Zondagavondzangdiensten

Kalender 2020

Klik hier voor de data van de zondagavondzangdiensten in 2020

Toelichting

De zondagavondzangdiensten in de Immanuëlkerk zijn een begrip in Maassluis en omstreken. Zo'n zesmaal per jaar wordt er groots uitgepakt. Liefhebbers van muziek en zang komen in grote getalen naar de Immanuëlkerk. Om te luisteren naar één van de prachtige koren die Nederland rijk is. Om te luisteren naar het muzikale talent van bekende organisten en solisten. Maar vooral ook om uit volle borst mee te zingen.

Zo zijn organisten als Arjan Breukhoven, Martin Mans en Martin Zonnenberg vaak geziene gasten. Daarnaast is ook Jan Vayne een aantal maal bij Martin Mans aangeschoven.

Toch is het bovenal een dienst. Een dienst aan de Heer die we met onze muziek en zang lofprijzen. Een dienst waarin we onze talenten inzetten ter ere van Hem. Vandaar dat er een predikant voorgaat in deze diensten. Een predikant die aanspreekt en er in slaagt het Woord van God dichtbij de mensen te brengen. Bij mensen zoals u en ik. Die leven in deze tijd en in dit land. Ieder van ons, zo met onze eigen vragen en zorgen, maar voor God allen gelijk.

Weet u daarom van harte welkom. De aanvang is altijd om 19.00 uur, maar de voorzang begint om 18.50 uur. Kom op tijd, want de diensten zijn goed bezocht.

De orde van dienst wordt hier gepubliceerd. De zondagavondzang van 15 maart gaat vanwege het coronavirus NIET door.

 

Voor meer informatie

Dhr. Cor ’t Veld                          henniecor@gmail.com

 

30 jaar Zondag Avond Zang Diensten in Maassluis

Op zondagavond 2 februari in de Immanuëlkerk,zijn er voordat de dienst begon,dankwoorden gesproken, bloemen gegeven en foto’s gemaakt. De initiatiefnemer en coördinator van de ZAZD Cor in ’t Veld, kreeg bloemen aangeboden. En hij zei daarbij: “ Ik heb het werk in die 30jaar zeker niet alleengedaan” !!!Die dank komt een ieder toe die aan deze 30-jarige mijlpaal heeft meegewerkt of nog meewerkt.

Voorheen waren dat: zijn vader Ies de Koning, Rob Koevoet en Dick de Heer. De huidige teamleden zijn: Willie Seip, Maarten en Ineke van de Berg en Lub Zeegers.

De ProtestantseGemeente Maassluis heeft haar dankbaarheid uitgesproken voor het vele werk dat gedaan is om de Zondag Avond Zang Dienstenhier in Maassluis in de afgelopen 30 jaar mogelijk te maken.

Alle aanwezigen hebben dit met een geweldig applaus onderstreept.

Laatst gewijzigd op 12 maart 2020.