Pastoraat

Pastoraat is één van de kerntaken van de gemeente. Pastoraat staat voor zorg en aandacht voor elkaar, vanuit het besef dat we daartoe geroepen zijn. Dat kan vele verschillende vormen aannemen: een goed gesprek, een schouderklopje, een arm om je schouder, een kaartje, een knikje op het juiste moment, een aanmoediging, of simpelweg een luisterend oor. Of iemand lid is van de kerk, of zich actief opstelt in de kerk, is daarbij van geen belang. 

In Koningshof proberen we op verschillende manieren invulling te geven aan het pastoraat. Niet-georganiseerd pastoraat is alle zorg en aandacht die we elkaar geven, zowel binnen als buiten de gemeente. Georganiseerd pastoraat is er voor mensen die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan extra zorg en aandacht. In Koningshof geven we daaraan vorm door middel van de wijkteams.

Wijkgemeente Koningshof is verdeeld in acht wijken, die verdeeld zijn over zes wijkteams. De wijkteams houden zich bezig met pastoraat, in de eerste plaats door middel van bezoekwerk. In totaal tellen de wijkteams zo'n 30 vrijwillige bezoekwerkers, waaronder vijf ouderlingen, en de wijkpredikanten. Samen bezoeken zij jaarlijks honderden gemeenteleden in Maassluis west: om hen een bloemetje te overhandigen, een hart onder de riem te steken, of gewoon voor een goed gesprek. Er is altijd ruimte voor nieuwe vrijwilligers.

Wil je weten in welke wijk je zit, of wie je kunt aanspreken voor het georganiseerde pastoraat? Klik dan hier door naar de wijkindeling. Sommige wijkteams organiseren ook extra activiteiten voor de buurt. In de eerste plaats gaat het daarbij om de jaarlijkse groothuisbezoeken. Meer informatie daarover vind je hier. Maar je kunt ook denken aan buurtmaaltijden, enquêtes en koffie-ochtenden. 

 


 

Het pastoraat in de wijken Koningshof en iona

Nu ds. Gerrit van Dijk uit Maassluis vertrokken is en Annelies Nijman opnieuw als kerkelijk werker in ons midden actief is, is er in de verdeling van het pastoraat opnieuw iets gewijzigd. Hieronder volgt een overzicht van wie in welke wijk(en) pastoraal actief is. U weet hiermee op wie u een beroep kunt doen. Wij raden u aan dit overzicht te bewaren.

Ds. Pim Brouwer: Steendijkpolder (Molenwijk, Drevenwijk, Verzetstrijders), Balkon, Stort, Schanseiland, Componisten ten noorden van Westlandseweg ( tot Richard Hollaan);

Annelies Nijman: Burgemeesterswijk, Dr. Jan Schoutenlaan, Vogelbuurt (incl. Merellaan), Wilgenrijk, Componisten ten zuiden van Westlandseweg , Schepenbuurt, Weverskade v/a nr. 47, Dalenwijk;

Ds. Chris Schreuder: Oost, Vertowijk, de straten ten oosten van de Rozenlaan en Bloemenwijkje, Weverskade t/m nr. 46, Noorddijk, Het Hoofd

Daarnaast zijn in sommige wijken van Maassluis de “uitvaartpastores” actief. Zij zijn in hun wijkdeel beschikbaar voor het leiden van uitvaarten, inclusief (zo mogelijk) het voortraject en de nazorg. Voor andere pastorale zaken zijn ds. Pim Brouwer, Annelies Nijman en ds. Chris Schreuder dus beschikbaar. Dat betekent dat er soms meerdere personen in eenzelfde wijkdeel actief zijn, maar hun taken zijn dus wel verschillend.

Hier volgt een overzicht van de “uitvaartpastores” en de wijkdelen waar zij actief zijn.

Freek Goos: De Vliet, De Tweemaster, Zonneburcht;

Jeanette Krug: Merellaan hoogbouw, Patrijsstraat, seniorenwoningen Uilenstaete in Korhoenstraat;

Corrie Lagraauw: Mozartlaan, Richard Hollaan, Schubertlaan, Van Beethovenlaan;

Mirjam Poldervaart: het gebied tussen Frans Halslaan, Mesdaglaan, Rembrandtlaan, Vermeerlaan;

Vacant: De Vloot.

De pastorale indeling is ook als kaart online te bekijken via https://tinyurl.com/pastoralekaart