Projecten diaconie

RONDGANG-collecte, KERSTATTENTIE , KERSTVOUCHER-actie


+++ RONDGANG-collecte DOELEN 2020 en OPBRENGST

Ook dit jaar hebben vele gemeente leden van de PKN Maassluis gereageerd met een financiële bijdrage op onze oproep via een flyer voor de projecten van onze Rondgangcollecte.
De collecte betreft de jaarlijkse inzameling voor projecten van de Diaconie, zowel plaatselijk, landelijk en in de wereld.
De drie gekozen projecten waar we dit jaar voor collecteren, waren:

  • Diaconaat – vakanties met aandacht
  • Stichting INLIA – Hulp aan dakloze vluchtelingen in Nederland
  • Opvang voor gestrande vluchtelingen op Lesbos

De stand van de OPBRENGST is nu (dec 2020) ruim € 13.000
De diaconie zal spoedig per project € 4500,- overmaken.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdragen, zie verderop voor projectinfo.

+++ KERST-attentie

Rondom de kerstdagen organiseert het diaconale team de actie kerstattentie. Aandacht geven aan mensen binnen de kerk, maar ook daarbuiten. Aan mensen die dit jaar een allesbepalende gebeurtenis hebben meegemaakt, aan mensen die het zwaar hebben in de moeilijke tijd. Gedacht kan worden aan het overlijden van partner, zoon/dochter of familielid, ernstige gezondheidsproblemen, sociale achterstanden en eenzaamheid.

Deze attentie werd weer zeer gewaardeerd

Als u iemand kent waarvan u denkt, ja daar zou ik graag een attentie willen (laten) bezorgen, kunt u dit doorgeven aan:

Joke Cats            joke.cats@xs4all.nl
Dilo Baauw         baauw.002.beer@gmail.com
Peter v.d. Zwan pvanderzwan2@hotmail.com

U kunt ook een briefje met de gegevens in de brievenbus doen bij Joke Cats, Santplaet 80.

Wilt u dit doen voor 20 november?

Hartelijk dank voor de medewerking! (CvD)

+++ Kerstvoucher-actie Diaconie

Via Stichting Boom, Voedselbank en contactpersonen en ambtsdragers in de wijken zijn adressen van gezinnen of alleenstaanden (ook niet kerkmensen!) voorgedragen voor verstrekking van waardebonnen in de periode voor de Kerst. Hiermee wordt speciale aandacht gegeven aan de meest schrijnende financiële situaties in Maassluis. De waardebonnen kunnen bij een geselecteerde supermarkt worden besteed voor boodschappen. Een fijn en gewaardeerd extraatje als bijdrage voor de (Kerst)boodschappen.

— Projectinfo Rondgang 2020

Diaconaat – vakanties met aandacht
Elk jaar worden vakantie-arrangementen georganiseerd voor mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen. De gasten genieten in deze week van veel warmte, aandacht en gezelligheid. Het betreft meestal ouderen, maar ook mensen die zorg of begeleiding nodig hebben, kunnen mee. Tijdens deze vakanties staan ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Daarnaast worden elk jaar samen met RCN Vakantieparken en het Vakantiebureau van Kerk in Actie circa 100 gratis vakantieweken aangeboden voor gezinnen op bijstandsniveau.

Stichting INLIA Hulp aan dakloze vluchtelingen in Nederland
Stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers) werkt samen met vrijwilligers uit honderden kerken, maatschappelijke organisaties en gemeentebesturen om dakloze vreemdelingen van hulp te voorzien. Die hulp kan variëren van ondersteuning bij terugkeer, opvang in tijdelijke huisvesting tot en met ‘kerkasiel’. INLIA wijst de overheid op haar plichten: als zij een asielaanvraag afwijst, blijft ze verantwoordelijk voor de gevolgen.

Opvang voor gestrande vluchtelingen op Lesbos
De organisatie “Borderline Lesvos” helpt vluchtelingen die vastzitten op het Griekse eiland Lesbos.
Volgens afspraken tussen EU en Turkije moeten deze mensen worden teruggestuurd naar Turkije. Vanwege de lange procedures komt hier in de praktijk weinig van terecht. Nog steeds komen iedere maand veel vluchtelingen in bootjes aan op de kust. De organisatie Borderline richt zich op medische zorg voor vluchtelingen, maar geeft ook informatie en biedt transport aan.

Delen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).