Projecten diaconie

RONDGANG-collecte, KERSTATTENTIE , KERSTVOUCHER-actie


+++ RONDGANG-collecte DOELEN 2021 (vanaf begin juni)

Ook dit jaar houden we de jaarlijkse inzameling voor projecten van de Diaconie, zowel plaatselijk, landelijk en in de wereld.
De drie gekozen projecten waar we dit jaar voor collecteren, zijn:

 • Voedselbank Maassluis
 • Rudolphstichting – De Glind
 • Mercy Ships ; Medische zorg voor ieder mens

Mogen wij deze Ronggangcollecte 2021 van harte bij u aanbevelen?
Uw donatie kunt u storten via de button of rechtstreeks op Bankrekening
             NL63INGB0000160100
          ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Maassluis
met vermelding van “Rondgangcollecte 2021”

Huidige tussenstand (15 sept. 2021) is iets meer dan € 13.000

+++ Projectinfo Rondgang 2021 (vanaf begin juni)

Voedselbank
De voedselbanken werken nauw samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zo is er een handboek opgesteld op het gebied van voedselveiligheid; de NVWA controleert of de voedselbanken zich daaraan houden. Cliënten mogen er vanuit gaan dat ook bij de voedselbanken op een correcte, hygiënische manier wordt omgegaan met de spullen die worden verstrekt; producten die gekoeld moeten blijven, worden bijvoorbeeld vervoerd in koelboxen en –dekens en worden zo laat mogelijk uitgedeeld.
We zijn lid van de Vereniging van Voedselbanken Nederland. De voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

 • We werken uitsluitend met vrijwilligers
 • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
 • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
 • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
 • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
 • We zijn transparant in onze verantwoording
 • We verstrekken zo veel mogelijk voedsel dat door anderen wordt geleverd

Meer info: www.voedselbankmaassluis.nl

Rudolphstichting – De Glind
De Rudolphstichting heeft hart voor kwetsbare kinderen en jongeren. Onze wens en ons werk is dat uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans krijgen op te groeien in een gezin en in een stimulerende leefomgeving. Wij realiseren dit in Jeugddorp De Glind; ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen vinden hier een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het dorp.
Wij zijn actief op 3 gebieden:
De Ontwikkeling van het kind – Herstellen van wat je meemaakte en je sociaal en emotioneel ontwikkelen. Hiervoor wordt zoveel mogelijk ‘de kracht van het gewone leven’ ingezet.
De Leefomgeving – opgroeien in een stimulerende omgeving waarin je weer gewoon kind kunt zijn, leert voelen en je eigenwaarde stevig wordt. Onder meer kinderboerderij, zwembad en dorpskerk kunnen rekenen op onze steun.
Wonen – elk kind verdient het om zo gewoon mogelijk op te groeien. Rudolphstichting ontwikkelt, verduurzaamt en beheert woningen die dienst doen als gezinshuis. Ook ontwikkelen we tiny houses voor oudere jeugd.

Thans is er een project om één van de oudere gezinshuizen op te knappen en te verduurzamen. Als we toekomst willen bieden aan kinderen, moeten we namelijk ook aandacht besteden aan energiebesparing en duurzaam wonen.

Mercy Ships ; Medische zorg voor ieder mens
Mercy Ships is een internationale christelijke hulpverleningsorganisatie, die in 1978 is opgericht en die gratis chirurgische zorg biedt aan de allerarmsten in ontwikkelingslanden.
Met ons ziekenhuisschip  “Africa Merci”, bemand met meer dan 400 vrijwilligers, varen we naar Afrika om daar chirurgische operaties uit te voeren. Jaarlijks opereren we duizenden mensen met vergroeide benen, gespleten lippen of tumoren. Zij krijgen daardoor weer een nieuwe toekomst.
Door honderden lokale chirurgen, artsen en verpleegkundigen te trainen en te begeleiden en ziekenhuizen en klinieken op te knappen, helpen we landen om de gezondheidszorg structureel te verbeteren.
Aangezien alle vrijwilligers zelf kost en inwoning betalen, komt elke donatie ten goede aan het werk. Voor meer info: mercyships.nl/

+++ RONDGANG-collecte DOELEN 2020 en OPBRENGST

De Rondgangcollecte voor 2020 was bestemd voor onderstaande projecten:

 • Diaconaat – vakanties met aandacht
 • Stichting INLIA – Hulp aan dakloze vluchtelingen in Nederland
 • Opvang voor gestrande vluchtelingen op Lesbos

De OPBRENGST was ruim € 13.000
De diaconie heeft per per project € 4500,- overgemaakt.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdragen, zie verderop voor projectinfo.

+++ KERST-attentie 2020

Rondom de kerstdagen organiseert het diaconale team de actie kerstattentie. Aandacht geven aan mensen binnen de kerk, maar ook daarbuiten. Aan mensen die dit jaar een allesbepalende gebeurtenis hebben meegemaakt, aan mensen die het zwaar hebben in de moeilijke tijd. Gedacht kan worden aan het overlijden van partner, zoon/dochter of familielid, ernstige gezondheidsproblemen, sociale achterstanden en eenzaamheid.

Deze attentie werd weer zeer gewaardeerd

+++ Kerstvoucher-actie Diaconie 2020

Via Stichting Boom, Voedselbank en contactpersonen en ambtsdragers in de wijken zijn adressen van gezinnen of alleenstaanden (ook niet kerkmensen!) voorgedragen voor verstrekking van waardebonnen in de periode voor de Kerst. Hiermee wordt speciale aandacht gegeven aan de meest schrijnende financiële situaties in Maassluis. De waardebonnen kunnen bij een geselecteerde supermarkt worden besteed voor boodschappen. Een fijn en gewaardeerd extraatje als bijdrage voor de (Kerst)boodschappen.

Delen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).