Profiel

In de zomer van 2012 heeft de wijkkerkenraad een beleidsplan vastgesteld. De visie van onze wijkgemeente klinkt zo:

De Protestantse Wijkgemeente Koningshof wil een open, betrokken en inspirerende kerkgemeenschap zijn.

Meer lezen? Download hier het hele beleidsplan.

Geschiedenis

Wijkgemeente Koningshof is ontstaan uit een fusie van de hervormde en de gereformeerde wijkgemeenten in Maassluis west. Beide wijkgemeenten zijn in de jaren '60 ontstaan, toen er nieuwe wijken werden opgeleverd aan de westkant van het centrum van Maassluis. In de loop van de jaren zijn er kerkdiensten georganiseerd in verschillende tijdelijke gebouwen.

Op 27 april 1975 werd de eerste kerkdienst in Koningshof gehouden. Dat was een oecumenische dienst, waarbij de hervormde, de gereformeerde en de katholieke kerk samenwerkten. De katholieken hadden in die tijd hun eigen kerkzaal in de Koningshof, en bouwden later hun eigen kerk in Maassluis west. De samenwerking tussen hervormd en gereformeerd is echter altijd gebleven. Zo was de eerste zondag van de maand van het begin af aan een gezamenlijke dienst van hervormd en gereformeerd.

Op 1 januari 2008 zijn de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk van Maassluis verenigd in de Protestantse Gemeente Maassluis. Dat was het resultaat van een lange periode waarin de kerken naar elkaar toe zijn gegroeid. De wijkgemeentes in Maassluis west liepen daarin voorop. Dat aspect van de identiteit is tot op heden belangrijk in wijkgemeente Koningshof: er is veel ruimte voor diversiteit.