Bij de ochtenddienst van zondag 15 april

De toon op deze derde Paaszondag wordt gezet door Psalm 33. Aan de slotwoorden van vers 5 van deze psalm ontleent de zondag zijn naam: Misericordia Domini”, “Van de barmhartigheid van de HEER is de aarde vervuld.” Uiteraard klinkt in de dienst dan ook het zondagslied, 650: “De aarde is vervuld van goedertierenheid.”

Van de aarde wordt in de eerste lezing, Genesis 4: 1-16, overigens ook nog wel iets anders gezegd. “Hoor toch”, spreekt God Kaïn aan, “hoe het bloed van je broer uit de aarde naar Mij schreeuwt.” Hoe verhoudt zich het bloed van Abel dat van de aarde schreeuwt tot die goedertierenheid van de HEER die de aarde vervult?

“Mens, waar is je broer?” Van die vraag kunnen wij ons niet los zingen. In de evangelielezing, Johannes 21: 15-24, draagt Jezus Petrus, in ere hersteld na zijn drievoudige verloochening, op om voor zijn schapen en lammeren te zorgen.

Het zijn twee bekende verhalen die onze aandacht vragen. Twee verhalen die op het eerste gehoor weinig met elkaar te maken hebben en die toch, naar wij hopen, licht op elkaar zullen werpen – en licht op Hem die leeft en barmhartig is.

Ds. Chris Schreuder

De lirtugie voor komende zondag kunt u hier neerladen.

Laatst gewijzigd op 10 april 2018.