Kinder- en jeugdnevendienst iona

Kinderen en jongeren zijn van harte welkom in ons gebouw de Immanuëlkerk!

De Immanuëlkerk heeft diverse activiteiten en ruimtes voor peuters, basisschoolkinderen èn jongeren. Meer informatie staat hieronder.

Oppas

Voor de kinderen die nog niet naar de basisschool gaan, is er een gezellige oppasruimte met veel speelgoed en aandacht. Aangrenzend aan de centrale hal vindt u de deur naar crèche, waar kinderen tot 4 jaar onder toezicht kunnen spelen tijdens de kerkdienst. Speelgoed en een box zijn aanwezig.

De kinderen kunnen hier de hele dienst terecht. Ouders kunnen hun kind tijdens de collecten voorin de kerk ophalen om hen bij zich te hebben tijdens het slotlied en de zegen. Maar u kunt dus ook wachten tot na de dienst.

 

Moment met de kinderen


Tijdens iedere kerkdienst is er een moment dat de predikant een praatje maakt met de kinderen over het onderwerp van de dienst. Vlak voor de Bijbellezingen nodigt de predikant de kinderen in de basisschoolleeftijd uit.

Voorafgaand aan of aansluitend op het gesprek wordt meestal een kinderlied gezongen, waarna de kinderen en ook de jongeren, met het licht van Christus in de vorm van kaarsen, naar hun eigen diensten gaan.

In de adventstijd en veertigdagentijd wordt vaak een speciaal project georganiseerd dat in plaats komt van dat praatje.

 

KinderNevenDienst (KND)


Iedere zondag kunnen de kinderen na het praatje naar hun eigen ruimten. Ze komen weer terug in de kerkzaal tijdens de collecten. Er zijn twee groepen: onderbouw en bovenbouw. 

De tijd wordt besteed aan een Bijbelverhaal (aansluitend bij de kerkdienst), zingen en teken- of knutselwerk over het onderwerp. Tijdens de zomermaanden is er ook altijd KND.

 

JongerenNevenDienst (JND)


Elke week kunnen ook de jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten naar hun eigen nevendienst. Zij vertrekken tegelijk met de jongere kinderen en komen terug na de preek. In hun eigen ruimte (boven) drinken ze thee, praten ze zonodig bij over de afgelopen week en zijn ze bezig met het onderwerp en de Bijbellezing van die zondag. Dat kan op heel verschillende manieren gebeuren.
Nu en dan zijn er ook speciale activiteiten, zoals een project voor een goed doel of een (sportieve) activiteit elders.

Jongerendiensten

Soms is er in de Immanuëlkerk een jongerendienstIn deze diensten kunnen veel verrassende en op jongeren gerichte zaken gebeuren. Denk aan afbeeldingen en films op de beamer, acts, een spel, ‘bijzondere’gasten, een bijzondere ‘preek’, enz. Centraal staat: “Hoe kan jíj met het onderwerp van de dienst iets doen?” De diensten worden hoofdzakelijk tijdens de JND voorbereid in de weken ervoor. Ook in de Koningshof zijn er jongerendiensten, waar de jongeren van iona op bezoek gaan (er is dan geen JND in de Immanuëlkerk). 

Laatst gewijzigd op 18 november 2017.