Gespreksgroepen

Met elkaar in gesprek gaan: één van de belangrijkste ingrediënten van een gezond geloof. Onze wijkgemeente kent een aantal bijzondere gespreksactiviteiten: de 7+1 geloofscursus, de groothuisbezoeken, en georganiseerde nagesprekken na de kerkdienst. Daarnaast is er sinds 2014 ook een meditatiekring. 

Connect

Connect is een gespreksgroep voor buiten- en randkerkelijke personen van ongeveer 25-45 jaar. We spreken over leven en geloven, en alles wat daarmee samenhangt. We komen zo'n acht keer per jaar bij elkaar. 

De 7+1 geloofscursus

Sinds een paar jaar zijn er enkele groepen in de gemeente die de 7+1 geloofscursus doen. Dit is een gevarieerde curus voor groepen tot ongeveer 12 personen. De cursus duurt 7 avonden en één dagdeel, die afwisselend bij de groepsleden plaatsvinden. Er wordt ook samen gegeten. Meer informatie kun je vinden bij ds. Gerrit van Dijk.

Groothuisbezoeken

Jaarlijks worden er in wijkgemeente Koningshof groothuisbezoeken georganiseerd. Dit zijn gevarieerde avonden, ochtenden of middagen die ongeveer 2 uur duren. De groothuisbezoeken vinden meestal plaats in januari, februari en maart. Regelmatige bezoekers en geïnteresseerden worden persoonlijk uitgenodigd. Heb je interesse om mee te doen, neem dan contact op met één van de wijkpredikanten.

Nagesprekken op zondagmorgen

Er zijn in Koningshof regelmatig nagesprekken na de kerkdienst op zondagmorgen. Deze nagesprekken vinden een paar keer per jaar plaats. Soms gaat het over de inhoud van de preek. Een andere keer gaat het over een thema dat past bij de liturgische tijd van het jaar - bijvoorbeeld over vasten in de Veertigdagentijd. Soms wordt er ook van gedachten gewisseld over de kwaliteit van de kerkdiensten, de liturgie en het beleid van de gemeente.

Meditatiekring

Sinds 2014 is er ook een meditatiekring, waarin om de week wordt gemediteerd. Christelijke meditatie heeft veel verschillende vormen en stromingen. In deze kring richten we ons vooral op Lectio Divina en Contemplatief Gebed (Centering Prayer). Ongeveer één keer per jaar wordt er ook een introductiecursus christelijke meditatie gegeven. Meer informatie hierover vind je bij Marian Nieuwstraten