Kerk Balans

Kerkbalans 2021: Het definitieve resultaat

Het centrale thema voor Kerkbalans was dit jaar: Geef vandaag voor de kerk van morgen. U heeft aan deze oproep ruimhartig gevolg gegeven en daarmee getoond dat de kerk van morgen u na aan het hart ligt. Ook, of misschien wel: juist in deze bijzondere tijd. 

Per begin mei hebben van de bijna 2200 aangeschreven adressen er ruim 1700 gereageerd. Samen heeft u een bedrag van € 462.200,= aan bijdragen toegezegd. Daarmee is het streefbedrag voor dit jaar bereikt en zelfs met € 1.000,= overschreden. Door uw bijdrage stelt u de Protestantse Gemeente Maassluis in staat van waarde te blijven voor haar leden en de samenleving. Toekomstbestendig en betrokken. Van de toezeggingen is inmiddels al bijna de helft ontvangen. Namens het CvK en de werkgroep Kerkbalans 2021 willen wij u daarvoor hartelijk danken. 

Team Kerkbalans
kerkbalans@pknmaassluis.nl

KERKBALANS 2020 EPILOOG
2020 loopt ten einde. Het was geen gemakkelijk jaar. Om diverse redenen bleven de inkomsten uit vrijwillige bijdragen achter bij de verwachtingen. Het is te makkelijk Covid-19 hiervan de schuld te geven, maar dat heeft zeker een rol gespeeld. Niet onverwacht, maar wel zorgelijk was het verlies aan inkomsten door natuurlijk verloop en vertrek. Hierbij een overzicht van de toezeggingen en ontvangsten. Per medio december is aan vrijwillige bijdragen € 474.800,= toegezegd. Van dit bedrag is per heden € 442.300,= ontvangen. Een hartelijk “dankjewel” voor allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd. Maar ook een dringende oproep: in de tweede helft van de maand december moet er per saldo nog een bedrag van ruim € 32.000,=  binnenkomen. Daarom het verzoek om als u voor 2020 nog geen toezegging heeft gedaan of als u uw bijdrage nog niet (geheel) heeft overgemaakt, dit alsnog te doen.
Bij twijfel of vragen hierover kunt u per mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Het rekeningnummer waar u uw bijdrage naar kunt overmaken is NL06RABO0373724748 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Maassluis inzake Kerkbalans-VVB.   

KERKBALANS 2021 PROLOOG
Kerkbalans 2021 gaat op zaterdag 9 januari aanstaande van start en duurt tot maandag 25 januari. Het motto dit jaar is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Samen met het team Kerkbalans zijn we volop bezig met de voorbereidingen. Nu al is zeker dat de actie er anders gaat uitzien dan in voorgaande jaren. We bereiden ons voor  op een scenario waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat de toezeggingen bij iedereen worden opgehaald. Daarbij willen wij ouderen en kwetsbaren zoveel mogelijk ontzien. Als de dan geldende coronamaatregelen dit toelaten, wordt bij hen Kerkbalans 2021 gewoon bezorgd en opgehaald. Waar nodig wordt de aloude acceptgiro weer in ere hersteld. De jongeren onder ons zal worden gevraagd via de website of een QR-code te reageren. Gemeenteleden die in 2020 per automatische incasso hebben betaald, krijgen nog deze maand een schriftelijk verzoek om hun toezegging voor 2021 zonder tegenbericht op dezelfde voorwaarden voort te zetten. Uiteraard wordt de mogelijkheid geboden op dit verzoek te reageren en uw bijdrage aan te passen. Meer informatie over dit alles krijgt u in het volgende nummer van Kerkwijzer.

We doen er alles aan Kerkbalans 2021 zo goed als mogelijk te organiseren. We rekenen op uw begrip als niet alles vlekkeloos verloopt. Op het moment dat wij dit schrijven en de kopij moet worden ingeleverd, is er sprake van dat de coronamaatregelen verder zullen worden aangescherpt. Wij blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zullen het plan van actie zo nodig daarop aanpassen.  

Team Kerkbalans.

omzien naar elkaar eenzaamheid pastoraat handen

Delen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte! Via nieuwsbrief ‘de Kerkwijzer‘ informeren we je graag, zowel digitaal* als op papier*.  In de Groote Kerk is ook de ‘Zondagsbrief’ beschikbaar, met wijknieuws. Interesse? Meld je hieronder aan, dan nemen we contact met je op.
(* voor dit abonnement wordt een kleine bijdrage gevraagd).