Predikanten

Wijkgemeente Koningshof heeft vier predikanten, die ook alle drie in wijkgemeente iona actief zijn: ds. Gerrit van Dijkds. Martijn van Leerdamds. Chris Schreuder en ds. Wim Barendrecht. Als je op hun naam klikt stellen ze zich voor.

Contactgegevens

Ds. Gerrit van Dijk
Sperwerstraat 35
3145 AM Maassluis
Telefoon: 010-5903518
E-mail: ds.gvandijk@pknmaassluis.nl

Ds. Martijn van Leerdam
Wipperspark 63

3141 RA Maassluis
Telefoon: 010-2232948
E-mail: mvleerdam@hotmail.com

Ds. Chris Schreuder

Koningin Wilhelminalaan 22

3143 LH Maassluis

Telefoon: 010-8806177

E-mail: jmpschreuder@hotmail.com

Ds. Wim Barendrecht

Logger 20

3144GG Maassluis

Telefoon: 010-5938033

E-mail: w.barendrecht@kpnplanet.nl