Zondag 12 Januari 2020

Bij de dienst op 12 januari 2020

Gastpredikant: Ds. Bart Schoone
Ik hoor mensen wel eens zeggen: “Wat gaat de tijd toch snel!” En inderdaad, juist deze dagen ben je je ervan bewust dat de tijd wel heel erg snel gaat. We beginnen al weer aan het jaar 2020, het begin van de twintiger jaren in de éénentwintigste eeuw. Dat is toch ongekend. Weet u nog dat we de overgang maakten van 1999 naar 2000. We vroegen ons af: “Zal het wel goed gaan met onze computers?” Dat is al weer 20 jaar geleden. Wel, in de bijbelverhalen gaat de tijd nóg sneller. Het is goed mogelijk dat 5 januari de drie wijzen op bezoek kwamen bij het kind Jezus. We maken nu een grote sprong, want een week later, 12 januari dus, is Jezus al volwassen en Hij ontmoet Johannes de Doper die doopt in de Jordaan. We lezen deze zondag Matt. 3: 1-12.  Uiteraard van harte welkom.      ds.   Bart Schoone.

Hier kunt u de orde_van_dienst downloaden. Recente kerkdiensten in Koningshof kun je hier naluisteren.

Laatst gewijzigd op 10 januari 2020.