Jong!

Jongerenwerk in Koningshof

Er gebeurt in Koningshof veel voor kinderen en jongeren. Het grootste deel van die activiteiten wordt samen met wijkgemeente Iona georganiseerd.

Samenwerking met wijkgemeente Iona

Koningshof werkt op het gebied van jongerenwerk veel samen met wijkgemeente Iona, die huist in de Immanuelkerk. Samen organiseren we onder meer de volgende activiteiten:

* Catechese voor middelbare scholieren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Basiscatechese en kindercatechese, voor kinderen van de basisschool

* 2x per jaar een jeugddienst in de Immanuelkerk

* De rozenactie voor eindexamenkandidaten

* Een jeugdsoos voor jongeren

Kindernevendienst in Koningshof

Verder is er in Koningshof iedere zondag kindernevendienst en kinderoppas. De kindernevendienst is er voor alle groepen van de basisschool. Tijdens een deel van de kerkdienst wordt er naar verhalen geluisterd, geknutseld, getekend, gespeeld, en nog veel meer.