wel eens afgevraagd wat er allemaal komt kijken bij een kerkdienst? Om te beginnen zijn er de (wijk)kerkenraadsleden, die ieder op hun eigen terrein niet gemist kunnen worden. Maar ook de organist en de (hulp)koster(s) en gastvrouwen die om de beurt al vroeg bezig zijn en als laatsten het kerkgebouw pas verlaten.
Er zijn vrijwilligers die het leuk vinden gemeenteleden met hun auto op te halen (en uiteraard weer thuis te brengen). Mensen die de kaarsen aansteken vóór de dienst, de evangelielezing verzorgen of de beamer bedienen.
En wat te denken van de leiding van de kindernevendienst, de jongerennevendienst en de oppasdienst? Je kunt ze toch niet missen! De bloemen uit de dienst worden bezorgd bij gemeenteleden. En ook de koffie na de dienst, wordt verzorgd door een vaste ploeg vrijwilligers.

Maar aan die kerkdienst gaat ook nog wat vooraf:
Een trouwe club mensen helpt met het schoonhouden van het kerkgebouw. Er is een groep enthousiaste jonge mensen die jeugddiensten voorbereidt. Andere bijzondere diensten worden voorbereid door het liturgisch team.

Er worden ook extra inkomsten gegenereerd voor het verfraaien van het kerkgebouw en ondersteunen van het samen gemeente zijn, door het inzamelen van oud papier onder de naam OPA (Oud Papier Actie) met een grote groep vrijwilligers.

En dan zijn er natuurlijk ook nog de bezoekers, die een schakel vormen tussen de kerk en haar leden. Zij brengen bezoeken of bezorgen attenties namens de wijkgemeente op voor gemeenteleden belangrijke momenten in hun leven. Ook hebben zij een belangrijke rol bij Actie Kerkbalans.

Tijdens de Open Ark (voorlopig nog in kerkgebouw De Ark) op dinsdagochtend zijn er gastheren en -dames aanwezig.
En natuurlijk kan het wijkblad niet zonder een gedegen redactie.

En dan zijn er al die mensen die in hun eentje bezig zijn, zoals: ál het stencilwerk, het bijhouden van financiën voor het koffiedrinken, het maken van kaarten, versturen van kaarten naar zieken, klussen, secretariaatswerk, gespreksleiders van (gemeentegroei)groepen, coördineren van bepaalde groepen vrijwilligers,

En, om met de woorden van een bekend liedje te besluiten:
Niemand is minder, niemand is meer, Ieder is nodig voor de Heer.