Kerkdiensten

 ZONDAG 27 SEPTEMBER  NAAR DE KERKDIENST IN KONINGSHOF

Denkt u er dan aan om zich aan te melden via:
het speciale mailadres:  AanmeldingKH@pknmaassluis.nl   (tot vrijdag 20:00 uur)
of per telefoon:                06-42576934                                         op vrijdag tussen 18 en 20 uur

 

U kunt hier  de Orde van Dienst downloaden.

 

Zondag, 27 september is de zestiende zondag na Trinitatis en de tweede zondag van de herfst. De liturgische kleur is groen.

Koningshof, 9.30 uur
Voorganger ds. Chris Schreuder

In de oecumenische dienst van zondag 20 september is een begin gemaakt met het lezen uit het boek Daniël. Daar gaan wij deze zondag en ook volgende week mee door. Het boek Daniël speelt zich af in de ballingschap – een typisch thema in de herfsttijd. Deze week horen wij Daniël 2: 1-2a en 26-49. De koning van Babel, Nebukadnessar, heeft een droom. Van de wijzen aan zijn hof verlangt hij de uitleg van die droom, zonder dat hij zijn droom vertelt – daar moeten zij maar naar raden. Alleen Daniël blijkt tot deze onmogelijke opdracht in staat. In die droom komt een reusachtig beeld door een onzichtbare macht ten val. Dat wordt uitgelegd als teken dat het machtige koningschap van Nebukadnessar te gronde zal gaan.

Wat kunnen wij vandaag met zo ’n droom en met zo ’n uitleg? Hoe onaantastbaar wanen wij ons eigenlijk? Zullen onze koninkrijkjes stand houden? Wij lezen er het evangelie van de zondag, Matteüs 21: 23-32, naast. Daarin gaat het onder andere over het al dan niet doen van de wil van God. Zou er een verband gelegd kunnen worden tussen de ondergang van het koninkrijk van Babel en de tollenaars en hoeren die de hogepriesters en de oudsten zullen voor zullen zijn in het binnengaan in het Koninkrijk van God?

In deze dienst treedt diaken Dirk van der Eijk af. Wij danken hem voor zijn inzet en inbreng in de afgelopen ambtsperiode. Ook staan wij er in deze dienst bij stil dat onze kerkelijk werker Annelies Nijman voor langere tijd in ons midden blijft werken. Daar zijn wij blij mee. De vragen, die horen bij het in de bediening gesteld worden, heeft zij vorig jaar beantwoord; dat doen wij nu niet nog eens over. Maar het is wel goed om de verlenging van haar dienstverband te vieren.

 

 Collecten

1 Diaconie, voedselbank

2 Kerk,        pastoraat

3 Kerk,        wijkgebonden activiteiten

 

Corona regels:

  1. De eerstvolgende dienst is op 4 october, aanvang 09.30 uur. Aanmelding is nog steeds nodig. Het kan per mail of per telefoon. Zie boven voor informatie.
  2. We kunnen nog steeds niet zingen in de dienst. Neuriën mag.
  3. Als u de zaal om een of andere reden moet verlaten, kunt u helaas niet weer terugkomen
  4. Na het uitspreken van de zegen gaan we weer zitten, waarna de coördinatoren aanwijzingen geven bij het verlaten van de kerkzaal.
  5. De collecten in deze dienst worden gehouden aan het eind van de dienst als we via de diverse uitgangen de kerkzaal verlaten. De collectezakken staan gedrieën naast elkaar bij elke uitgang om uw gaven in te deponeren.