Meditaties Kerkwijzer

De meditaties welke in de Kerkwijzer zijn opgenomen zullen in het vervolg ook op deze website worden gepubliceerd. U treft de meditaties hieronder aan en u kunt deze met behulp van de ‘download-knop’ beschikbaar krijgen.

Notulist gezocht

De Algemene Kerkenraad (AK) is dringend op zoek naar een notulist(e) om verslaglegging te doen van haar vergaderingen. De AK vergadert zes keer per jaar, afwisselend in de Immanuëlkerk (winterseizoen) en de Groote Kerk (zomerseizoen). Van de notulist(e) wordt verwacht dat er een samenvattend verslag wordt gemaakt met daarbij een actie- en een besluitenlijst. Informatie […]