Projectinfo PGM 3.0

Het huishoudboekje van de Protestantse Gemeente Maassluis is voor de nabije toekomst niet op orde. De inkomsten dalen en de uitgaven stijgen. We kunnen er niet langer omheen om op gebouwkosten te bezuinigen. We staan voor moeilijke keuzes. Dat vraagt naast voortvarendheid ook grote zorgvuldigheid. We gaan daarbij niet van PGM 1.0 naar PGM 2.0, maar meteen naar PGM 3.0 Er staat een grote verandering op stapel. Denkt u met ons mee? Welk verlangen hebt u voor de Protestantse Gemeente Maassluis van de toekomst?

Project

De Algemene Kerkenraad heeft gekozen voor een projectmatige aanpak. Er is een stuurgroep gevormd die het proces aanstuurt. Jan Boer van ‘Kerkvitaal gemeenteadvies en -begeleiding’ is als projectleider aangezocht. Hij heeft veel ervaring in deze rol met vergelijkbare projecten. Daarnaast is er een projectteam gevormd. Elke wijkkerkenraad heeft daarvoor drie gemeenteleden gevraagd die, eventueel met anderen, de ‘wijkwerkgroepen’ vormen. De samenstelling van het projectteam ‘PGM 3.0’ is als volgt:
Groote Kerk: Arjen van Klink, Gertjan Roelofsen, Edwin van Muijen
Iona: Stephan van den Bos, Caroline Mateovics, Cees van der Boom
Koningshof: Pieter Boudesteijn, Els Huizinga, Willeke van der Vlist

Kerk van de toekomst
Nadenken over welke huisvesting voor het gemeentewerk nodig is vraagt eerst om na te denken over dat gemeentewerk: Hoe zien we de toekomst van de gemeente? Daarvoor hebben we u nodig: Wilt u uw dromen en wensen met ons delen? De wijkwerkgroepen zullen de komende tijd informatie verzamelen. Als alles volgens plan verloopt zal na de kerkdienst op een zondagochtend in juni daarvan een terugkoppeling zijn in de drie wijkgemeenten. Daar zal dan ook verder over gesproken worden. Zo hopen we voor deze zomer helder te hebben aan welke eisen de huisvesting van de gemeente van de toekomst moet voldoen.

Passend onderdak
Ondertussen worden de huidige kerkgebouwen/vierplekken nader onderzocht: Wat is er mogelijk in en met het gebouw, in de huidige staat en na aanpassing? Wat zijn de kosten, eventuele verhuurmogelijkheden enzovoort.  Dit najaar leggen we de wensen/ eisen die we aan een nieuw thuis voor de Protestantse gemeente stellen naast de mogelijkheden. In een creatief proces zoeken we als projectteam de mogelijkheden om deze zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen.

Advies
Uiteindelijk zal het projectteam de komende winter een keuze voor het advies moeten maken: Met welk kerkgebouw/welke vierplek(ken) kunnen we toekomstbestendig gemeente zijn? Als het projectteam tot een conceptadvies aan de Algemene Kerkenraad is gekomen gaat ze daarmee eerst naar de wijkkerkenraden en gemeenteleden. De reacties worden daarna verwerkt in een definitief advies aan de Algemene Kerkenraad.

Besluit
De Algemene Kerkenraad zal, nadat ook advies bij het College van Kerkrentmeesters is ingewonnen,  daarop een voorgenomen besluit nemen en ook dat weer voorleggen aan de wijkkerkenraden en gemeenteleden. De Algemene Kerkenraad zal de reacties wegen en vervolgens een definitief besluit nemen. Er moet hard worden gewerkt om dit allemaal voor de zomer van 2023 te realiseren. Zonder uw gebed en Gods zegen kunnen we daarbij niet.

Laat ook u van u horen! Neem voor reacties, vragen of opmerkingen contact op met projectleider Jan Boer.

Delen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Groei!

Kerstmusical 2022

De beste herder ooit “Tabitha houdt niet van het huishoudelijke werk thuis. Ze is het zat dat ze altijd de afwas moet doen. Ze droomt

Lees verder...
algemeen

Gemeenteavond 18 oktober

Op 18 oktober is de hele gemeente van harte uitgenodigd in de Immanuëlkerk om 20:00 uur. Op deze avond willen we onze inzichten tot dusver

Lees verder...
Groei!

Kerkapp online!

Na een lange aanloop zijn we blij te melden dat wij als kerk vanaf gisteren de trotse eigenaars zijn van een eigen app! De app

Lees verder...
Koningshof

Oud Papier Actie

Zaterdag 24 december 2022, tussen 10:00 en 12:00 uur, is de volgende oud papier actie van wijkgemeente Koningshof. We verzamelen oud papier, kranten, reclamefolders, karton,

Lees verder...

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).