Projecten diaconie

RONDGANG-collecte, KERSTATTENTIE , KERSTVOUCHER-actie

++ RONDGANG-collecte DOELEN 2023 (vanaf 14 mei 2023) (JFS 12-05-2023)

In de komende tijd worden 3 projecten gekozen (plaatselijk, landelijk, wereld) ,

 • Recreatie-pastoraat in Hoek van Holland
 • Bartiméusfonds in Zeist
 • Vluchtelingenwerk Maassluis

== RONDGANG-collecte DOELEN 2023 (omschrijvingen)

++ Recreatie-pastoraat in Hoek van Holland
Het recreatiepastoraat “De Zeehaven” heeft ten doel om vanuit het evangelie er te zijn voor de meest kwetsbare mensen op het recreatieoord Hoek van Holland; voor hun bestaan met behoud van menswaardigheid en zeggenschap, alsmede om een bijdrage te leveren aan de opbouw van hun welzijn, zodat men erkend en gezien wordt, zonder dat er gelet wordt op ras, kleur, godsdienst en cultuur.

++ Bartiméusfonds in Zeist
Het Bartiméus Fonds haalt alles uit de kast om het mogelijk te maken dat mensen die slechtziend of blind zijn voluit kunnen meedoen in de samenleving. Dat hun levenslust en hun talenten volledig tot hun recht kunnen komen.

++ Vluchtelingenwerk Maassluis
Ondersteuning bij aankomst van vluchtelingen.
Voor hen is het noodzakelijk om naar Zevenaar te reizen voor de toekenning van een BSN-nummer.
De kosten voor de reis naar Zevenaar worden niet vergoed, de terugreis wel. Deze kosten kunnen behoorlijk oplopen als er meerdere gezinsleden naar Nederland mogen komen.
Bij aankomst betekent een welkomstcadeau een echt hartelijk welkom.
Zo’n pakket zou praktische artikelen kunnen bevatten zoals  bed-textiel, handdoek e.d. maar ook iets lekkers.
Dit doel kan ervoor zorgen dat alle reiskosten van de reis naar Zevenaar vergoed worden en er ook voor een pakket met presentjes kan worden gezorgd.

== Kerstcadeaukaarten-actie Diaconie 2022

+++ Via Stichting Boom, Voedselbank en contactpersonen en ambtsdragers in de wijken zijn adressen van gezinnen of alleenstaanden (ook niet kerkmensen!) voorgedragen voor verstrekking van cadeau- kaarten in de periode voor de Kerst. Hiermee wordt speciale aandacht gegeven aan de meest schrijnende financiële situaties in Maassluis. De cadeau-kaarten kunnen bij een geselecteerde supermarkt en een drogisterij in Maassluis worden besteed voor boodschappen. Een fijn en gewaardeerd extraatje als bijdrage voor de (Kerst)boodschappen.

+++ RONDGANG-collecte DOELEN 2022 (vanaf 22 mei 2022)

De drie gekozen projecten (plaatselijk, landelijk, wereld) , waar we dit jaar voor collecteren, zijn:

Deze collecte actie is per 1 november 2022 afgesloten

 • Dak- en thuislozenopvang De Elementen in Vlaardingen
 • Diaconaal Centrum Pauluskerk (Rotterdam)
 • Stichting AK Maassluis; humanitaire hulpverlening in Oekraïne

+++ Projectinfo Rondgang 2022 (vanaf eind mei 2022)
. (tussenstand per 31 oktober ruim € 15.000,-)

== Dak- en thuislozenopvang in Vlaardingen

++ Dak- en thuislozenopvang De Elementen in Vlaardingen biedt tijdelijke nachtopvang en begeleiding aan mensen die dak- en/of thuisloos zijn en de regie over hun leven zijn verloren. Het is een veilige plek waar mensen met diverse problemen onderdak vinden en naast persoonlijke begeleiding ook twee maaltijden per dag ontvangen.

Ook kunnen zij hier terecht voor basisvoorzieningen zoals een douche en gelegenheid om kleding te wassen. Bij De Elementen vangen we mensen op uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
We werken stapsgewijs aan perspectief en groei. Dit kan zijn met betrekking tot huisvesting, financiën, zorg, sociaal en psychisch functioneren en dag-invulling.
We zorgen er samen met andere organisaties voor dat mensen niet alleen tijdens het traject bij
De Elementen voorzien zijn van goede ondersteuning, maar dat ze dit ook krijgen als ze bij ons weggaan.
Voor meer informatie over het traject en verblijf bij de Elementen kun je bellen met 010-4608989.
Voor meer info:  www.stoed.nl

== Diaconaal Centrum Pauluskerk (Rotterdam)

++ De Pauluskerk is sinds 1960 het diaconaal centrum van de Hervormde Gemeente, later de Protestante Gemeente Rotterdam. Van 1979 -2007 was ds. Hans Visser en van 2008 – 2020 ds. Dick Couvée aan deze gemeente verbonden. Sinds november 2020 wordt de organisatie door ds. Ranfar Kouwijzer geleid De oude Pauluskerk is in 2007 gesloopt. Op de zelfde plaats hervatte men in 2013 de kerkelijke activiteiten in een nieuw futuristisch ogend gebouw een ontwerp van de Engelse architect Will Alsop.
++ Het Bijbelse moto van de kerk is ontleend aan de brief van Paulus aan de Romeinen: Overwin het kwade, door het Goede. De Pauluskerk in Rotterdam uitgegroeid van een herberg voor ontheemden naar een ontmoetingsplaats voor arm en rijk.
++ Drie kernwoorden zijn van belang: gastvrijheid, laagdrempeligheid en hulp. Iedereen is welkom in de kerk, Er zijn ruimtes voor maatschappelijk en diaconaal werk, voor medische zorg, voor vluchtelingenhulp, voor hulp bij terugkeer van vluchtelingen naar het land van herkomst, voor kunst en muziek door bezoekers en voor tijdelijke huisvesting. Buurtbewoners en andere derden kunnen ook van de ruimtes gebruikmaken. De kerk herbergt een grote, multifunctionele kerkzaal met daarnaast een stilteruimte.

De Pauluskerk is geheel afhankelijk van donaties en giften.

Voor meer info:  www.pauluskerkrotterdam.nl

== Stichting AK Maassluis; humanitaire hulpverlening in Oekraïne

+++ Stichting AK is een vrijwilligers-organisatie voor humanitaire hulpverlening in Oekraïne en gevestigd in Maassluis. Ons werkgebied is al 29 jaar de West-Oekraïense provincie Transkarpatië, grenzend aan Hongarije.

++ Onze doelgroep wordt gevormd door de allerarmsten, d.w.z. mensen die onder de armoedegrens leven en bestaat met name uit ouderen, gehandicapten, grote gezinnen, werklozen, Roma, enz.
In de huidige situatie werken we samen met het Diaconaal Coördinatie Bureau in de regio Beregszász bij de ondersteuning van de oorlogsvluchtelingen.
Deze partner werkt nauw samen met lokale en regionale overheden om het deel van de vluchtelingen dat niet naar andere landen gaat, maar aan de Oekraïense kant van de grens blijft, op te vangen.
Ook deze achterblijvers moeten onderdak krijgen, voedsel, medische zorg, etc.
Er wordt gekeken of de hulp moet bestaan uit hulpgoederen of uit ondersteuning met financiën.
Voor meer info: www.stichtingak.org


+++ RONDGANG-collecte DOELEN 2021 (vanaf begin juni tot 1 december 2021) OPBRENGST

Ook dit jaar houden we de jaarlijkse inzameling voor projecten van de Diaconie, zowel plaatselijk, landelijk en in de wereld. De drie gekozen projecten waar we in 2021 voor collecteren, zijn:

 • Voedselbank Maassluis
 • Rudolphstichting – De Glind
 • Mercy Ships ; Medische zorg voor ieder mens

De Ronggangcollecte 2021 heeft t/m november 2021 ruim € 14.000 opgebracht.
Naar de afzonderlijke doelen is elk € 4750,– overgemaakt. Van harte bedankt voor uw bijdrage.

+++ RONDGANG-collecte DOELEN 2020 en OPBRENGST

De Rondgangcollecte voor 2020 was bestemd voor onderstaande projecten:

 • Diaconaat – vakanties met aandacht
 • Stichting INLIA – Hulp aan dakloze vluchtelingen in Nederland
 • Opvang voor gestrande vluchtelingen op Lesbos

De OPBRENGST was ruim € 13.000 De diaconie heeft per per project € 4500,- overgemaakt.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdragen.

+++ KERST-attentie 2021

Rondom de kerstdagen organiseert het diaconale team de actie kerstattentie. Aandacht geven aan mensen binnen de kerk, maar ook daarbuiten. Aan mensen die dit jaar een allesbepalende gebeurtenis hebben meegemaakt, aan mensen die het zwaar hebben in de moeilijke tijd. Gedacht kan worden aan het overlijden van partner, zoon/dochter of familielid, ernstige gezondheidsproblemen, sociale achterstanden en eenzaamheid.

+++ Kerstvoucher-actie Diaconie 2021

Via Stichting Boom, Voedselbank en contactpersonen en ambtsdragers in de wijken zijn adressen van gezinnen of alleenstaanden (ook niet kerkmensen!) voorgedragen voor verstrekking van waardebonnen in de periode voor de Kerst. Hiermee wordt speciale aandacht gegeven aan de meest schrijnende financiële situaties in Maassluis. De waardebonnen kunnen bij een geselecteerde supermarkt worden besteed voor boodschappen. Een fijn en gewaardeerd extraatje als bijdrage voor de (Kerst)boodschappen.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).