Bij de Paascyclus

Op donderdag 18 april, Witte Donderdag, begint de driedaagse viering van Pasen. De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (Paaswake) vormen immers één geheel, ook al is er steeds een onderbreking.

Op Witte Donderdag komen we om 19.30 uur samen voor de Maaltijd van de Heer. We lezen een fragment uit Exodus 12 over het Pascha en het verhaal uit Johannes 13 over de voetwassing.
Medewerking wordt verleend door de zanggroep onder leiding van Jopie Valstar.

Door omstandigheden vindt de viering op Witte Donderdag niet plaats in Koningshof maar in Het Kompas, de kerk in de Ibisstraat. Wij danken de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk voor de gelegenheid om van dit kerkgebouw gebruik te maken.

In stilte gaan we, na het fragment uit het evangelie naar Lucas over Getsemane gehoord te hebben, uiteen, om vanuit die stilte op de Goede Vrijdag, 19 april, de viering voort te zetten, eveneens om 19.30 uur.

Deze viering is, zoals al vele jaren een goede gewoonte is, oecumenisch. Wij komen dan samen in de Petrus- en Pauluskerk. Pastor Henri Egging en ondergetekende gaan deze avond samen voor. We lezen het lijdensevangelie. Andere vaste onderdelen in deze viering zijn de kruishulde en de (gezongen) voorbeden.

Ook na deze viering gaan we in stilte uit elkaar. Op de avond van de Stille Zaterdag, 20 april, komen we dan weer in stilte samen, in Koningshof, voor de intocht van het licht van de nieuwe Paaskaars. Vervolgens lezen wij enkele fragmenten uit het Oude Testament over de doorgang van dood naar leven, van duisternis naar licht. Wij horen het opstandingsevangelie volgens Lucas. Tevens gedenken wij onze doop: wij zijn immers met Christus gestorven en opgestaan!

Ook in de Paaswake is er medewerking van de zanggroep onder leiding van Jopie Valstar.

Op Eerste Paasdag, zondag 21 april, gaan alle registers open in een feestelijke Paasmorgendienst waarin, nadat we al vanaf 9.20 uur enkele Paasliederen gezongen hebben, Jesaja 51: 9-11 en Johannes 20: 1-18 gelezen worden en – uiteraard – Psalm 139, de klassieke introïtus van de Paasmorgen, de toon zet.  

Wij zien uit naar een intense en hoopvolle viering van het Paasfeest.

Ds. Chris Schreuder

 

De liturgie voor van de paasmorgen kunt u hier neerladen.

 

Laatst gewijzigd op 21 april 2019.